3. Dh±tuvibhaªgo

1. Suttantabh±jan²ya½

172. Cha dh±tuyo – pathav²dh±tu [paµhav²dh±tu (s². sy±.) evamuparipi], ±podh±tu, tejodh±tu, v±yodh±tu, ±k±sadh±tu, viññ±ºadh±tu.
173. Tattha katam± pathav²dh±tu? Pathav²dh±tudvaya½– atthi ajjhattik±, atthi b±hir±. Tattha katam± ajjhattik± pathav²dh±tu? Ya½ ajjhatta½ paccatta½ kakkha¼a½ kharigata½ kakkha¼atta½ kakkha¼abh±vo ajjhatta½ up±dinna½, seyyathida½– kes± lom± nakh± dant± taco ma½sa½ nh±ru [nah±ru (s².)] aµµhi aµµhimiñja½ [aµµhimiñj± (s².)] vakka½ hadaya½ yakana½ kilomaka½ pihaka½ papph±sa½ anta½ antaguºa½ udariya½ kar²sa½, ya½ v± panaññampi atthi ajjhatta½ paccatta½ kakkha¼a½ kharigata½ kakkha¼atta½ kakkha¼abh±vo ajjhatta½ up±dinna½– aya½ vuccati ‘ajjhattik± pathav²dh±tu’.
Tattha katam± b±hir± pathav²dh±tu? Ya½ b±hira½ kakkha¼a½ kharigata½ kakkha¼atta½ kakkha¼abh±vo bahiddh± anup±dinna½, seyyathida½ ayo loha½ tipu s²sa½ sajjha½ [sajjhu (sy±.)] mutt± maºi ve¼uriyo saªkho sil± pav±¼a½ rajata½ j±tar³pa½ lohitaªko [lohitaªgo (sy±. ka.), lohitako (?)] Mas±ragalla½ tiºa½ kaµµha½ sakkhar± kaµhala½ [kathala½ (ka.)] bh³mi p±s±ºo pabbato, ya½ v± panaññampi atthi b±hira½ kakkha¼a½ kharigata½ kakkha¼atta½ kakkha¼abh±vo bahiddh± anup±dinna½– aya½ vuccati ‘b±hir± pathav²dh±tu’. Y± ca ajjhattik± pathav²dh±tu y± ca b±hir± pathav²dh±tu, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv±– aya½ vuccati “pathav²dh±tu”.
174. Tattha katam± ±podh±tu? ¾podh±tudvaya½– atthi ajjhattik±, atthi b±hir±. Tattha katam± ajjhattik± ±podh±tu? Ya½ ajjhatta½ paccatta½ ±po ±pogata½ sineho sinehagata½ [sneho snehagata½ (sy±.)] bandhanatta½ r³passa ajjhatta½ up±dinna½, seyyathida½– pitta½ semha½ pubbo lohita½ sedo medo assu vas± khe¼o siªgh±ºik± lasik± mutta½, ya½ v± panaññampi atthi ajjhatta½ paccatta½ ±po ±pogata½ sineho sinehagata½ bandhanatta½ r³passa ajjhatta½ up±dinna½– aya½ vuccati ‘ajjhattik± ±podh±tu’.
Tattha katam± b±hir± ±podh±tu? Ya½ b±hira½ ±po ±pogata½ sineho sinehagata½ bandhanatta½ r³passa bahiddh± anup±dinna½, seyyathida½– m³laraso khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso kh²ra½ dadhi sappi navan²ta½ tela½ madhu ph±ºita½ bhumm±ni v± udak±ni antalikkh±ni v±, ya½ v± panaññampi atthi b±hira½ ±po ±pogata½ sineho sinehagata½ bandhanatta½ r³passa bahiddh± anup±dinna½ aya½ vuccati ‘b±hir± ±podh±tu’. Y± ca ajjhattik± ±podh±tu y± ca b±hir± ±podh±tu, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv±– aya½ vuccati “±podh±tu”.
175. Tattha katam± tejodh±tu? Tejodh±tudvaya½– atthi ajjhattik±, atthi b±hir±. Tattha katam± ajjhattik± tejodh±tu? Ya½ ajjhatta½ paccatta½ tejo tejogata½ usm± usm±gata½ usuma½ usumagata½ ajjhatta½ up±dinna½, seyyathida½– yena ca santappati yena ca j²r²yati yena ca pari¹ayhati yena ca asitap²takh±yitas±yita½ samm± pariº±ma½ gacchati, ya½ v± panaññampi atthi ajjhatta½ paccatta½ tejo tejogata½ usm± usm±gata½ usuma½ usumagata½ ajjhatta½ up±dinna½– aya½ vuccati ‘ajjhattik± tejodh±tu’.
Tattha katam± b±hir± tejodh±tu? Ya½ b±hira½ tejo tejogata½ usm± usm±gata½ usuma½ usumagata½ bahiddh± anup±dinna½, seyyathida½– kaµµhaggi pal±laggi [sakalikaggi (sabbattha)] tiºaggi gomayaggi thusaggi saªk±raggi indaggi aggisant±po s³riyasant±po kaµµhasannicayasant±po tiºasannicayasant±po dhaññasannicayasant±po bhaº¹asannicayasant±po, ya½ v± panaññampi atthi b±hira½ tejo tejogata½ usm± usm±gata½ usuma½ usumagata½ bahiddh± anup±dinna½– aya½ vuccati ‘b±hir± tejodh±tu’. Y± ca ajjhattik± tejodh±tu y± ca b±hir± tejodh±tu, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv±– aya½ vuccati “tejodh±tu”.
176. Tattha katam± v±yodh±tu? V±yodh±tudvaya½– atthi ajjhattik±, atthi b±hir±. Tattha katam± ajjhattik± v±yodh±tu? Ya½ ajjhatta½ paccatta½ v±yo v±yogata½ thambhitatta½ r³passa ajjhatta½ up±dinna½, seyyathida½– uddhaªgam± v±t± adhogam± v±t± kucchisay± v±t± koµµh±say± [koµµhasay± (s². sy±.)] v±t± aªgamaªg±nus±rino v±t± satthakav±t± khurakav±t± uppalakav±t± ass±so pass±so iti v±, ya½ v± panaññampi atthi ajjhatta½ paccatta½ v±yo v±yogata½ thambhitatta½ r³passa ajjhatta½ up±dinna½– aya½ vuccati ‘ajjhattik± v±yodh±tu’.
Tattha katam± b±hir± v±yodh±tu? Ya½ b±hira½ v±yo v±yogata½ thambhitatta½ r³passa bahiddh± anup±dinna½, seyyathida½– puratthim± v±t± pacchim± v±t± uttar± v±t± dakkhiº± v±t± saraj± v±t± araj± v±t± s²t± v±t± uºh± v±t± paritt± v±t± adhimatt± v±t± k±¼av±t± verambhav±t± pakkhav±t± supaººav±t± t±lavaºµav±t± vidh³panav±t±, ya½ v± panaññampi atthi b±hira½ v±yo v±yogata½ thambhitatta½ r³passa bahiddh± anup±dinna½– aya½ vuccati ‘b±hir± v±yodh±tu’. Y± ca ajjhattik± v±yodh±tu y± ca b±hir± v±yodh±tu, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv±– aya½ vuccati “v±yodh±tu”.
177. Tattha katam± ±k±sadh±tu? ¾k±sadh±tudvaya½– atthi ajjhattik±, atthi b±hir±. Tattha katam± ajjhattik± ±k±sadh±tu? Ya½ ajjhatta½ paccatta½ ±k±so ±k±sagata½ agha½ aghagata½ vivaro vivaragata½ asamphuµµha½ ma½salohitehi ajjhatta½ up±dinna½, seyyathida½– kaººacchidda½ n±sacchidda½ mukhadv±ra½, yena ca asitap²takh±yitas±yita½ ajjhoharati, yattha ca asitap²takh±yitas±yita½ santiµµhati, yena ca asitap²takh±yitas±yita½ adhobh±ga½ nikkhamati, ya½ v± panaññampi atthi ajjhatta½ paccatta½ ±k±so ±k±sagata½ agha½ aghagata½ vivaro vivaragata½ asamphuµµha½ ma½salohitehi ajjhatta½ up±dinna½– aya½ vuccati ‘ajjhattik± ±k±sadh±tu’.
Tattha katam± b±hir± ±k±sadh±tu? Ya½ b±hira½ ±k±so ±k±sagata½ agha½ aghagata½ vivaro vivaragata½ asamphuµµha½ cat³hi mah±bh³tehi bahiddh± anup±dinna½– aya½ vuccati ‘b±hir± ±k±sadh±tu’. Y± ca ajjhattik± ±k±sadh±tu y± ca b±hir± ±k±sadh±tu, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv±– aya½ vuccati “±k±sadh±tu”.
178. Tattha katam± viññ±ºadh±tu? Cakkhuviññ±ºadh±tu, sotaviññ±ºadh±tu, gh±naviññ±ºadh±tu, jivh±viññ±ºadh±tu, k±yaviññ±ºadh±tu, manoviññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “viññ±ºadh±tu”.

Im± cha dh±tuyo.

179. Apar±pi cha dh±tuyo– sukhadh±tu, dukkhadh±tu, somanassadh±tu, domanassadh±tu, upekkh±dh±tu, avijj±dh±tu.
180. Tattha katam± sukhadh±tu? Ya½ k±yika½ s±ta½ k±yika½ sukha½ k±yasamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ k±yasamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “sukhadh±tu”.
Tattha katam± dukkhadh±tu? Ya½ k±yika½ as±ta½ k±yika½ dukkha½ k±yasamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ k±yasamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– aya½ vuccati “dukkhadh±tu”.
Tattha katam± somanassadh±tu? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “somanassadh±tu”.
Tattha katam± domanassadh±tu? Ya½ cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– aya½ vuccati “domanassadh±tu”.
Tattha katam± upekkh±dh±tu? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “upekkh±dh±tu”.
Tattha katam± avijj±dh±tu? Ya½ aññ±ºa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asaªg±haº± apariyog±haº± asamapekkhan± apaccavekkhaº± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajañña½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±dh±tu”.

Im± cha dh±tuyo.

181. Apar±pi cha dh±tuyo– k±madh±tu, by±p±dadh±tu, vihi½s±dh±tu, nekkhammadh±tu, aby±p±dadh±tu, avihi½s±dh±tu.
182. Tattha katam± k±madh±tu? K±mapaµisa½yutto takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± micch±saªkappo– aya½ vuccati k±madh±tu. Heµµhato av²ciniraya½ pariyanta½ karitv± uparito paranimmitavasavatt² deve anto karitv± ya½ etasmi½ antare etth±vacar± ettha pariy±pann± khandhadh±tu-±yatan± r³p± [r³pa½ (sy±.)] vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºa½– aya½ vuccati “k±madh±tu”.
Tattha katam± by±p±dadh±tu? By±p±dapaµisa½yutto takko vitakko…pe… micch±saªkappo– aya½ vuccati “by±p±dadh±tu”. Dasasu v± ±gh±tavatth³su cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ vuccati “by±p±dadh±tu”.
Tattha katam± vihi½s±dh±tu? Vihi½s±paµisa½yutto takko vitakko…pe… micch±saªkappo aya½ vuccati “vihi½s±dh±tu”. Idhekacco p±ºin± v± le¹¹un± v± daº¹ena v± satthena v± rajjuy± v± aññataraññatarena satte viheµheti, y± evar³p± heµhan± viheµhan± hi½san± vihi½san± rosan± virosan± par³pagh±to– aya½ vuccati “vihi½s±dh±tu”.
Tattha katam± nekkhammadh±tu? Nekkhammapaµisa½yutto takko vitakko…pe… samm±saªkappo– aya½ vuccati “nekkhammadh±tu”. Sabbepi kusal± dhamm± “nekkhammadh±tu”.
Tattha katam± aby±p±dadh±tu? Aby±p±dapaµisa½yutto takko vitakko…pe… samm±saªkappo– aya½ vuccati “aby±p±dadh±tu”. Y± sattesu metti mett±yan± mett±yitatta½ mett±cetovimutti– aya½ vuccati “aby±p±dadh±tu”.
Tattha katam± avihi½s±dh±tu? Avihi½s±paµisa½yutto takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± samm±saªkappo– aya½ vuccati “avihi½s±dh±tu” Y± sattesu karuº± karuº±yan± karuº±yitatta½ karuº±cetovimutti– aya½ vuccati “avihi½s±dh±tu”.

Im± cha dh±tuyo.

Iti im±ni t²ºi chakk±ni tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv± aµµh±rasa dh±tuyo honti.

Suttantabh±jan²ya½.