2. Abhidhammabh±jan²ya½

183. Aµµh±rasa dh±tuyo– cakkhudh±tu, r³padh±tu, cakkhuviññ±ºadh±tu, sotadh±tu, saddadh±tu, sotaviññ±ºadh±tu, gh±nadh±tu, gandhadh±tu, gh±naviññ±ºadh±tu, jivh±dh±tu, rasadh±tu, jivh±viññ±ºadh±tu k±yadh±tu, phoµµhabbadh±tu, k±yaviññ±ºadh±tu, manodh±tu, dhammadh±tu, manoviññ±ºadh±tu.
184. Tattha katam± cakkhudh±tu? Ya½ cakkhu catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mopeso– aya½ vuccati “cakkhudh±tu”.
Tattha katam± r³padh±tu? Ya½ r³pa½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya vaººanibh±…pe… r³padh±tupes±– aya½ vuccati “r³padh±tu”.
Tattha katam± cakkhuviññ±ºadh±tu? Cakkhuñca paµicca r³pe ca uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±cakkhuviññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “cakkhuviññ±ºadh±tu”.
Tattha katam± sotadh±tu? Ya½ sota½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mopeso– aya½ vuccati “sotadh±tu”
Tattha katam± saddadh±tu? Yo saddo catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya anidassano sappaµigho…pe… saddadh±tupes±– aya½ vuccati “saddadh±tu”.
Tattha katam± sotaviññ±ºadh±tu? Sotañca paµicca sadde ca uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±sotaviññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “sotaviññ±ºadh±tu”.
Tattha katam± gh±nadh±tu? Ya½ gh±na½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mopeso– aya½ vuccati “gh±nadh±tu”.
Tattha katam± gandhadh±tu? Yo gandho catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya anidassano sappaµigho…pe… gandhadh±tupes±– aya½ vuccati “gandhadh±tu”.
Tattha katam± gh±naviññ±ºadh±tu? Gh±nañca paµicca gandhe ca uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±gh±naviññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “gh±naviññ±ºadh±tu”.
Tattha katam± jivh±dh±tu? Y± jivh± catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mopeso– aya½ vuccati “jivh±dh±tu”.
Tattha katam± rasadh±tu? Yo raso catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya anidassano sappaµigho…pe… rasadh±tupes±– aya½ vuccati “rasadh±tu”.
Tattha katam± jivh±viññ±ºadh±tu? Jivhañca paµicca rase ca uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±jivh±viññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “jivh±viññ±ºadh±tu”.
Tattha katam± k±yadh±tu? Yo k±yo catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mopeso– aya½ vuccati “k±yadh±tu”.
Tattha katam± phoµµhabbadh±tu? Pathav²dh±tu…pe… phoµµhabbadh±tupes±– aya½ vuccati “phoµµhabbadh±tu”.
Tattha katam± k±yaviññ±ºadh±tu? K±yañca paµicca phoµµhabbe ca uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±k±yaviññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “k±yaviññ±ºadh±tu”.
Tattha katam± manodh±tu? Cakkhuviññ±ºadh±tuy± uppajjitv± niruddhasamanantar± uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manodh±tu; sotaviññ±ºadh±tuy±…pe… gh±naviññ±ºadh±tuy±…pe… jivh±viññ±ºadh±tuy±…pe… k±yaviññ±ºadh±tuy± uppajjitv± niruddhasamanantar± uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manodh±tu sabbadhammesu v± pana paµhamasamann±h±ro uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manodh±tu– aya½ vuccati “manodh±tu”.
Tattha katam± dhammadh±tu? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, yañca r³pa½ anidassana-appaµigha½ dhamm±yatanapariy±panna½, asaªkhat± ca dh±tu.
Tattha katamo vedan±kkhandho? Ekavidhena vedan±kkhandho– phassasampayutto Duvidhena vedan±kkhandho– atthi sahetuko, atthi ahetuko. Tividhena vedan±kkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe… eva½ dasavidhena vedan±kkhandho…pe… eva½ bahuvidhena vedan±kkhandho. Aya½ vuccati “vedan±kkhandho”.
Tattha katamo saññ±kkhandho? Ekavidhena saññ±kkhandho– phassasampayutto. Duvidhena saññ±kkhandho– atthi sahetuko, atthi ahetuko. Tividhena saññ±kkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe… eva½ dasavidhena saññ±kkhandho…pe… eva½ bahuvidhena saññ±kkhandho. Aya½ vuccati “saññ±kkhandho”.
Tattha katamo saªkh±rakkhandho? Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto. Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu, atthi ahetu. Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe… eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho…pe… eva½ bahuvidhena saªkh±rakkhandho– aya½ vuccati “saªkh±rakkhandho”.
Tattha katama½ r³pa½ anidassana-appaµigha½ dhamm±yatanapariy±panna½? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ vuccati r³pa½ “anidassana-appaµigha½ dhamm±yatanapariy±panna½”.
Tattha katam± asaªkhat± dh±tu? R±gakkhayo, dosakkhayo, mohakkhayo– aya½ vuccati “asaªkhat± dh±tu”. Aya½ vuccati “dhammadh±tu”.
Tattha katam± manoviññ±ºadh±tu? Cakkhuviññ±ºadh±tuy± uppajjitv± niruddhasamanantar± uppajjati manodh±tu, manodh±tuy± uppajjitv± niruddhasamanantar± uppajjati citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu; sotaviññ±ºadh±tuy±…pe… gh±naviññ±ºadh±tuy± …pe… jivh±viññ±ºadh±tuy±…pe… k±yaviññ±ºadh±tuy± uppajjitv± niruddhasamanantar± uppajjati manodh±tu, manodh±tuy±pi uppajjitv± niruddhasamanantar± uppajjati citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu manañca paµicca dhamme ca uppajjati citta½ mano m±nasa½ hadaya½ paº¹ara½ mano man±yatana½ manindriya½ viññ±ºa½ viññ±ºakkhandho tajj±manoviññ±ºadh±tu– aya½ vuccati “manoviññ±ºadh±tu”.

Abhidhammabh±jan²ya½.