Oghagocchaka½

32. (Ka) ogh± dhamm±.
(Kha) no ogh± dhamm±.
33. (Ka) oghaniy± dhamm±.
(Kha) anoghaniy± dhamm±.
34. (Ka) oghasampayutt± dhamm±.
(Kha) oghavippayutt± dhamm±.
35. (Ka) ogh± ceva dhamm± oghaniy± ca.
(Kha) oghaniy± ceva dhamm± no ca ogh±.
36. (Ka) ogh± ceva dhamm± oghasampayutt± ca.
(Kha) oghasampayutt± ceva dhamm± no ca ogh±.
37. (Ka) oghavippayutt± kho pana dhamm± oghaniy±pi.
(Kha) anoghaniy±pi.

Oghagocchaka½.