Yogagocchaka½

38. (Ka) yog± dhamm±.
(Kha) no yog± dhamm±.
39. (Ka) yoganiy± dhamm±.
(Kha) ayoganiy± dhamm±.
40. (Ka) yogasampayutt± dhamm±.
(Kha) yogavippayutt± dhamm±.
41. (Ka) yog± ceva dhamm± yoganiy± ca.
(Kha) yoganiy± ceva dhamm± no ca yog±.
42. (Ka) yog± ceva dhamm± yogasampayutt± ca.
(Kha) yogasampayutt± ceva dhamm± no ca yog±.
43. (Ka) yogavippayutt± kho pana dhamm± yoganiy±pi.
(Kha) ayoganiy±pi.

Yogagocchaka½.