Ganthagocchaka½

26. (Ka) ganth± dhamm±.
(Kha) no ganth± dhamm±.
27. (Ka) ganthaniy± dhamm±.
(Kha) aganthaniy± dhamm±.
28. (Ka) ganthasampayutt± dhamm±.
(Kha) ganthavippayutt± dhamm±.
29. (Ka) ganth± ceva dhamm± ganthaniy± ca.
(Kha) ganthaniy± ceva dhamm± no ca ganth±.
30. (Ka) ganth± ceva dhamm± ganthasampayutt± ca.
(Kha) ganthasampayutt± ceva dhamm± no ca ganth±.
31. (Ka) ganthavippayutt± kho pana dhamm± ganthaniy±pi.
(Kha) aganthaniy±pi.

Ganthagocchaka½.