241. Up±lipucch±kath±

400. Atha kho ±yasm± up±li yena bhagav± tenupasaªkami, upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinno kho ±yasm± up±li bhagavanta½ etadavoca– “yo nu kho, bhante, samaggo saªgho sammukh±karaº²ya½ kamma½ asammukh± karoti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Adhammakamma½ ta½, up±li, avinayakamman”ti. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho paµipucch±karaº²ya½ kamma½ appaµipucch± karoti…pe… paµiññ±yakaraº²ya½ kamma½ apaµiññ±ya karoti… sativinay±rahassa am³¼havinaya½ deti… am³¼havinay±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… tassap±piyasik±kamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… tajjan²yakamm±rahassa niyassakamma½ karoti niyassakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… pabb±jan²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… paµis±raº²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… ukkhepan²yakamm±rahassa pariv±sa½ deti… pariv±s±raha½ m³l±ya paµikassati… m³l±yapaµikassan±rahassa m±natta½ deti… m±natt±raha½ abbheti… abbh±n±raha½ upasamp±deti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Adhammakamma½ ta½, up±li, avinayakamma½”.
“Yo kho, up±li, samaggo saªgho sammukh±karaº²ya½ kamma½ asammukh± karoti, eva½ kho, up±li, adhammakamma½ hoti avinayakamma½, evañca pana saªgho s±tis±ro hoti. Yo kho, up±li, samaggo saªgho paµipucch±karaº²ya½ kamma½ appaµipucch± karoti…pe… paµiññ±yakaraº²ya½ kamma½ apaµiññ±ya karoti… sativinay±rahassa am³¼havinaya½ deti… am³¼havinay±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… tassap±piyasik±kamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… tajjan²yakamm±rahassa niyassakamma½ karoti… niyassakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… pabb±jan²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… paµis±raº²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… ukkhepan²yakamm±rahassa pariv±sa½ deti… pariv±s±raha½ m³l±ya paµikassati… m³l±yapaµikassan±rahassa m±natta½ deti… m±natt±raha½ abbheti… abbh±n±raha½ upasamp±deti, eva½ kho, up±li, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hot²”ti.
401. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho sammukh±karaº²ya½ kamma½ sammukh± karoti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Dhammakamma½ ta½, up±li, vinayakamman”ti. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho paµipucch±karaº²ya½ kamma½ paµipucch± karoti…pe… paµiññ±yakaraº²ya½ kamma½ paµiññ±ya karoti… sativinay±rahassa sativinaya½ deti… am³¼havinay±rahassa am³¼havinaya½ deti… tassap±piyasik±kamm±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… tajjan²yakamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… niyassakamm±rahassa niyassakamma½ karoti… pabb±jan²yakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… paµis±raº²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… ukkhepan²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… pariv±s±rahassa pariv±sa½ deti m³l±yapaµikassan±raha½ m³l±ya paµikassati… m±natt±rahassa m±natta½ deti… abbh±n±raha½ abbheti… upasampad±raha½ upasamp±deti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Dhammakamma½ ta½, up±li, vinayakamma½.
“Yo kho, up±li, samaggo saªgho sammukh±karaº²ya½ kamma½ sammukh± karoti, eva½ kho, up±li, dhammakamma½ hoti vinayakamma½. Evañca pana saªgho anatis±ro hoti. Yo kho, up±li, samaggo saªgho paµipucch±karaº²ya½ kamma½ paµipucch± karoti… paµiññ±yakaraº²ya½ kamma½ paµiññ±ya karoti… sativinay±rahassa sativinaya½ deti… am³¼havinay±rahassa am³¼havinaya½ deti… tassap±piyasik±kamm±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… tajjan²yakamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… niyassakamm±rahassa niyassakamma½ karoti… pabb±jan²yakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti paµis±raº²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… ukkhepan²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… pariv±s±rahassa pariv±sa½ deti… m³l±yapaµikassan±raha½ m³l±ya paµikassati… m±natt±rahassa m±natta½ deti… abbh±n±raha½ abbheti… upasampad±raha½ upasamp±deti, eva½ kho, up±li, dhammakamma½ hoti vinayakamma½. Evañca pana saªgho anatis±ro hot²”ti.
402. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho sativinay±rahassa am³¼havinaya½ deti, am³¼havinay±rahassa sativinaya½ deti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Adhammakamma½ ta½, up±li, avinayakamman”ti. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho am³¼havinay±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti, tassap±piyasik±kamm±rahassa am³¼havinaya½ deti…pe… tassap±piyasik±kamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti, tajjan²yakamm±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… tajjan²yakamm±rahassa niyassakamma½ karoti, niyassakamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… niyassakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti, pabb±jan²yakamm±rahassa niyassakamma½ karoti… pabb±jan²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti, paµis±raº²yakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… paµis±raº²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti, ukkhepan²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… ukkhepan²yakamm±rahassa pariv±sa½ deti, pariv±s±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… pariv±s±raha½ m³l±ya paµikassati, m³l±yapaµikassan±rahassa pariv±sa½ deti… m³l±yapaµikassan±rahassa m±natta½ deti, m±natt±raha½ m³l±ya paµikassati… m±natt±raha½ abbheti, abbh±n±rahassa m±natta½ deti… abbh±n±raha½ upasamp±deti, upasampad±raha½ abbheti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Adhammakamma½ ta½, up±li, avinayakamman”ti.
“Yo kho, up±li, samaggo saªgho sativinay±rahassa am³¼havinaya½ deti, am³¼havinay±rahassa sativinaya½ deti, eva½ kho, up±li, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hoti. Yo kho, up±li, samaggo saªgho am³¼havinay±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti, tassap±piyasik±kamm±rahassa am³¼havinaya½ deti…pe… tassap±piyasik±kamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti, tajjan²yakamm±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… tajjan²yakamm±rahassa niyassakamma½ karoti niyassakamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… niyassakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti, pabb±jan²yakamm±rahassa niyassakamma½ karoti… pabb±jan²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti, paµis±raº²yakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… paµis±raº²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti, ukkhepan²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… ukkhepan²yakamm±rahassa pariv±sa½ deti, pariv±s±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… pariv±s±raha½ m³l±ya paµikassati, m³l±yapaµikassan±rahassa pariv±sa½ deti… m³l±yapaµikassan±rahassa m±natta½ deti, m±natt±raha½ m³l±ya paµikassati– m±natt±raha½ abbheti, abbh±n±rahassa m±natta½ deti… abbh±n±raha½ upasamp±deti, upasampad±raha½ abbheti, eva½ kho, up±li, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hot²”ti.
403. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho sativinay±rahassa sativinaya½ deti, am³¼havinay±rahassa am³¼havinaya½ deti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Dhammakamma½ ta½, up±li, vinayakamman”ti. “Yo nu kho, bhante, samaggo saªgho am³¼havinay±rahassa am³¼havinaya½ deti…pe… tassap±piyasik±kamm±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti…pe… tajjan²yakamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti…pe… niyassakamm±rahassa niyassakamma½ karoti…pe… pabb±jan²yakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti…pe… paµis±raº²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti…pe… ukkhepan²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti…pe… pariv±s±rahassa pariv±sa½ deti…pe… m³l±yapaµikassan±raha½ m³l±ya paµikassati…pe… m±natt±rahassa m±natta½ deti…pe… abbh±n±raha½ abbheti, upasampad±raha½ upasamp±deti, dhammakamma½ nu kho ta½, bhante, vinayakamman”ti? “Dhammakamma½ ta½, up±li, vinayakamma½”.
“Yo kho, up±li, samaggo saªgho sativinay±rahassa sativinaya½ deti, am³¼havinay±rahassa am³¼havinaya½ deti, eva½ kho, up±li, dhammakamma½ hoti vinayakamma½. Evañca pana saªgho anatis±ro hoti Yo kho, up±li, samaggo saªgho am³¼havinay±rahassa am³¼havinaya½ deti pe… tassap±piyasik±kamm±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti…pe… tajjan²yakamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti…pe… niyassakamm±rahassa niyassakamma½ karoti…pe… pabb±jan²yakamm±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti…pe… paµis±raº²yakamm±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti…pe… ukkhepan²yakamm±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti…pe… pariv±s±rahassa pariv±sa½ deti…pe… m³l±ya paµikassan±raha½ m³l±ya paµikassati…pe… m±natt±rahassa m±natta½ deti…pe… abbh±n±raha½ abbheti, upasampad±raha½ upasamp±deti, eva½ kho, up±li, dhammakamma½ hoti vinayakamma½. Evañca pana saªgho anatis±ro hot²”ti.
404. Atha kho bhagav± bhikkh³ ±mantesi– yo kho, bhikkhave, samaggo saªgho sativinay±rahassa am³¼havinaya½ deti, eva½ kho, bhikkhave, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hoti. Yo kho, bhikkhave, samaggo saªgho sativinay±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti…pe… sativinay±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… sativinay±rahassa niyassakamma½ karoti… sativinay±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… sativinay±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… sativinay±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti … sativinay±rahassa pariv±sa½ deti… sativinay±raha½ m³l±ya paµikassati… sativinay±rahassa m±natta½ deti… sativinay±raha½ abbheti… sativinay±raha½ upasamp±deti, eva½ kho bhikkhave, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hoti.
405. Yo kho, bhikkhave, samaggo saªgho am³¼havinay±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti, eva½ kho, bhikkhave, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hoti. Yo kho, bhikkhave, samaggo saªgho am³¼havinay±rahassa tajjan²yakamma½ karoti…pe… am³¼havinay±rahassa niyassakamma½ karoti… am³¼havinay±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… am³¼havinay±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… am³¼havinay±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… am³¼havinay±rahassa pariv±sa½ deti… am³¼havinay±raha½ m³l±ya paµikassati… am³¼havinay±rahassa m±natta½ deti… am³¼havinay±raha½ abbheti… am³¼havinay±raha½ upasamp±deti… am³¼havinay±rahassa sativinaya½ deti, eva½ kho, bhikkhave, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hoti.
406. Yo kho, bhikkhave, samaggo saªgho tassap±piyasik±kamm±rahassa tajjan²yakamma½ karoti…pe… tajjan²yakamm±rahassa… niyassakamm±rahassa… pabb±jan²yakamm±rahassa… paµis±raº²yakamm±rahassa… ukkhepan²yakamm±rahassa… pariv±s±raha½… m³l±yapaµikassan±rahassa… m±natt±raha½… abbh±n±raha½… upasampad±rahassa sativinaya½ deti, eva½ kho, bhikkhave, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hoti. Yo kho, bhikkhave, samaggo saªgho upasampad±rahassa am³¼havinaya½ deti…pe… upasampad±rahassa tassap±piyasik±kamma½ karoti… upasampad±rahassa tajjan²yakamma½ karoti… upasampad±rahassa niyassakamma½ karoti… upasampad±rahassa pabb±jan²yakamma½ karoti… upasampad±rahassa paµis±raº²yakamma½ karoti… upasampad±rahassa ukkhepan²yakamma½ karoti… upasampad±rahassa pariv±sa½ deti… upasampad±raha½ m³l±ya paµikassati… upasampad±rahassa m±natta½ deti… upasampad±raha½ abbheti, eva½ kho, bhikkhave, adhammakamma½ hoti avinayakamma½. Evañca pana saªgho s±tis±ro hot²ti.

Up±lipucch±kath± niµµhit±.

Up±lipucch±bh±ºav±ro niµµhito dutiyo.