199. Ph±suvih±rapañcaka½

324. Bhikkhu atthatakathino ph±suvih±riko c²vara½ ±d±ya pakkamati– “amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino ph±suvih±riko c²vara½ ±d±ya pakkamati– “amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa eva½ hoti– “nevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino ph±suvih±riko c²vara½ ±d±ya pakkamati– “amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa ta½ c²vara½ kayiram±na½ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino ph±suvih±riko c²vara½ ±d±ya pakkamati– “amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²vara½ k±reti. So katac²varo– “paccessa½ paccessan”ti bahiddh± kathinuddh±ra½ v²tin±meti. Tassa bhikkhuno s²m±tikkantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino ph±suvih±riko c²vara½ ±d±ya pakkamati– “amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, amuka½ n±ma ±v±sa½ gamiss±mi; tattha me ph±su bhavissati vasiss±mi, no ce me ph±su bhavissati, paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²vara½ k±reti. So katac²varo “paccessa½ paccessan”ti sambhuº±ti kathinuddh±ra½. Tassa bhikkhuno saha bhikkh³hi kathinuddh±ro.

Ph±suvih±rapañcaka½ niµµhita½.