138. Gantabbav±ro

232. Gantabbo, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko ±v±so yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ± “sakkomi ajjeva gantun”ti. Gantabbo, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko an±v±so…pe… sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v±, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ± “sakkomi ajjeva gantun”ti.
Gantabbo bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko ±v±so…pe… sabhikkhuko an±v±so…pe… sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v±, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ± “sakkomi ajjeva gantun”ti.

Gantabbo, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko

¾v±so…pe… sabhikkhuko an±v±so…pe… sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v±, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ± “sakkomi ajjeva gantun”ti.

Gantabbav±ro niµµhito.