104. Gantabbav±ro

182. Gantabbo, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko ±v±so, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ±– “sakkomi ajjeva gantun”ti. Gantabbo, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko an±v±so…pe… sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v±, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ±– “sakkomi ajjeva gantun”ti.
Gantabbo, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko ±v±so…pe… sabhikkhuko an±v±so…pe… sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v±, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ±– “sakkomi ajjeva gantun”ti.
Gantabbo, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko ±v±so…pe… sabhikkhuko an±v±so…pe… sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v±, yatthassu bhikkh³ sam±nasa½v±sak±, ya½ jaññ±– “sakkomi ajjeva gantun”ti.

Gantabbav±ro niµµhito.