7. Arahantavaggo

90. Gataddhino visokassa, vippamuttassa sabbadhi;
sabbaganthappah▓nassa, pari╝▒ho na vijjati.
91. Uyyu˝janti sat▓manto, na nikete ramanti te;
haŻs▒va pallalaŻ hitv▒, okamokaŻ jahanti te.
92. YesaŻ sannicayo natthi, ye pari˝˝▒tabhojan▒;
su˝˝ato animitto ca, vimokkho yesaŻ gocaro;
▒k▒se va sakunt▒naŻ [saku║▒naŻ (ka.)], gati tesaŻ durannay▒.
93. Yass▒sav▒ parikkh▓║▒, ▒h▒re ca anissito;
su˝˝ato animitto ca, vimokkho yassa gocaro;
▒k▒se va sakunt▒naŻ, padaŻ tassa durannayaŻ.
94. Yassindriy▒ni samatha¬gat▒ni [samathaŻ gat▒ni (s▓. p▓.)], ass▒ yath▒ s▒rathin▒ sudant▒;
pah▓nam▒nassa an▒savassa, dev▒pi tassa pihayanti t▒dino.
95. Pathavisamo no virujjhati, indakhilupamo [indakh▓l│pamo (s▓. sy▒. ka.)] t▒di subbato;
rahadova apetakaddamo, saŻs▒r▒ na bhavanti t▒dino.
96. SantaŻ tassa manaŻ hoti, sant▒ v▒c▒ ca kamma ca;
sammada˝˝▒ vimuttassa, upasantassa t▒dino.
97. Assaddho akata˝˝│ ca, sandhicchedo ca yo naro;
hat▒vak▒so vant▒so, sa ve uttamaporiso.
98. G▒me v▒ yadi v▒ra˝˝e, ninne v▒ yadi v▒ thale;
yattha arahanto viharanti, taŻ bh│mir▒ma║eyyakaŻ.
99. Rama║▓y▒ni ara˝˝▒ni, yattha na ramat▓ jano;
v▓tar▒g▒ ramissanti, na te k▒magavesino;

arahantavaggo sattamo niÁÁhito;