6. Sevan±sutta½

6. Tatra kho ±yasm± s±riputto bhikkh³ ±mantesi…pe… ±yasm± s±riputto etadavoca–
“Puggalopi ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbopi. C²varampi, ±vuso, duvidhena veditabba½– sevitabbampi asevitabbampi. Piº¹ap±topi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbopi. Sen±sanampi, ±vuso, duvidhena veditabba½– sevitabbampi asevitabbampi. G±manigamopi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbopi. Janapadapadesopi ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbopi.
“‘Puggalopi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Tattha ya½ jaññ± puggala½– ‘ima½ kho me puggala½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yanti; ye ca kho me pabbajitena j²vitaparikkh±r± samud±netabb± c²varapiº¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±r± te ca kasirena samud±gacchanti; yassa camhi atth±ya ag±rasm± anag±riya½ pabbajito so ca me s±maññattho na bh±van±p±rip³ri½ gacchat²’ti, ten±vuso, puggalena so puggalo rattibh±ga½ v± divasabh±ga½ v± saªkh±pi an±pucch± pakkamitabba½ n±nubandhitabbo.
“Tattha ya½ jaññ± puggala½– ‘ima½ kho me puggala½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yanti; ye ca kho me pabbajitena j²vitaparikkh±r± samud±netabb± c²varapiº¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±r± te ca appakasirena samud±gacchanti; yassa camhi atth±ya ag±rasm± anag±riya½ pabbajito so ca me s±maññattho na bh±van±p±rip³ri½ gacchat²’ti, ten±vuso, puggalena so puggalo saªkh±pi an±pucch± pakkamitabba½ n±nubandhitabbo.
“Tattha ya½ jaññ± puggala½– ‘ima½ kho me puggala½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti, kusal± dhamm± abhiva¹¹hanti; ye ca kho me pabbajitena j²vitaparikkh±r± samud±netabb± c²varapiº¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±r± te ca kasirena samud±gacchanti; yassa camhi atth±ya ag±rasm± anag±riya½ pabbajito so ca me s±maññattho bh±van±p±rip³ri½ gacchat²’ti, ten±vuso, puggalena so puggalo saªkh±pi anubandhitabbo na pakkamitabba½.
“Tattha ya½ jaññ± puggala½– ‘ima½ kho me puggala½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti, kusal± dhamm± abhiva¹¹hanti; ye ca kho me pabbajitena j²vitaparikkh±r± samud±netabb± c²varapiº¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±r± te ca appakasirena samud±gacchanti; yassa camhi atth±ya ag±rasm± anag±riya½ pabbajito so ca me s±maññattho bh±van±p±rip³ri½ gacchat²’ti, ten±vuso, puggalena so puggalo y±vaj²va½ anubandhitabbo na pakkamitabba½ api panujjam±nena [paºujjam±nena (?)]. ‘Puggalopi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½.
“‘C²varampi, ±vuso, duvidhena veditabba½– sevitabbampi asevitabbamp²’ti, iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Tattha ya½ jaññ± c²vara½– ‘ida½ kho me c²vara½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yant²’ti, evar³pa½ c²vara½ na sevitabba½ Tattha ya½ jaññ± c²vara½– ‘ida½ kho me c²vara½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti, kusal± dhamm± abhiva¹¹hant²’ti, evar³pa½ c²vara½ sevitabba½. ‘C²varampi ±vuso, duvidhena veditabba½– sevitabbampi asevitabbamp²’ti, iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½.
“‘Piº¹ap±topi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Tattha ya½ jaññ± piº¹ap±ta½– ‘ima½ kho me piº¹ap±ta½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yant²’ti, evar³po piº¹ap±to na sevitabbo. Tattha ya½ jaññ± piº¹ap±ta½– ‘ima½ kho me piº¹ap±ta½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti, kusal± dhamm± abhiva¹¹hant²’ti, evar³po piº¹ap±to sevitabbo. ‘Piº¹ap±topi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½.
“‘Sen±sanampi, ±vuso, duvidhena veditabba½– sevitabbampi asevitabbamp²’ti, iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Tattha ya½ jaññ± sen±sana½– “ida½ kho me sen±sana½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yant²’ti, evar³pa½ sen±sana½ na sevitabba½. Tattha ya½ jaññ± sen±sana½– ‘ida½ kho me sen±sana½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti kusal± dhamm± abhiva¹¹hant²’ti, evar³pa½ sen±sana½ sevitabba½. ‘Sen±sanampi, ±vuso, duvidhena veditabba½– sevitabbampi asevitabbamp²’ti, iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½.
“‘G±manigamopi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Tattha ya½ jaññ± g±manigama½– ‘ima½ kho me g±manigama½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yant²’ti, evar³po g±manigamo na sevitabbo. Tattha ya½ jaññ± g±manigama½– ‘ima½ kho, me g±manigama½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti, kusal± dhamm± abhiva¹¹hant²’ti, evar³po g±manigamo sevitabbo. ‘G±manigamopi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½.
“‘Janapadapadesopi ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Tattha ya½ jaññ± janapadapadesa½– ‘ima½ kho me janapadapadesa½ sevato akusal± dhamm± abhiva¹¹hanti, kusal± dhamm± parih±yant²’ti, evar³po janapadapadeso na sevitabbo. Tattha ya½ jaññ± janapadapadesa½– ‘ima½ kho me janapadapadesa½ sevato akusal± dhamm± parih±yanti, kusal± dhamm± abhiva¹¹hant²’ti, evar³po janapadapadeso sevitabbo. ‘Janapadapadesopi, ±vuso, duvidhena veditabbo– sevitabbopi asevitabbop²’ti, iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vuttan”ti. Chaµµha½.