5. Balasutta½

5. “Catt±rim±ni, bhikkhave, bal±ni. Katam±ni catt±ri? Paññ±bala½, v²riyabala½, anavajjabala½, saªg±habala½. Katamañca, bhikkhave, paññ±bala½? Ye dhamm± kusal± kusalasaªkh±t± ye dhamm± akusal± akusalasaªkh±t± ye dhamm± s±vajj± s±vajjasaªkh±t± ye dhamm± anavajj± anavajjasaªkh±t± ye dhamm± kaºh± kaºhasaªkh±t± ye dhamm± sukk± sukkasaªkh±t± ye dhamm± sevitabb± sevitabbasaªkh±t± ye dhamm± asevitabb± asevitabbasaªkh±t± ye dhamm± n±lamariy± n±lamariyasaªkh±t± ye dhamm± alamariy± alamariyasaªkh±t±, ty±ssa dhamm± paññ±ya vodiµµh± honti vocarit±. Ida½ vuccati, bhikkhave, paññ±bala½.
“Katamañca bhikkhave, v²riyabala½? Ye dhamm± akusal± akusalasaªkh±t± ye dhamm± s±vajj± s±vajjasaªkh±t± ye dhamm± kaºh± kaºhasaªkh±t± ye dhamm± asevitabb± asevitabbasaªkh±t± ye dhamm± n±lamariy± n±lamariyasaªkh±t±, tesa½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Ye dhamm± kusal± kusalasaªkh±t± ye dhamm± anavajj± anavajjasaªkh±t± ye dhamm± sukk± sukkasaªkh±t± ye dhamm± sevitabb± sevitabbasaªkh±t± ye dhamm± alamariy± alamariyasaªkh±t±, tesa½ dhamm±na½ paµil±bh±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Ida½ vuccati, bhikkhave, v²riyabala½.
“Katamañca, bhikkhave, anavajjabala½? Idha, bhikkhave, ariyas±vako anavajjena k±yakammena samann±gato hoti, anavajjena vac²kammena samann±gato hoti, anavajjena manokammena samann±gato hoti. Ida½ vuccati, bhikkhave, anavajjabala½.
“Katamañca bhikkhave, saªg±habala½? Catt±rim±ni, bhikkhave, saªgahavatth³ni– d±na½, peyyavajja½, atthacariy±, sam±nattat±. Etadagga½, bhikkhave, d±n±na½ yadida½ dhammad±na½. Etadagga½, bhikkhave, peyyavajj±na½ yadida½ atthikassa ohitasotassa punappuna½ dhamma½ deseti. Etadagga½, bhikkhave, atthacariy±na½ yadida½ assaddha½ saddh±sampad±ya sam±dapeti niveseti patiµµh±peti, duss²la½ s²lasampad±ya… pe… macchari½ c±gasampad±ya…pe… duppañña½ paññ±sampad±ya sam±dapeti niveseti patiµµh±peti. Etadagga½, bhikkhave, sam±nattat±na½ yadida½ sot±panno sot±pannassa sam±natto, sakad±g±m² sakad±g±missa sam±natto, an±g±m² an±g±missa sam±natto, arah± arahato sam±natto. Ida½ vuccati, bhikkhave, saªg±habala½. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri bal±ni.
“Imehi kho, bhikkhave, cat³hi balehi samann±gato ariyas±vako pañca bhay±ni samatikkanto hoti. Katam±ni pañca? ¾j²vikabhaya½, asilokabhaya½, parisas±rajjabhaya½, maraºabhaya½ duggatibhaya½. Sa kho so, bhikkhave, ariyas±vako iti paµisañcikkhati– ‘n±ha½ ±j²vikabhayassa bh±y±mi. Kiss±ha½ ±j²vikabhayassa bh±yiss±mi? Atthi me catt±ri bal±ni– paññ±bala½, v²riyabala½, anavajjabala½, saªg±habala½. Duppañño kho ±j²vikabhayassa bh±yeyya. Kus²to ±j²vikabhayassa bh±yeyya. S±vajjak±yakammantavac²kammantamanokammanto ±j²vikabhayassa bh±yeyya. Asaªg±hako ±j²vikabhayassa bh±yeyya. N±ha½ asilokabhayassa bh±y±mi…pe… n±ha½ parisas±rajjabhayassa bh±y±mi…pe… n±ha½ maraºabhayassa bh±y±mi…pe… n±ha½ duggatibhayassa bh±y±mi. Kiss±ha½ duggatibhayassa bh±yiss±mi? Atthi me catt±ri bal±ni– paññ±bala½, v²riyabala½, anavajjabala½, saªg±habala½. Duppañño kho duggatibhayassa bh±yeyya. Kus²to duggatibhayassa bh±yeyya. S±vajjak±yakammantavac²kammantamanokammanto duggatibhayassa bh±yeyya. Asaªg±hako duggatibhayassa bh±yeyya. Imehi kho, bhikkhave, cat³hi balehi samann±gato ariyas±vako im±ni pañca bhay±ni samatikkanto hot²”ti. Pañcama½.