8. Ala½sutta½

78. [A. ni. 8.62] tatra kho ±yasm± s±riputto bhikkh³ ±mantesi…pe… chah±vuso, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, ala½ paresa½. Katamehi chahi? Idh±vuso, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; kaly±ºav±co ca hoti kaly±ºav±kkaraºo, poriy± v±c±ya samann±gato vissaµµh±ya anelaga¼±ya atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, chahi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, ala½ paresa½.
“Pañcah±vuso, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, ala½ paresa½. Katamehi pañcahi? Idh±vuso, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; kaly±ºav±co ca hoti…pe… sandassako ca hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, pañcahi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, ala½ paresa½.
“Cat³h±vuso, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½ Katamehi cat³hi? Idh±vuso, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; no ca kaly±ºav±co hoti…pe… no ca sandassako hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, cat³hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½.
“Cat³h±vuso dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano. Katamehi cat³hi? Idh±vuso, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; no ca dh±t±na½ dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; no ca atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno hoti; kaly±ºav±co ca hoti…pe… sandassako ca hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, cat³hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano.
“T²h±vuso, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½. Katamehi t²hi? Idh±vuso, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; no ca kaly±ºav±co hoti…pe… no ca sandassako hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½.
“T²h±vuso dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano. Katamehi t²hi? Idh±vuso, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; no ca dh±t±na½ dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; no ca atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno hoti; kaly±ºav±co ca hoti…pe… atthassa viññ±paniy±, sandassako ca hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano.
“Dv²h±vuso, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½. Katamehi dv²hi? Idh±vuso, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; no ca sut±na½ dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; no ca kaly±ºav±co hoti…pe… no ca sandassako hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, dv²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½.
“Dv²h±vuso dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano. Katamehi dv²hi? Idh±vuso, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; no ca sut±na½ dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; no ca dh±t±na½ dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; no ca atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno hoti; kaly±ºav±co ca hoti kaly±ºav±kkaraºo poriy± v±c±ya samann±gato vissaµµh±ya anelaga¼±ya atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, ±vuso, dv²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano”ti. Aµµhama½.