3. Chandasam±dhisutta½

825. “Chanda½ ce, bhikkhave, bhikkhu niss±ya labhati sam±dhi½, labhati cittassa ekaggata½– aya½ vuccati chandasam±dhi. So anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Ime vuccanti ‘padh±nasaªkh±r±’ti. Iti ayañca chando, ayañca chandasam±dhi, ime ca padh±nasaªkh±r±– aya½ vuccati, bhikkhave, ‘chandasam±dhippadh±nasaªkh±rasamann±gato iddhip±do”’.
“V²riya½ ce, bhikkhave, bhikkhu niss±ya labhati sam±dhi½, labhati cittassa ekaggata½– aya½ vuccati ‘v²riyasam±dhi’. So anuppann±na½…pe… uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Ime vuccanti ‘padh±nasaªkh±r±’ti. Iti idañca v²riya½, ayañca v²riyasam±dhi, ime ca padh±nasaªkh±r±– aya½ vuccati, bhikkhave, ‘v²riyasam±dhippadh±nasaªkh±rasamann±gato iddhip±do”’.
“Citta½ ce, bhikkhave, bhikkhu niss±ya labhati sam±dhi½, labhati cittassa ekaggata½– aya½ vuccati ‘cittasam±dhi’. So anuppann±na½ p±pak±na½…pe… uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Ime vuccanti ‘padh±nasaªkh±r±’ti. Iti idañca citta½, ayañca cittasam±dhi, ime ca padh±nasaªkh±r±– aya½ vuccati, bhikkhave, ‘cittasam±dhippadh±nasaªkh±rasamann±gato iddhip±do”’.
“V²ma½sa½ ce, bhikkhave, bhikkhu niss±ya labhati sam±dhi½, labhati cittassa ekaggata½– aya½ vuccati ‘v²ma½s±sam±dhi’. So anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati…pe… uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± chanda½ janeti v±yamati v²riya½ ±rabhati citta½ paggaºh±ti padahati. Ime vuccanti ‘padh±nasaªkh±r±’ti Iti ayañca v²ma½s±, ayañca v²ma½s±sam±dhi, ime ca padh±nasaªkh±r±– aya½ vuccati, bhikkhave, ‘v²ma½s±sam±dhippadh±nasaªkh±rasamann±gato iddhip±do”’ti. Tatiya½.