5. Dasakammapathasutta˝

111. S±vatthiya˝ viharati…pe… “dh±tusova bhikkhave, satt± sa˝sandanti samenti. P±ş±tip±tino p±ş±tip±t˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; adinn±d±yino…pe… k±mesumicch±c±rino… mus±v±dino… pisuşav±c±… pharusav±c±… samphappal±pino samphappal±p˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; abhijjh±luno abhijjh±lłhi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; by±pannacitt± by±pannacittehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; micch±diµµhik± micch±diµµhikehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti”.
“P±ş±tip±t± paµivirat± p±ş±tip±t± paµiviratehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; adinn±d±n± paµivirat±…pe… k±mesumicch±c±r± paµivirat±… mus±v±d± paµivirat±… pisuş±ya v±c±ya… pharus±ya v±c±ya… samphappal±p± paµivirat± samphappal±p± paµiviratehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; anabhijjh±luno anabhijjh±lłhi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; aby±pannacitt± aby±pannacittehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; samm±diµµhik± samm±diµµhikehi saddhi˝ sa˝sandanti sament˛”ti. Pańcama˝.