4. Sattakammapathasutta˝

110. S±vatthiya˝ viharati…pe… “dh±tusova, bhikkhave, satt± sa˝sandanti samenti. P±ş±tip±tino p±ş±tip±t˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; adinn±d±yino adinn±d±y˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; k±mesumicch±c±rino k±mesumicch±c±r˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; mus±v±dino mus±v±d˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pisuşav±c± pisuşav±cehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pharusav±c± pharusav±cehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; samphappal±pino samphappal±p˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti”.
“P±ş±tip±t± paµivirat±…pe… adinn±d±n± paµivirat±… k±mesumicch±c±r± paµivirat±… mus±v±d± paµivirat±… pisuş±ya v±c±ya paµivirat± pisuş±ya v±c±ya paµiviratehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pharus±ya v±c±ya paµivirat± pharus±ya v±c±ya paµiviratehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; samphappal±p± paµivirat± samphappal±p± paµiviratehi saddhi˝ sa˝sandanti sament˛”ti. Catuttha˝.