“Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± catt±ro iddhip±de bh±venti. Idhud±yi, bhikkhu chandasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti, v²riyasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti, cittasam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti, v²ma½s±sam±dhipadh±nasaªkh±rasamann±gata½ iddhip±da½ bh±veti. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
“Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± pañcindriy±ni bh±venti. Idhud±yi bhikkhu saddhindriya½ bh±veti upasamag±mi½ sambodhag±mi½; v²riyindriya½ bh±veti…pe… satindriya½ bh±veti… sam±dhindriya½ bh±veti… paññindriya½ bh±veti upasamag±mi½ sambodhag±mi½. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
“Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± pañca bal±ni bh±venti. Idhud±yi, bhikkhu saddh±bala½ bh±veti upasamag±mi½ sambodhag±mi½; v²riyabala½ bh±veti…pe… satibala½ bh±veti… sam±dhibala½ bh±veti… paññ±bala½ bh±veti upasamag±mi½ sambodhag±mi½. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
“Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± sattabojjhaªge bh±venti. Idhud±yi, bhikkhu satisambojjhaªga½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½; dhammavicayasambojjhaªga½ bh±veti…pe… v²riyasambojjhaªga½ bh±veti… p²tisambojjhaªga½ bh±veti… passaddhisambojjhaªga½ bh±veti… sam±dhisambojjhaªga½ bh±veti… upekkh±sambojjhaªga½ bh±veti vivekanissita½ vir±ganissita½ nirodhanissita½ vossaggapariº±mi½. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
“Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± ariya½ aµµhaªgika½ magga½ bh±venti. Idhud±yi, bhikkhu samm±diµµhi½ bh±veti, samm±saªkappa½ bh±veti, samm±v±ca½ bh±veti samm±kammanta½ bh±veti, samm±-±j²va½ bh±veti, samm±v±y±ma½ bh±veti, samm±sati½ bh±veti, samm±sam±dhi½ bh±veti. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
248. “Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± aµµha vimokkhe bh±venti. R³p² r³p±ni passati, aya½ paµhamo vimokkho; ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati, aya½ dutiyo vimokkho; subhanteva adhimutto hoti, aya½ tatiyo vimokkho; sabbaso r³pasaññ±na½ samatikkam± paµighasaññ±na½ atthaªgam± n±nattasaññ±na½ amanasik±r± ‘ananto ±k±so’ti ±k±s±nañc±yatana½ upasampajja viharati, aya½ catuttho vimokkho; sabbaso ±k±s±nañc±yatana½ samatikkamma ‘ananta½ viññ±ºan’ti viññ±ºañc±yatana½ upasampajja viharati, aya½ pañcamo vimokkho; sabbaso viññ±ºañc±yatana½ samatikkamma ‘natthi kiñc²’ti ±kiñcaññ±yatana½ upasampajja viharati, aya½ chaµµho vimokkho; sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatana½ upasampajja viharati, aya½ sattamo vimokkho; sabbaso nevasaññ±n±saññ±yatana½ samatikkamma saññ±vedayitanirodha½ upasampajja viharati, aya½ aµµhamo vimokkho. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
249. “Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± aµµha abhibh±yatan±ni bh±venti. Ajjhatta½ r³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni suvaººadubbaºº±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ paµhama½ abhibh±yatana½.
“Ajjhatta½ r³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati appam±º±ni suvaººadubbaºº±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ dutiya½ abhibh±yatana½.
“Ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni suvaººadubbaºº±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ tatiya½ abhibh±yatana½.
“Ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati appam±º±ni suvaººadubbaºº±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ catuttha½ abhibh±yatana½.
“Ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati n²l±ni n²lavaºº±ni n²lanidassan±ni n²lanibh±s±ni. Seyyath±pi n±ma um±puppha½ n²la½ n²lavaººa½ n²lanidassana½ n²lanibh±sa½, seyyath±pi v± pana ta½ vattha½ b±r±ºaseyyaka½ ubhatobh±gavimaµµha½ n²la½ n²lavaººa½ n²lanidassana½ n²lanibh±sa½; evameva ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati n²l±ni n²lavaºº±ni n²lanidassan±ni n²lanibh±s±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ pañcama½ abhibh±yatana½
“Ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati p²t±ni p²tavaºº±ni p²tanidassan±ni p²tanibh±s±ni. Seyyath±pi n±ma kaºik±rapuppha½ p²ta½ p²tavaººa½ p²tanidassana½ p²tanibh±sa½, seyyath±pi v± pana ta½ vattha½ b±r±ºaseyyaka½ ubhatobh±gavimaµµha½ p²ta½ p²tavaººa½ p²tanidassana½ p²tanibh±sa½; evameva ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati p²t±ni p²tavaºº±ni p²tanidassan±ni p²tanibh±s±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ chaµµha½ abhibh±yatana½.
“Ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati lohitak±ni lohitakavaºº±ni lohitakanidassan±ni lohitakanibh±s±ni. Seyyath±pi n±ma bandhuj²vakapuppha½ lohitaka½ lohitakavaººa½ lohitakanidassana½ lohitakanibh±sa½, seyyath±pi v± pana ta½ vattha½ b±r±ºaseyyaka½ ubhatobh±gavimaµµha½ lohitaka½ lohitakavaººa½ lohitakanidassana½ lohitakanibh±sa½; evameva ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati lohitak±ni lohitakavaºº±ni lohitakanidassan±ni lohitakanibh±s±ni. ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi, pass±m²’ti eva½ saññ² hoti. Ida½ sattama½ abhibh±yatana½.
“Ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati od±t±ni od±tavaºº±ni od±tanidassan±ni od±tanibh±s±ni. Seyyath±pi n±ma osadhit±rak± od±t± od±tavaºº± od±tanidassan± od±tanibh±s±, seyyath±pi v± pana ta½ vattha½ b±r±ºaseyyaka½ ubhatobh±gavimaµµha½ od±ta½ od±tavaººa½ od±tanidassana½ od±tanibh±sa½; evameva ajjhatta½ ar³pasaññ² eko bahiddh± r³p±ni passati od±t±ni od±tavaºº±ni od±tanidassan±ni od±tanibh±s±ni ‘T±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²’ti eva½saññ² hoti. Ida½ aµµhama½ abhibh±yatana½. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
250. “Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± dasa kasiº±yatan±ni bh±venti. Pathav²kasiºameko sañj±n±ti uddhamadho tiriya½ advaya½ appam±ºa½; ±pokasiºameko sañj±n±ti…pe… tejokasiºameko sañj±n±ti… v±yokasiºameko sañj±n±ti… n²lakasiºameko sañj±n±ti… p²takasiºameko sañj±n±ti… lohitakasiºameko sañj±n±ti… od±takasiºameko sañj±n±ti… ±k±sakasiºameko sañj±n±ti viññ±ºakasiºameko sañj±n±ti uddhamadho tiriya½ advaya½ appam±ºa½. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.
251. “Puna capara½, ud±yi, akkh±t± may± s±vak±na½ paµipad±, yath±paµipann± me s±vak± catt±ri jh±n±ni bh±venti. Idhud±yi, bhikkhu vivicceva k±mehi vivicca akusalehi dhammehi savitakka½ savic±ra½ vivekaja½ p²tisukha½ paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati. So imameva k±ya½ vivekajena p²tisukhena abhisandeti parisandeti parip³reti parippharati, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa vivekajena p²tisukhena apphuµa½ hoti. Seyyath±pi, ud±yi, dakkho nh±pako [nah±pako (s². p².)] v± nh±pakantev±s² v± ka½sath±le nh±n²yacuºº±ni [nah±n²yacuºº±ni (s². p².)] ±kiritv± udakena paripphosaka½ paripphosaka½ sanneyya, s±ya½ nh±n²yapiº¹i [s±ssa nah±n²yapiº¹² (s². sy±. ka½.)] sneh±nugat± snehapareto santarab±hir± phuµ± snehena na ca pagghariº²; evameva kho, ud±yi, bhikkhu imameva k±ya½ vivekajena p²tisukhena abhisandeti parisandeti parip³reti parippharati, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa vivekajena p²tisukhena apphuµa½ hoti.
“Puna capara½, ud±yi, bhikkhu vitakkavic±r±na½ v³pasam± ajjhatta½ sampas±dana½…pe… dutiya½ jh±na½ upasampajja viharati. So imameva k±ya½ sam±dhijena p²tisukhena abhisandeti parisandeti parip³reti parippharati, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa sam±dhijena p²tisukhena apphuµa½ hoti Seyyath±pi, ud±yi, udakarahado gambh²ro ubbhidodako [ubbhitodako (sy±. ka½. ka.)]. Tassa nevassa puratthim±ya dis±ya udakassa ±yamukha½ na pacchim±ya dis±ya udakassa ±yamukha½, na uttar±ya dis±ya udakassa ±yamukha½, na dakkhiº±ya dis±ya udakassa ±yamukha½, devo ca na k±lena k±la½ samm± dh±ra½ anuppaveccheyya; atha kho tamh±va udakarahad± s²t± v±ridh±r± ubbhijjitv± tameva udakarahada½ s²tena v±rin± abhisandeyya parisandeyya parip³reyya paripphareyya, n±ssa [na nesa½ (s².)] kiñci sabb±vato udakarahadassa s²tena v±rin± apphuµa½ assa. Evameva kho, ud±yi, bhikkhu imameva k±ya½ sam±dhijena p²tisukhena abhisandeti parisandeti parip³reti parippharati, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa sam±dhijena p²tisukhena apphuµa½ hoti.
“Puna capara½, ud±yi, bhikkhu p²tiy± ca vir±g±…pe… tatiya½ jh±na½ upasampajja viharati. So imameva k±ya½ nipp²tikena sukhena abhisandeti parisandeti parip³reti parippharati, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa nipp²tikena sukhena apphuµa½ hoti. Seyyath±pi, ud±yi, uppaliniya½ v± paduminiya½ v± puº¹ar²kiniya½ v± appekacc±ni uppal±ni v± padum±ni v± puº¹ar²k±ni v± udake j±t±ni udake sa½va¹¹h±ni udak±nuggat±ni anto nimuggapos²ni, t±ni y±va cagg± y±va ca m³l± s²tena v±rin± abhisann±ni parisann±ni parip³r±ni paripphuµ±ni, n±ssa kiñci sabb±vata½, uppal±na½ v± padum±na½ v± puº¹ar²k±na½ v± s²tena v±rin± apphuµa½ assa; evameva kho, ud±yi, bhikkhu imameva k±ya½ nipp²tikena sukhena abhisandeti parisandeti parip³reti parippharati, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa nipp²tikena sukhena apphuµa½ hoti.
“Puna capara½, ud±yi, bhikkhu sukhassa ca pah±n± dukkhassa ca pah±n± pubbeva somanassadomanass±na½ atthaªgam± adukkhamasukha½ upekkh±satip±risuddhi½ catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati. So imameva k±ya½ parisuddhena cetas± pariyod±tena pharitv± nisinno hoti, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa parisuddhena cetas± pariyod±tena apphuµa½ hoti. Seyyath±pi, ud±yi, puriso od±tena vatthena sas²sa½ p±rupitv± nisinno assa, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa od±tena vatthena apphuµa½ assa; evameva kho, ud±yi, bhikkhu imameva k±ya½ parisuddhena cetas± pariyod±tena pharitv± nisinno hoti, n±ssa kiñci sabb±vato k±yassa parisuddhena cetas± pariyod±tena apphuµa½ hoti. Tatra ca pana me s±vak± bah³ abhiññ±vos±nap±ramippatt± viharanti.