Tud±dayo avuddhik±

84. Tuda byath±ya½ (tu) nuda kkhepaºe likha lekhaºe,
kuca saªkocane rica kkharaºe khaca bandhane.
85. Uca sadde samav±ye vij² bhayacalesu (ca),
(vattate) bhuja koµille valañjo (tu) valañjane.
86. Bhaja sev±puthakk±re ruja roge aµ±’µane,
kuµacchede (ca) koµille ag± sajjh±yan±’disu.
87. Puºo subha kiraye vatta vattane cata y±cane,
putha p±ke p³tibh±ve kuthasa½klesane’(pi ca.)
88. (Ubho dh±tu) putha-patha vitth±re vida j±nane,
hada ucc±ra ussagge-cint±ya½ mida hi½sane.
89. Nandha vinandhane th²na-puna saªgh±tav±cino,
kapa acch±dane vappa v±raºe khipa peraºe.
90. Supo saye chupo phasse (vattate) capa s±ntvane,
nabha (dh±tu) vihi½s±ya½ rumbha upp²¼an±disu.
91. Sumbha sa½sumbhane jambha jambhane jubha nicchubhe,
µhubha niµµhubhane camu adane chamu h²¼ane.
92. Jhamu d±he chamu adane ir²ya vattane’(pi ca),
kira (dh±tu) vikiraºe giro nigiraº±’disu.
93. Phura sañcalan±d²su kura sadd±’danesu (ca),
khuracchede vilikhaºe ghura bh²me gil±’dane.
94. Tila snehe cila v±se hila h±ve silu’ñchane,
bila bhede th³la caye kusacchedana p³raºe.
95. Visappavese pharaºe dis±’tisajjan±’disu
phula phasse musa theyye thusa appikiray±ya (tu)
gu¼a mokkhe gu¼a parivattanamhi (tud±dayo.)
H³ bhuv±dayo luttavikaraº±
96. H³-bh³ satt±ya (mu’ccanti) i ajjh±ne gatimhi (ca,)
kh±-khy± (dvaya½) pakathane ji jaye ñ±’vabodhane.
97. S²-¼² veh±sagamane µh± gat²vinivuttiya½,
n² p±paºe muna ñ±ºe hana hi½s±gat²su (’pi)
98. P±rakkhaºamhi p± p±ne br³ v±c±ya½ viyattiya½,
bh± dittiya½ m± pam±ºe (atho) y± p±puºe (siy±.)
99. (Duvepi) r±-l± ±d±ne v± gat²gandhanesu (pi,)
asa (dh±tu) bhuvi (khy±to) si saye s± samatthiye.