Tika½ khe¼e. ±d±ne, alo, itthiyam±, lala icch±ya½ v±, itthiyam±. Khela gatiya½, a. Khala calane, sañcaye v±, ºo, ¼atta½, kha½ v± ±k±sa½ ilat²ti khe¼o. Ila gatiya½, kammani ºo, ila gatimhi v±, a, isse.
Dvaya½ pitte. parim±ºe, dhu. Mada umm±de v±, ºu, dassa dho. M±y³ti p±µhe maya gatiya½, ºu. M±dhum±yusadd± dve purise pulliªge. Apidadh±t²ti pitta½. Apipubbo dh± pidh±ne, to, alopo, bhuj±di, pitta½, napu½sake.
Dvaya½ semhe. Silisa silesane, cur±di, silisyate atreti semho, mana, lisassa ho, vaººavipariyayo. Itaratra umo, silesumo. Kaphopyatra, kena toyena ph±ti vuddhi yassa kapho, nerutto.
282-283. Vil²no vibh³to sneho vas±tyuccate, vasa niv±se, ±. Dvaya½ avil²nasnehe. Mida snehane, ºo. Vapa b²jasant±ne, a, vap±. “Vap± vivaramedes³”ti n±natthasaªgahe, amarakose pana med±d²namekatthat± d²pit±, vuttañhi tattha “medo tu vap± vas±”ti [amara 16.64].
Tika½ candanasuvaºº±dyalaªk±rakatasar²rasobh±ya½. Kapu s±matthiye, ±kappana½ ±kappo, ºo. “Nepacche gehamatte ca, veso vesy±gahepi [vessagahepi (ka.)] ce”ti [cint±maºiµ²k± 16.99] rabhaso. Vasa kantiya½, visi by±pane v±, ºo. Nissesato pathana½ pakhy±na½ nepaccha½, patha pakhy±ne ghyaºa. Paµikamma½, pas±dhana½pyatra.
Chakka½ h±r±dy±bharaºe. Ma¹i bh³s±ya½, karaºe yu. S±dha sa½siddhiya½, yu, s±µha saªkh±ragat²su v±, pas±µhana½, muddhajadutiyotra. Bh³sa alaªk±re, karaºeyeva yu. ¾bhariyyate tanti ±bharaºa½, bhara bharaºe, kammani yu. Ala½ vibh³sana½ kariyyateneneti alaªk±ro, ºo. Pi¼andha bh³sane, karaºe yu. Parikkh±ropyatra [parikaropyatra (ka.)].
Dvaya½ makuµe. Kira vikiraºe, ²µo. Maki maº¹ane, uµo. Mukuµotipi p±µho, ete dve anitth².
Dvaya½ makuµaggaµµhe n±yakamaºimhi. Makuµac³¼±ya½ cumbit± maºi c³¼±maºi. Makuµasirasi cumbit± maºi siromaºi.
284. Dvaya½ uºh²sapaµµe. Siraso veµhana½ siroveµhana½. Upubbo naha bandhane, ²so, vaººavik±ro. Ya½ bahuk±la½ deby±manussesvapi bhavati, tatra kaºº±bharaºe kuº¹al±didvaya½. Ku¹i d±he, alo. Veµha veµhane, kaººassa veµhana½ kaººaveµhana½, muddhajadutiyoya½.
Tika½ t±¼ak±khye kaºº±bharaºe. Kaºº±na½ bh³sana½ kaººik±, kaºº± bh³sane bahulalakkhaºe ºiko. Kaººacchadana½ p³rati yena so kaººap³ro. Kaººassa vibh³sana½ kaººavibh³sana½, karaºe yu. T±lapatta½pyatra.
285. Dvaya½ g²v±bharaºe. Kaºµhassa bh³s± kaºµhabh³s±, th². G²v±ya½ bhava½ g²veyya½, bhavatthe eyyo, g²v±ya ±bharaºa½ v± g²veyya½, g²vato ±bharaºe eyyo.
Dvaya½ mutt±valiya½. Har²yate mano yena h±ro. Mutt±na½ ±vali panti mutt±vali. H±r±saddopyatra.
Catukka½ pakoµµh±bharaºe. Pakoµµho n±ma kapparass±dhobh±go. naye, uro, iy±deso. Vala sa½varaºe, ayo, anitth², niyuropi. Kaµa vas±varaºagat²su, ºvu. Pari samantato harati citta½ yanti parih±raka½, ºvu. Av±pakopyatra.
286-287. Dvaya½ mutt±dighaµitavalayavikaty±bharaºe. sadde, kaºapaccayo, kaºa sadde v±, dvitta½, kaªkaºa½, kaki gatyatthe v±, yu, kaki lolye v±, kaªkati yen±ti kaªkaºa½, karaºe yu. Karassa bh³s± karabh³s±, th².
Dvaya½ khuddaghaºµik±ya½. Ki½ kucchita½ kaºat²ti kiªkaº², nad±di. Kiªkiº²tipi p±µhantara½, tad± yad±di. Khudd± eva ghaºµ± khuddaghaºµik±, sakatthe ko, ghaµa calane.
Dvaya½ aªguly±bharaºe. Aªguliya½ bhava½ aªgul²yaka½, ²yo, sakatthe ko, aªgul²nam±bharaºa½ aªguly±bharaºa½. Ummik±pyatra. Tamev±ªgul²yaka½ s±kkharamakkharavanta½ “muddik±, aªgulimudd±”ti coccate. Muda tose, ºvu, ±, muddik±, phalavisesepyaya½. Aªguliya½ bhav± mudd± aªgulimudd±.
Dvaya½ itthikaµy±bharaºe. Rasa sadde, kattari yu, ±, rasan±. S±yeva in²mhi rasan². “S±re dhanimhi rasana½, jivh±ya½ rasan± na so”ti ruddo. Mehanassa khassa m±l± mekhal±ti nirutti, mehanindriyassa m±l±tyattho. K±ñc² sattak², s±rasana½pyatra.
Ekayaµµhi bhave k±ñc², mekhal± tva’µµhayaµµhik±;
rasan± so¼as± ñeyy±, kal±p± pañcav²sati [kal±po pañcav²sako (cint±maºiµ²k± 16.108)].
Tika½ sovaººe pagaº¹abh³sane. Pagaº¹o n±ma kapparassoparibh±go. Ke sadde, uro, gamo. Aªga gamane. Do. B±hum³lassa, b±hum³le v± bhava½ vibh³sana½ b±hum³lavibh³sana½.
288. Catukka½ itthicaraºavibh³sane. Aªgad±k±ra½ p±dabh³sana½ p±daªgada½. Maji saddattho, ²ro, p±de kaµaka½ p±dakaµaka½. Ðna½ p±da½ p³ret²ti n³puro, vaººavipariyayo. P±dakaµako ca n³puro ceti kaµakasaddassa pulliªgepi pavattanato dvandasam±so. Tul±koµi, ha½sakopyatra. Tula gatikoµilye. Kuµilakoµitt± tul±koµi, pume. Ha½sagatitt± ha½sako.
289. Mukhaphull±dayo alaªk±rappabhed± siyu½. Mukhaphulla½ n±ma suvaººamayo mukh±laªk±ro, mukhe phullat²ti mukhaphulla½, phulla vikasane, dant±d²su suvaººamay±laªk±ropi mukhaphullameva. Uººata½ suvaºº±diracita½ nal±µ±bharaºa½, upubbo namu namane. Ettha ca mukhaphulluººat±na½ visesa½ vipariyayen±p²ti vadanti. G±v²na½ than±k±ratt± gatthana½, ossatta½, tameva uttamatt± uggatthana½, catuyaµµhiko h±rabhedo. Gamu gamane, ºvu, dvitta½, assittañca, giªgamaka½, b±tti½sayaµµhiko h±rabhedova. ¾din± addhah±ro, m±ºavako, ek±val², nakkhattam±l±dayo h±rabhed± ca saªgayhanti [amara 16.106].
290. Pajja½ vatthamatte. Cila vassane, cilyate acch±d²yateti, ºo, thiya½ cel². Chada sa½varaºe, ±pubbo karaºe, yu. Vasa acch±dane, vasyate acch±d²yateti vattha½, tho. ðamhi v±so. Yumhi vasana½. Ama gamane, karaºe yu, a½suka½, ra½sipariy±yopyaya½. Amba sadde, kattari aro. Paµa gamane, karaºe a, sobhanacelepyaya½. Du gamane, karaºe so, dvitta½, dur³pa½ asati khepat²ti v± dussa½, dur³pa½ asati d²pet²ti v± dussa½, dupubbo asa dittiya½ Cala vasane, assotta½, ¼attañca. Saµa ruj±visaraºagaty±vas±nesu, ºvu.
291. Pajja½ vatthabhede. Tatr±didvaya½ duk³lakhye vatthe. Khu sadde, mo, khumasadd± vik±re ºo, khum±ya vik±ro khoma½, khum± n±ma atas², tabbakkalasambhava½ vattha½, v±ccaliªgoya½. K³la ±varaºe, dukkhena kulyateti duk³la½, dumehi j±ta½ k³lanti v± duk³la½. Keci pana “duk³lampi eka½ vatthantara½, na khoman±man”ti vadanti. Ta½ “khoma’maµµe duk³le ca, atas²vasanepi ca”, “khoma’maµµe duk³lec±”ti n±natthasaªgahatikaº¹asesesu [n±natthasaªgaha 3.3.295] vuttatt± na gahetabba½. Koso n±ma kimigabbho, tato j±tatt± koseyya½, eyyo, “koseyya½ kimikosotthan”ti [amara 16.111] hi vutta½. Koseyyameva dhota½ paµµuººa½ n±ma, vuttañca “paµµuººa½ dhotakoseyyan”ti [amara 16.113]. Pattuººantipi p±µhantara½. Paµµuººaraµµhe j±tatt± paµµuººantipi vadanti. Kamu kantiya½, kaman²yatt± kambalo, raªkun±makassa hariºavisesassa lomenasañj±tavattha½ [r±ªkava½ vigaromaja½ (amara 16.111)], alo, gamo ca majjhe. saddo kambalasaddassa napu½sakatta½ samuccinoti. Rallakopi [amara 16.116] kambalapariy±yo. Saºa sadde, kattari a, saºo n±ma thirattaco eko rukkhayoni, yassa tacena kevaµµ±dayo j±l±d²ni karonti, saºassa vik±ro s±ºa½, vattha½. Migalom±ni koµµetv± sukhum±ni katv± katamambara½ koµumbara½, kuµa chedane, usso, assu, koµumbaraµµhej±tatt± v± koµumbara½. Bhaªga½ n±ma khom±d²ni sabb±ni ekajjh±ni vomissetv± katavattha½, bhanja avamaddane, atha v± bhaªga½ n±ma s±ºaphala½, tabbik±ratt± vattha½ bhaªga½, vuttañca n±natthasaªgahe “bhaªg± s±º±khyasassep²”ti. Sassasaddena cettha phala½ vutta½, “rukkh±d²na½ phala½ sassan”ti [amara 14.15] vacanato. Bhaªgampi v±kamayamev±ti keci. Vatthantara½ vatthaviseso. ¾din± kapp±s±dayopi gahit±.
292-293. Catukka½ paridh±nabh³te adhovatthe. Adhobh±ge vas²yateti niv±sana½, nisaddo adhobh±gassa jotako. Vasa acch±dane, kammani yu. B±hulyena antare majjhe bhava½ antar²ya½, ²yo. Sam±naliªgatt± dvando. Antare bhava½ antara½, ºo. Antare majjhe bhavo v±so antarav±sako, sakatthe ko. Upasa½by±na½pyatra [amara 16.117].
Pañcaka½ uparidh±ne. Vara acch±dane, papubbo, kammani ºo, ubhayatr±pi vuddhi, p±v±ro. Uttarasmi½ dehabh±ge ±sajjateti uttar±saªgo, ± pubbo sañja saªge. Upari sa½v²yate pidh²yate b±hulyen±ti, yu. Upasa½pubbo tantasant±ne. Uttarasmi½ dehabh±ge bhava½ vijjam±na½ uttara½, uttar²yañca, ºo, ²yo ca. Sa½by±na½pyatra.
Nava½ vattha½ ahatanti mata½ kathita½, na haññati ya½ p±s±º±d²h²ti ahata½. Tantato aciram±harita½ vattha½. An±hata½, nippav±ºi, tantaka½pyatra. Vuttañca “an±hata½ nippav±ºi, tantakañca navambare”ti [amara 16.112].
Dvaya½ cirak±latt± niddase jiººavatthe. Natthi anto das± yassa nantaka½, sakatthe ko. Kucchito paµo kappaµo, kappa vitakke v±, aµo. Dvaya½ athiravatthe, jiººavasana½ athira½ vattha½. “Paµa”iti carati phoµat²ti paµaccara½, paµaccarameva pa¼accara½, ¼atta½.
294. Dvaya½ koµik±disann±he, co¼e ca. Kaca bandhane, uko, niggah²t±gamo ca. V±ºa½ sara½ v±rayat²ti v±rav±ºo, kammani ºo, abhidh±nato v±rassa pubbanip±to, anitthiyamete. Vatthassa avayave das±saddo itth². “Das± vatyamavatth±ya½, vattha½se bahumhi dvis³”ti [cint±maºiµ²k± 16.114] rabhaso. D± chedane, kammani so, rasso.
Uttamaªgamhi s²se yo kañcuko suvaºº±dimayo, so “n±¼ipatto”ti kathito. N±¼ipatto ta½saºµh±no suvaºº±dipaµo n±¼ipatto. S²saka½, siriya½, sirohantipi tassa n±m±ni.
295. Tika½ d²ghatte. ¾pubbo yamu uparame, ºo. ¾ bhuso y±ti gacchat²ti v± ±y±mo, y± gatip±puºesu, mo. D²ghassa bh±vo d²ghat±. Ruha janane, ºo.
Dvaya½ vitth±re. Vatthavisaye “os±ro”ti r³¼he. Samantato nayhat²ti pariº±ho, naha bandhane, ºo. Vitth±rena saraºa½ vis±ro, so eva vis±lat±.
296. Catukka½ c²vare. Arahata½ dhajo arahaddhajo, r³¼hiy± tadaññac²varesu. Kas±yena, kas±vena ca ratta½ k±s±ya½, k±s±vañca, sam±naliªgatt± dvando. Ci caye, ²varo. Vatthakhandhehi c²yateti c²vara½.