.Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Abhidh±nappad²pik±

Buddhappaº±mo

1. Tath±gato yo karuº±karo karo,
pay±ta’mosajja sukhappada½ pada½;
ak± parattha½ kalisambhave bhave,
nam±mi ta½ kevaladukkara½ kara½.

Dhammappaº±mo

2. Ap³jayu½ ya½ munikuñjar± jar±,
ruj±dimutt± yahimuttare tare;
µhit± tivaµµambunidhi½ nar±nar±,
tari½su ta½ dhammamaghappaha½ paha½.

Saªghappaº±mo

3. Gata½ munindo’rasas³nuta½ nuta½,
supuññakhetta½ bhuvane suta½ suta½;
gaºampi p±º²katasa½vara½ vara½,
sad± guºoghena nirantaran’tara½.