40. Sam±santva

Upari aya+madhikar²yati.

41. P±p±d²hi bh³miy±

P±p±d²hi par± y± bh³mi, tass± sam±santo a hoti. P±p± bh³mi yasminti p±pabh³ma½, j±tiy± upalakkhit± bh³mi j±tibh³ma½.

42. Sa½khy±hiti

Sa½khy±hi par±ya bh³miy± a hoti. Dve bh³miyo assa dvibh³ma½. Eva½ tibh³ma½.

43. Nad²godh±var²na½

Sa½khy±hi par±sa½ nad²godh±var²na½ sam±santo a hoti. Pañcanna½ nad²na½ sam±h±ro pañcanada½. Eva½ sattagodh±vara½.

44. Asa½khyehi c±+ªguly±+n±ññ±sa½khyatthesuti

Asa½khyehi sa½khy±hi ca par±ya aªguliy± sam±santo a hoti. Niggata+maªgul²hi niraªgula½, dve aªguliyo sam±haµ± dvaªgula½. Anaññ±sa½khyatthes³ti ki½, pañca aªguliyo asmi½ hattheti pañcaªguli, aªguliy± sam²pa½ upaªguli.