Vak±rantadh±tu

gatigandhanesu. V±ti. V±to.
V² pajanakanti asanakh±dana gat²su. Pajana½ calana½. Kanti abhiruci. Asana½ bhattaparibhogo. Kh±dana½ p³v±dibhakkhana½. Gati gamana½. Veti.
Ve tantasant±ne. V±yati. Tantav±yo.
Ve sosane. V±yati.
Dhivu khivu nidassane. Dhevati. Khevati.
Thivu dittiya½. Thevati. Madhumadhuk± thevanti.
J²va p±ºadh±raºe. J²vati. J²vita½, j²vo, j²vik±. Atthi no j²vik± deva, s± ca y±disak²dis±. J²vita½ kappeti.
Piva miva tiva niva th³liye. Pivati. Pivaro. Mivati. Tivati. Nivati.
Ettha ca pivaroti kacchapo, yo koci v± th³lasar²ro. Tath± hi “pivaro kacchape th³le”ti pubb±cariyehi vutta½.
Ava p±lane. Avati. Buddho mama avata½.
Bhava gatiya½. Savati.
Kava vaººe. Kavati.
Khivu made. Khivati.
Dhovu dhovane. Dhovati.
Devu deva devane. Devati ±devati, paridevati, ±devo, paridevo, ±devan±, paridevan±, ±devitatta½, paridevitatta½.
Sevu kevu khevu gevu gilevu mevu milevu secane. Sevati. Kevati. Khevati. Gevati. Gilevati. Mevati milevati.
Devu plutagatiya½. Plutagati pariplutagamana½. Devati.
Dh±tu gatisuddhiya½. Dh±vati, vidh±vati. ¾dh±vati, paridh±vati. Dh±vako.
Civu ±d±nasa½varesu. Civati.
Cevi cetan±tulye. Cevati.

Vak±rantadh±tur³p±ni.