Dutiyakaº¹a

432, 362. Dh±tuliªgehi par± paccay±.
Dh±tuliªga-iccetehi par± paccay± honti.
Karoti, gacchati. Yo koci karoti, ta½ añño “karohi karohi” icceva½ brav²ti, atha v± karonta½ payojayati = k±reti. Saªgho pabbatamiva att±nam±carati = pabbat±yati. Ta¼±ka½ samuddamiva att±nam±carati = samudd±yati, saddo cicciµamiva att±nam±carati = cicciµ±yati, vasiµµhassa apacca½ v±siµµho. Evamaññepi yojetabb±.
433, 528. Tija gupa kita m±ne hi kha cha s± v±.
Tija gupa kita m±nu iccetehi dh±t³hi kha cha sa iccete paccay± honti v±.
Titikkhati, jigucchati, tikicchati, v²ma½sati.
ti kimattha½? Tejati, gopati, m±neti.
434, 534. Bhuja ghasa hara su p±d²hi tumicchatthesu.
Bhuja ghasa hara su p±iccevam±d²hi dh±t³hi tumicchatthesu kha cha saiccete paccay± honti v±.
Bhottumicchati=bubhukkhati, ghasitumicchati=jighacchati, haritumicchati=jig²sati, sotumicchati=sussusati, p±tumicchati=piv±sati.
ti kimattha½? Bhottumicchati.
Tumicchatthes³ti kimattha½? Bhuñjati.
435, 536. ¾ya n±mato katt³pam±n±d±c±re.
N±mato katt³pam±n± ±c±ratthe ±yapaccayo hoti.
Saªgho pabbatamiva att±nam±carati = pabbat±yati, ta¼±ka½ samuddamiva att±nam±carati = samudd±yati, saddo cicciµamiva att±nam±carati = cicciµ±yati. Evamaññepi yojetabb±.
436, 537. ¿y³pam±n± ca.
N±mato upam±n± ±c±ratthe ca ²yapaccayo hoti.
Achatta½ chattamiva ±carati =chatt²yati, aputta½ puttamiva ±carati=putt²yati.
Upam±n±ti kimattha½? Dhamma½ ±carati.
¾c±reti kimattha½? Achatta½ chattamiva rakkhati. Evamaññepi yojetabb±.
437, 538. N±mamh±’tticchatthe.
N±mamh± attano icchatthe ²yapaccayo hoti.
Attano pattamicchati = patt²yati. Eva½ vatth²yati, parikkh±r²yati, c²var²yati, dhan²yati, ghaµ²yati.
Atticchattheti kimattha½? Aññassa pattamicchati. Evamaññepi yojetabb±.
438, 540. Dh±t³hi ºe ºaya º±pe º±pay± k±rit±ni hetvatthe.
Sabbehi dh±t³hi ºeºaya º±pe º±payaiccete paccay± honti k±ritasaññ± ca hetvatthe.
Yo koci karoti, ta½ añño “karohi karohi” icceva½ brav²ti, atha v± karonta½ payojayati = k±reti, k±rayati, k±r±peti, k±r± payati. Ye keci karonti, te aññe “karotha karotha” icceva½ bruvanti = k±renti, k±rayanti, k±r±penti, k±r±payanti. Yo koci pacati, ta½ añño “pac±hi pac±hi”icceva½ brav²ti, atha v± pacanta½ payojayati = p±ceti, p±cayati, p±c±peti, p±c±payati. Ye keci pacanti, te aññe “pacatha pacatha” icceva½ bruvanti = p±centi, p±cayanti, p±c±penti. P±c±payanti. Eva½ bhaºeti, bhaºayati, bhaº±peti, bhaº±payati. Bhaºenti, bhaºayanti, bhaº±penti, bhaº±payanti. Tathariva aññepi yojetabb±.
Hetvattheti kimattha½? Karoti, pacati.
Atthaggahaºena alapaccayo hoti, jotalati.
439, 539. Dh±tur³pe n±masm± ºayo ca.
Tasm± n±masm± ºayapaccayo hoti k±ritasañño ca dh±tur³pe sati.
Hatthin± atikkamati magga½ = atihatthayati, v²º±ya upag±yati g²ta½ = upav²ºayati, da¼ha½ karoti v²riya½ = da¼hayati, visuddh± hoti ratti = visuddhayati.
Caggahaºena ±ra ±laiccete paccay± honti. Santa½ karoti = sant±rati, upakkama½ karoti = upakkam±lati.
440, 445. Bh±vakammesu yo.
Sabbehi dh±t³hi bh±vakammesu yapaccayo hoti.
Ýh²yate, bujjhate, paccate, labbhate, kar²yate, yujjate, uccate.
Bh±vakammes³ti kimattha½? Karoti, pacati, paµhati.
441, 447. Tassa cavaggayak±ravak±ratta½ sadh±tvantassa.
Tassa yapaccayassa cavaggayak±ravak±ratta½ hoti dh±t³na½ antena saha yath±sambhava½.
Vuccate, vuccante, uccate, uccante, paccate, paccante. Majjate, majjante, yujjate, yujjante. Bujjhate, bujjhante, kujjhate, kujjhante, ujjhate, ujjhante. Haññate, haññante. Kayyate, kayyante. Dibbate, dibbante.
442, 448. Ivaºº±gamo .
Sabbehi dh±t³hi yamhi paccaye, pare ivaºº±gamo hoti v±.
Kar²yate, kar²yati, gacch²yate, gacch²yati.
ti kimattha½? Kayyate.
443, 449. Pubbar³pañca.
Sabbehi dh±t³hi yapaccayo pubbar³pam±pajjate v±.
Vu¹¹hate, phallate, dammate, sakkate, labbhate, dissate.
444, 501. Tath± kattari ca.
Yath± heµµh± bh±vakammesu yapaccayassa ±deso hoti tath± kattaripi yapaccayassa ±deso k±tabbo.
Bujjhati, vijjhati, maññati, sibbati.
445, 433. Bh³v±dito a.
Bh³iccevam±dito dh±tugaºato apaccayo hoti kattari.
Bhavati paµhati, pacati, jayati.
446, 509. Rudh±dito niggahitapubbañca.
Rudhaiccevam±dito dh±tugaºato apaccayo hoti kattari, pubbe niggahit±gamo hoti.
Rundhati, chindati, bhindati.
Caggahaºena i ² e oiccete paccay± honti niggahitapubbañca.
Rundhiti, rundh²ti, rundheti, rundhoti, sumbhoti, parisumbhoti.
447, 510. Div±dito yo.
Divuiccevam±dito dh±tugaºato yapaccayo hoti kattari.
Dibbati, thibbati, yujjhati, vijjhati, bujjhati.
448, 512. Sv±dito ºu º± uº± ca.
Suiccevam±dito dh±tugaºato ºu º± u º±iccete paccay± honti kattari.
Abhisuºoti abhisuº±ti, sa½vuºoti, sa½vuº±ti, ±vuºoti, ±vuº±ti, p±puºoti, p±puº±ti.
449, 513. Kiy±dito n±.
iccevam±dito dh±tugaºato paccayo hoti kattari.
Kiº±ti, jin±ti, dhun±ti, mun±ti, lun±ti, pun±ti.
450, 517. Gah±dito ppa ºh±.
Gahaiccevam±dito dh±tugaºato ppaºh±iccete paccay± honti kattari.
Gheppati, gaºh±ti.
451, 520. Tan±dito oyir±.
Tanuiccevam±dito dh±tugaºato o yiraiccete paccay± honti kattari.
Tanoti tanohi, karoti, karohi, kayi rati, kayir±hi.
452, 525. Cur±dito, ºe ºay±.
Curaiccevam±dito dh±tugaºato ºe ºayaiccete paccay± honti kattari, k±ritasaññ± ca.
Coreti, corayati, cinteti, cintayati, manteti, mantayati.
453, 444. Attanopad±ni bh±ve ca kammani.
Bh±ve ca kammani ca attanopad±ni honti.
Uccate, uccante, majjate, majjante, yujjate, yujjante, kujjhate, kujjhante, labbhate, labbhante, kayyate, kayyante.
454, 440. Kattari ca.
Kattari ca attanopad±ni honti.
Maññate, rocate, socate, bujjhate, j±yate.
455, 530. Dh±tuppaccayehi vibhattiyo.
Dh±tuniddiµµhehi paccayehi kh±dik±ritantehi vibhattiyo honti.
Titikkhati jigucchati, v²ma½sati, samudd±yati, putt²yati, k±reti, p±ceti.
456, 430. Kattari parassapada½.
Kattari parassapada½ hoti.
Karoti, pacati, paµhati, gacchati.
457, 424. Bh³v±dayo dh±tavo.
Bh³iccevam±dayo ye saddagaº±, te dh±tusaññ± honti.
Bhavati, bhavanti, carati, caranti, pacati, pacanti, cintayati, cintayanti, hoti, honti, gacchati, gacchanti.

Iti ±khy±takappe dutiyo kaº¹o.