2. N±makappa

Paµhamakaº¹a

52, 60. Jinavacanayutta½ hi.
“Jinavacanayutta½ hi” icceta½ adhik±rattha½ veditabba½.
53, 61. Liªgañca nippajjate.
Yath± yath± jinavacanayutta½ hi liªga½, tath± tath± idha liªgañca nippajjate.
Ta½ yath±? Eso no satth±, brahm± att±, sakh±, r±j±.
54, 62. Tato ca vibhattiyo.
Tato jinavacanayuttehi liªgehi vibhattiyo par± honti.
55, 63. Si yo, a½ yo, n± hi, sa na½, sm± hi, sa na½, smi½ su.
K± ca pana t±yo vibhattiyo? Si, yo iti paµham±, a½, yo-iti dutiy±, n± hi iti tatiy±, sa, na½iti catutth², sm±, hi iti pañcam², sa, na½ iti chaµµh², smi½, su iti sattam².
Vibhattiiccanena kvattho? Amhassa mama½ savibhattissa se.
56, 64. Tadanuparodhena.
Yath± yath± tesa½ jinavacan±na½ anuparodho. Tath± tath± idha liªgañca nippajjate.
57, 71. ¾lapane si ga sañño.
¾lapanatthe si gasañño hoti.
Bhoti ayye, bhoti kaññe, bhoti khar±diye.
¾lapaneti kimattha½? S± ayy±.
ti kimattha½? Bhotiyo ayy±yo.
Ga-iccanena kvattho? Ghate ca.
58, 29. Ivaººuvaºº± jhal±.
Ivaººuvaºº±iccete jhalasaññ± honti yath±saªkhya½.
Isino aggino, gahapatino, daº¹ino. Setuno, ketuno, bhikkhuno. Sayambhuno, abhibhuno.
Jhalaiccanena kvattho? Jhalato sassa no v±.
59, 182. Te itthikhy± po.
Te ivaººuvaºº± yad± itthikhy±, tad± pasaññ± honti.
Rattiy±, itthiy±, dhenuy±, vadhuy±.
Itthikhy±ti kimattha½? Isin±, bhikkhun±.
Saiccanena kvattho? Pato y±.
60, 177. ¾ gho.
¾k±ro yad± itthikhyo, tad± ghasañño hoti.
Saddh±ya, kaññ±ya, v²º±ya, gaªg±ya, dis±ya s±l±ya, m±l±ya, tul±ya, dol±ya, pabh±ya, sobh±ya, paññ±ya, karuº±ya n±v±ya, kap±lik±ya.
¾ti kimattha½? Rattiy±, itthiy±.
Itthikhyoti kimattha½? Satth±r± desito aya½ dhammo.
Ghaiccanena kvattho? Ghato n±d²na½.
61, 86. S±gamo se.
Sak±r±gamo hoti se vibhattimhi.
Purisassa, aggissa, isissa, daº¹issa, bhikkhussa, sayambhussa, abhibhussa.
Seti kimatta½? Purisasmi½.
62, 206. Sa½s±svekavacanesu ca.
Sa½s±su ekavacanesu vibhatt±desesu sak±r±gamo hoti.
Etissa½, etiss± imissa½, imiss±, tissa½, tiss±,
Tassa½ tass±, yassa½, yass±, amussa½, amuss±.
Sa½s±sv²ti kimattha½? Aggin±, p±ºin±.
Ekavacanesv²ti kimattha½? T±sa½, sabb±sa½.
Vibhatt±desesv²ti kimattha½? Manas±, vacas±, th±mas±.
63, 217. Etim±sami.
Et±-im±iccetesamanto saro ik±ro hoti sa½s±su ekavacanesu vibhatt±desesu.
Etissa½, etiss±, imissa½, imiss±.
Sa½s±sv²ti kimattha½? Et±ya, im±ya.
Ekavacanesv²ti kimattha½? Et±sa½, im±sa½.
64, 216. Tass± v±.
Tass± itthiya½ vattam±nassa antassa ±k±rassa ik±ro hoti v± sa½s±su ekavacanesu vibhatt±desesu.
Tissa½, tiss±, tassa½, tass±.
65, 215. Tato sassa ss±ya.
Tato t± et± im±to sassa vibhattissa ss±y±deso hoti v±.
Tiss±ya, etiss±ya, imiss±ya.
ti kimattha½? Tiss±, etiss±, imiss±.
66, 205. Gho rassa½.
Gho rassam±pajjate sa½s±su ekavacanesu vibhatt±desesu.
Tassa½, tass±, yassa½, yass±, sabbassa½, sabbass±.
Sa½s±sv²ti kimattha½? T±ya, sabb±ya.
Ekavacanesv²ti kimattha½? T±sa½, sabb±sa½.
67, 229. No ca dv±dito na½mhi.
Dvi-iccevam±dito saªkhy±to nak±r±gamo hoti na½mhi vibhattimhi.
Dvinna½, tinna½, catunna½, pañcanna½, channa½, sattanna½, aµµhanna½, navanna½, dasanna½.
Dv±ditoti kimattha½? Sahass±na½.
Na½mh²ti kimattha½? Dv²su, t²su.
Caggahaºenassañc±gamo hoti. Catassanna½ itth²na½ tissanna½ vedan±na½.
68, 184. Am± pato smi½sm±na½ v±.
Paiccetasm± smi½sm±iccetesa½ a½±±des± honti v± yath±saªkhya½.
Matya½, matiya½, maty±, matiy±, nikatya½. Nikatiya½, nikaty±, nikatiy±, vikatya½, vikatiya½, vikaty±, vikatiy±, viratya½, viratiya½, viraty±, viratiy±, ratya½, ratiya½, raty±, ratiy±, puthabya½, puthaviya½, puthaby±, puthaviy±, pavatya½, pavaty±, pavattiya½, pavattiy±.
69, 186. ¾dito o ca.
¾diiccetasm± smi½vacanassa a½o±des± honti v±.
¾d²½ ±do.
ti kimattha½? ¾dismi½, ±dimhi n±tha½ namassitv±na,
Caggahaºena aññasm±pi smi½ vacanassa ± o a½±des± honti. Div± ca ratto ca haranti ye bali. B±r±ºasi½ ahu r±j±.
70, 30. Jhal±namiyuv± sare v±.
Jhalaiccetesa½ iya uvaiccete ±des± honti v± sare pare yath±saªkhya½.
Tiyanta½ pacchiy±g±re, aggiy±g±re, bhikkhuv±sane nis²dati, vuthuv±sane nis²dati.
Sareti kimattha½? Timala½, tiphala½, ticatukka½, tidaº¹a½, tiloka½, tinayana½, tip±sa½, tiha½sa½, tibhava½, tikhandha½, tipiµaka½, tivedana½, catuddisa½, puthubh³ta½.
ti kimattha½? Pañcahaªgehi t²h±k±rehi. Cakkh±yatana½.
ti vikappanattha½, ik±rassa ay±deso hoti, vatthuttaya½.
71, 505. Yavak±r± ca.
Jhal±na½ yak±ra vak±r±des± honti sare pare yath±saªkhya½.
Agy±g±ra½ pakkh±yatana½, sv±gata½, te mah±v²ra.
Caggahaºa½ sampiº¹anattha½.
72, 185. Pasaññassa ca.
Pasaññassa ca ivaººassa vibhatt±dese sare pare yak±r±deso hoti.
Puthaby±, raty±, maty±.
Sareti kimattha½? Puthaviya½.
73, 174. G±va se.
Goiccetassa ok±rassa ±v±deso hoti se vibhattimhi.
G±vassa.
74, 169. Yosu ca.
Goiccetassa ok±rassa ±v±deso hoti yoiccetesu paresu.
G±vo gacchanti, g±vo passanti, g±v² gacchanti, g±v² passanti.
Caggahaºa½ kimattha½? N±sm±smi½su vacanesu ±v± deso hoti.
G±vena, g±v±, g±ve, g±vesu.
75, 170. Avamhi ca.
Goiccetassa ok±rassa ±va-avaiccete ±des± honti a½mhi vibhattimhi.
G±va½, gava½.
Caggahaºena s±disesesu pubbuttavacanesu goiccetassa ok±rassa av±deso hoti.
Gavassa, gavo, gavena, gav±, gave, gavesu.
76, 171. ¾vassu v±.
¾vaiccetassa g±v±desassa anta sarassa uk±r±deso hoti v± a½mhi vibhattimhi.
G±vu½, g±va½.
¾vasseti kimattha½? G±vo tiµµhanti.
77, 175. Tato nama½ patimh± lutte ca sam±se.
Tato gosaddato na½vacanassa ±deso hoti, goiccetassa ok±rassa av±deso hoti patimhi pare alutte ca sam±se.
Gavapati.
Alutteti kimattha½? Gopati.
Caggahaºena asam±sepi na½vacanassa a½±deso hoti, goiccetassa ok±rassa av±deso hoti.
Gava½.
78, 3. Osare ca.
Go-iccetassa ok±rassa av±deso hoti sam±se ca sare pare.
Gavassaka½, gave¼aka½, gav±jina½.
Caggahaºena uvaººa-iccevamant±na½ liªg±na½ uva-ava-ur±des± honti smi½yoiccetesu kvaci.
Bhuvi, pasavo, guravo, caturo.
Sareti kimattha½? Godhano, govindo.
79, 46. Tabbipar²t³papade byañjane ca.
Tassa avasaddassa yad± upapade tiµµham±nassa tassa ok±rassa vipar²to hoti byañjane pare.
Uggate s³riye, uggacchati, uggahetv±.
Caggahaºamavadh±raºattha½. Avas±ne, avakiraºe, avakirati.
80, 173. Goºa na½mhi v±.
Sabbasseva gosaddassa goº±deso hoti v± na½mhi vibhattimhi.
Goº±na½ sattanna½.
ti kimattha½?
Gonañce taram±n±na½, uju½ gacchati puªgavo.
Sabb± g±v² uju½ yanti, nette uju½ gate sati.
Yogavibh±gena aññatr±pi goº±deso hoti. Goºabh³t±na½.
81, 172. Suhin±su ca.
Suhin±iccetesu sabbassa gosaddassa goº±deso hoti v±.
Goºesu, goºehi, goºebhi, goºena.
ti kimattha½? Gosu, gohi, gobhi, gavena.
Caggahaºena sy±disesesu pubbuttaravacanesupi goºa gu gavay±des± honti. Goºo, goº±, goºa½, goºe, goºassa, goºamh±. Goºamhi, gunna½, gavayehi, gavayebhi.
82, 149. A½mo niggahita½ jhalapehi.
vacanassa mak±rassa ca jhalapaiccetehi niggahita½ hoti
Aggi½, isi½, gahapati½, daº¹i½, mahesi½, bhikkhu½, paµu½, sayambhu½, abhibhu½, ratti½, itthi½, vadhu½, pulliªga½, pumbh±vo, puªkokilo.
A½moti kimattha½? Aggin±, p±ºin±, bhikkhun±, rattiy±, itthiy±, vadhuy±.
Jhalapeh²ti kimattha½? Sukha½, dukkha½.
Pun±rambha haºa½ vibh±s±nivattanattha½. Aggi½, paµu½, buddhi½, vadhu½.
83, 67. Saralopo’ m±desa paccay±dimhi saralope tu pakati.
Saralopo hoti am±desapaccay±dimhi sara lope tu pakati hoti.
Purisa½, purise, p±pa½, p±pe, p±piyo, p±piµµho.
Am±desapaccay±dimh²ti ki ttha½? Appam±do amata½ pada½.
Saralopeti kimattha½? Purisassa, daº¹ina½.
Tuggahaºamavadh±raºattha½. Bhikkhun², gahapat±n².
Pakatiggahaºas±matthena puna sandhibh±vo ca hoti. Seyyo, seµµho, jeyyo, jeµµho.
84, 144. Aghorassamekavacanayosvapi ca.
Agho saro rassam±pajjate ekavacanayo-iccetesu.
Itthi½, itthiyo, itthiy±. Vadhu½, vadhuyo, vadhuy±. Daº¹i½, daº¹ino, daº¹in±. Sayambhu½, sayambhuvo, sayambhun±.
Aghoti kimattha½? Kañña½, kaññ±yo, kaññ±ya.
Ekavacanayosv²ti kimattha½? Itth²hi, sayambh³hi.
Caggahaºamavadh±raºattha½. Nadi½, nadiyo, nadiy±.
Apiggahaºena na rassam±pajjate. Itth², bhikkhun².
85, 150. Na sismimanapu½sak±ni.
Sismi½ anapu½sak±ni liªg±ni na rassam±pajjante. Itth², bhikkhun², vadh³, daº¹², sayambh³.
Sismi½nti kimattha½? Bhoti itthi, bhoti vadhu, bho daº¹i, bho sayambhu.
Anapu½sak±n²ti kimattha½? Sukhak±ri d±na½, sukhak±ri s²la½, s²ghay±yi citta½.
86, 227. Ubh±dito naminna½.
Ubhaiccevam±dito saªkhy±to na½vacanassa inna½ hoti.
Ubhinna½, duvinna½.
Ubh±ditoti kimattha½? Ubhayesa½.
87, 231. Iººamiººanna½ t²hi saªkhy±hi.
Na½vacanassa iººa½ iººanna½ iccete ±des± honti t²hi saªkhy±hi.
Tiººa½, tiººanna½.
T²h²ti kimattha½? Dvinna½.
88, 147. Yosu katanik±ralopesu d²gha½.
Sabbe sar± yosu katanik±ralopesu d²gham±pajjante.
Agg², bhikkh³, ratt², y±g³, aµµh², aµµh²ni, ±y³, ±y³ni, sabb±ni, y±ni, t±ni, k±ni, katam±ni, et±ni, ap³ni, im±ni.
Yosv²ti kimattha½? Aggi, bhikkhu, ratti, y±gu, sabbo, yo, so, ko, amuko.
Katanik±ralopesv²ti kimattha½? Itthiyo, vadhuyo, sayambhuvo.
Pun±rambhaggahaºa½ kimattha½? Niccad²panattha½. Agg², bhikkh³, ratt², y±ni, t±ni, katam±ni.
89, 87. Suna½hisu ca.
Suna½hiiccetesu sabbe sar± d²gham±pajjante.
Agg²su, agg²na½, agg²hi, ratt²su, ratt²na½, ratt²hi. Bhikkh³su, bhikkh³na½, bhikkh³hi. Puris±na½.
Etesv²t² kimattha½? Aggin±, p±ºin±, daº¹in±.
Caggahaºamavadh±raºattha½. Sukhettesu brahmac±risu, dhammamakkh±si bhagav± bhikkhuna½ datv± sakehi p±ºibhi.
90, 252. Pañc±d²namatta½.
Pañc±d²na½ saªkhy±na½ anto attam±pajjate suna½hiiccetesu.
Pañcasu, pañcanna½, pañcahi, chasu, channa½, chahi, sattasu, sattanna½, sattahi, aµµhasu, aµµhanna½, aµµhahi, navasu, navanna½, navahi, dasasu, dasanna½, dasahi.
Pañc±d²nam²ti kimattha½? Dv²su, dvinna½, dv²hi.
Attamitibh±vaniddeso ubhayass±gamanattha½, anto uk±ro attam±pajjate. Catassanna½ itth²na½. Tissanna½ vedan±na½.
91, 194. Patissin²mhi.
Patissanto attam±pajjate in²mhi paccaye pare.
Gahapat±n².
In²mh²ti kimattha½? Gahapati.
92, 100. Ntussanto yosuca.
Ntupaccayassa anto attam±pajjate suna½hiyoiccetesu paresu.
Guºavantesu, guºavant±na½, guºavantehi, guºavant±, guºavante.
Ntusseti kimattha½? Is²na½.
Etesv²ti kimattha½? Guºav±.
Caggahaºena aññesu vacanesu attañca hoti. Guºavantasmi½, guºavantena.
Antaggahaºena ntupaccayassa anto attam±pajjate, yonañca ik±ro hoti. Guºavanti.
93, 106. Sabbassa v± a½sesu.
Sabbasseva ntupaccayassa atta½ hoti v± a½saiccetesu.
Satima½ bhikkhu, satimanta½ bhikkhu½ v±, bandhuma½ r±j±na½, bandhumanta½ r±j±na½ v±, satimassa bhikkhuno, satimato bhikkhuno v±, bandhumassa rañño suªka½, bandhumato rañño v± suªka½ deti.
Etesv²ti kimattha½? Satim± bhikkhu, bandhum± r±j±.
94, 105. Simhi v±.
Ntupaccayassa antassa atta½ hoti v± simhi vibhattimhi.
Himavanto pabbato.
ti kimattha½? Himav± pabbato.
95, 145. Aggissini
Aggissantassa ini hoti v± simhi vibhattimhi.
Purato aggini, pacchato aggini, dakkhiºato aggini, v±mato aggini.
V±ti kimattha½? Aggi.
96, 148. Yosvakatarasso jho.
Yosu akatarasso jho attam±pajjate.
Aggayo munayo, isayo, gahapatayo.
Yosv²ti kimattha½? Agg²su.
Akatarassoti kimattha½? Daº¹ino.
Jhoti kimattha½? Rattiyo.
97, 156. Vevosu lo ca.
Vevoiccetesu akatarasso lo attam±pajjate.
Bhikkhave, bhikkhavo, hetave, hetavo.
Akatarassoti kimattha½? Sayambhuvo, vessabhuvo, par±bhibhuvo.
Vevosv²ti kimattha½? Hetun±, ketun±, setun±.
Caggahaºamanuka¹¹hanattha½.
98, 186. M±tul±d²nam±nattam²k±re.
M±tulaiccevam±d²na½ anto ±nattam±pajjate ²k±re paccaye pare.
M±tul±n² ayyak±n², varuº±n².
¿k±reti kimattha½? Bhikkhun², r±jin², j±lin², gahapat±n².
¾nattaggahaºena nad²iccetassa saddassa jjojj± ±des± honti saha vibhattiy± yon±saiccetesu. Najjo sandanti, najj± kata½ taraªga½, najj± nerañjar±ya t²re.
99, 81. Sm±hismi½na½mh±bhimhiv±.
Sabbato liªgato sm±hismi½ iccetesa½ mh±bhimhiiccete ±des± honti v± yath±saªkhya½.
Purisamh±, purisasm±, purisebhi, purisehi, purisamhi, purisasmi½.
Sm±hismi½namiti kimattha½? Vaººavanta½ agandhaka½ viru¼hapuppha½, mahanta½ chatta½ mah±chatta½, mahanta½ dhaja½ mah±dhaja½.
100, 214. Na timehi kat±k±rehi.
Ta imaiccetehi kat±k±rehi sm±smi½ na½mh±mhiiccete ±des± neva honti.
Asm± µh±n± bhaya½ uppajjati, asmi½ µh±ne bhaya½ tiµµhati, asm±, asmi½.
Kat±k±reh²ti kimattha½? Tamh±, tamhi, imamh±, imamhi.
101, 80. Suhisvak±ro e.
Suhiiccetesu ak±ro ettam±pajjate.
Sabbesu, yesu, tesu, kesu, purisesu, imesu, kusalesu, tumhesu, amhesu, sabbehi, yehi, tehi, kehi, purisehi, imehi, kusalehi, tumhehi, amhehi.
102, 202. Sabban±m±na½ na½mhi ca.
Sabbesa½ sabban±m±na½ anto ak±ro ettam±pajjate na½mhi vibhattimhi.
Sabbesa½, sabbes±na½, yesa½, yes±na½, tesa½, tes±na½, imesa½, imes±na½, kesa½, kes±na½, itaresa½, itares±na½, katamesa½, katames±na½. Sabban±m±namiti kimattha½? Buddh±na½ bhagavant±na½ ±ciººasam±ciººo.
Ak±roti kimattha½? Am³sa½, am³s±na½.
Na½mh²ti kimattha½? Sabbe, ime.
Caggahaºa manuka¹¹hanattha½.
103, 79. Ato nena.
Tasm± ak±rato vacanassa en±deso hoti.
Sabbena, yena, tena, kena, anena, purisena, r³pena.
Atoti kimattha½? Munin±, amun±, bhikkhun±.
ti kimattha½? Tasm±.
104, 66. So.
Tasm± ak±rato sivacanassa ok±r±deso hoti.
Sabbo, yo, so, ko, amuko, puriso.
ti kimattha½? Puris±na½.
Atoti kimattha½? Sayambh³.
105, 0. So v±.
Tasm± ak±rato vacanassa so±deso hoti v±.
Atthaso dhamma½ j±n±ti, byañjanaso attha½ j±n±ti, akkharaso, suttaso, padaso, yasaso. Up±yaso, sabbaso, th±maso, µh±naso.
ti kimattha½? P±dena v± p±d±rahena v± atirekap±dena v± yo bhikkhu theyyacittena parassa bhaº¹a½ gaºh±ti, so bhikkhu p±r±jiko hoti asa½v±so.
106, 313. D²ghorehi.
D²gha-oraiccetehi sm±vacanassa so±deso hoti v±.
D²ghaso, oraso, d²ghamh±, oramh±.
D²ghorehiti kimattha½? Saramh±, vacanamh±.
107, 69. Sabbayon²nam±-e.
Tasm± ak±rato sabbesa½ yon²na½±-e ±des± honti v± yath±saªkhya½.
Puris±, purise, r³p±, r³pe.
ti kimattha½? Aggayo, munayo, isayo.
Yon²nanti kimattha½? Purisassa, r³passa.
Ak±ratoti kimattha½? Daº¹ino, aµµh²ni, agg² pajjalanti, mun² caranti.
108, 90. Sm±smi½na½v±.
Tasm± ak±rato sabbesa½ sm±smi½iccetesa½ ± e ±des± honti v± yath±saªkhya½.
Puris± purisasm±, purise, purisasmi½.
Ak±ratoti kimattha½? Daº¹in±, daº¹ismi½, bhikkhun±, bhikkhusmi½.
109, 304. ¾ya catutthekavacanassatu.
Tasm± ak±rato catutthekavacanassa ±y±deso hoti v±.
Atth±ya hit±ya sukh±ya devamanuss±na½ buddho loke uppajjati.
Atoti kimattha½? Isissa.
Catutth²ti kimattha½? Purisassa mukha½.
Ekavacanasseti kimattha½? Puris±na½ dad±ti.
ti kimattha½? D±t± hoti samaºassa v± br±hmaºassa v±.
Tuggahaºenatthañca hoti. Atthattha½, hitattha½, sukhattha½.
110, 201. Tayo neva ca sabban±mehi.
Tehi sabban±mehi ak±rantehi sm±smi½ saiccetesa½ tayo ± e ±y±des± neva honti.
Sabbasm± sabbasmi½, sabbassa. Yasm±, yasmi½, yassa. Tasm±, tasmi½, tassa. Kasm±, kasmi½, kassa. Imasm±, imasmi½, imassa.
Sabban±meh²ti kimattha½? P±p±, p±pe, p±p±ya.
Caggahaºamanuka¹¹hanattha½.
111, 179. Ghato n±d²na½.
Tasm± ghato d²namekavacan±na½ vibhattigaº±na½ ±y±deso hoti.
Kaññ±ya kata½ kamma½, kaññ±ya d²yate, kaññ±ya nissaµa½ vattha½. Kaññ±ya pariggaho, kaññ±ya patiµµhita½ s²la½.
Ghatoti kimattha½? Rattiy±, itthiy±, dhenuy±, vadhuy±.
N±d²namiti kimattha½? Kañña½ passati, vijja½, v²ºa½, gaªga½.
Ekavacan±namiti kimattha½? Sabb±su, y±su, t±su, k±su, im±su, pabh±su.
112, 183. Pato y±.
Tasm± pato d²namekavacan±na½ vibhattigaº±na½ ±deso hoti.
Rattiy± itthiy±, deviy±, dhenuy±, y±guy±, vadhuy±.
N±d²namiti kimattha½? Ratt², ratti½, itth², itthi½.
Patoti kimattha½? Kaññ±ya, v²º±ya, gaªg±ya, pabh±ya, sobh±ya.
Ekavacan±namiti kimattha½? Ratt²na½, itth²na½.
113, 132. Sakhato gasse v±.
Tasm± sakhato gassa ak±ra ±k±ra ik±ra ²k±ra ek±r±des± honti v±.
Bho sakha, bho sakh±, bho sakhi, bho sakh², bho sakhe.
114, 178. Ghate ca.
Tasm± ghato gassa ek±r±deso hoti.
Bhoti ayye, bhoti kaññe, bhoti khar±diye.
Caggahaºamavadh±raºattha½, sanniµµh±na½.
115, 181. Na amm±dito.
Tato amm±dito gassa ek±ratta½ na hoti.
Bhoti amm±, bhoti ann±, bhoti amb±, bhoti t±t±.
Amm±ditoti kimattha½? Bhoti kaññe.
116, 157. Akatarass± lato yv±lapanassa vevo.
Tasm± akatarass± lato yv±lapanassa vevo±des± honti.
Bhikkhave, bhikkhavo, hetave, hetavo.
Akatarass±ti kimattha½? Sayambhuvo.
Latoti kimattha½? N±giyo, dhenuyo, y±guyo.
¾lapanasseti kimattha½? Te hetavo, te bhikkhavo.
117, 124. Jhalato sassano v±.
Tasm± jhalato sassa vibhattissa no ±deso hoti v±.
Aggino, aggissa, sakhino, sakhissa, daº¹ino, daº¹issa, bhikkhuno, bhikkhussa, sayambhuno, sayambhussa.
Sasseti kimattha½? Isin±, bhikkhun±.
Jhalatoti kimattha½? Purisassa.
118, 146. Ghapato ca yona½ lopo.
Tehi ghapajhalaiccetehi yona½ lopo hoti v±.
Kaññ±, kaññ±yo. Ratt², rattiyo, itth², itthiyo, y±g³, y±guyo, vadh³, vadhuyo. Agg², aggayo. Bhikkh³, bhikkhavo. Sayambh³, sayambhuvo. Aµµh², aµµh²ni, ±y³, ±y³ni.
Caggahaºamanuka¹¹hanattha½.
119, 155. Lato vok±ro ca.
Tasm± lato yona½ vok±ro hoti v±.
Bhikkhavo, bhikkh³, sayambhuvo, sayambh³.
K±raggahaºa½ kimattha½? Yona½ no ca hoti. Jantuno.
Caggahaºamavadh±raºattha½, am³ puris± tiµµhanti, am³ purise passatha.

Iti n±makappe paµhamo kaº¹o.