(3) Tatiyo kaº¹o (sam±so)

1. Sy±di sy±dinekattha½.
2. Asaªkhya½ vibhattisampattisam²pas±kaly±-bh±vayath± pacch±yugapadatthe.
3. Yath± na tulye.
4. Y±v±-vadh±raºe.
5. Payyap±bahitiropurepacch± v± pañcamy±.
6. Sam²p±y±mesvanu.
7. Tiµµhagv±d²ni.
8. Ore pari vati p±re majjhe heµµhuddh± dhonto v± chaµµhiy±.
9. Ta½ napu½saka½.
10. Am±di.
11. Visesanamekatthena.
12. Na-u.
13. Kup±dayo niccamasy±dividhimhi.
9. P±dayo gat±dyatthe paµham±ya. (Gaºa)
10. Acc±dayo kant±dyatthe dutiy±ya. (Gaºa)
11. Av±dayo kuµµh±dyatthe tatiy±ya. (Gaºa)
12. Pariy±dayo gil±n±dyatthe catutthiy±. (Gaºa)
13. Ny±dayo kant±dyatthe pañcamiy±. (Gaºa)
14. C² kriyatthehi.
15. Bh³san±-dar±-n±daresvala½s±s±.
16. Aññe ca.
17. V±-nekaññatthe.
18. Tattha gahetv± tena paharitv± yuddhe sar³pa½.
19. Catthe.
20. Sam±h±re napu½saka½.
21. Saªkhy±di.
22. Kvace-kattañca chaµµhiy±.
23. Sy±d²su rasso.
24. Ghapassantass±-ppadh±nassa.
25. Gossu.
26. Itthiyamatv±.
27. Nad±dito ª².
14. Goto v±. (Gaºa)
28. Yakkh±ditvin² ca.
29. ¾r±mik±d²hi.
15. Saññ±ya½ m±nuso. (Gaºa)
30. Yuvaººehi n².
31. Ktimh±-ññatthe.
32. Gharaºy±dayo.
16. ¾cariy± v± yalopo ca. (Gaºa)
33. M±tul±ditv±n² bhariy±ya½.
17. Abhariy±ya½ khattiy± v±. (Gaºa)
18. Punn±masm± yog± ap±lakant±. (Gaºa)
34. Upam±sa½hitasahitasa½yatasahasaphav±malakkhaº±dit³rut³.
35. Yuv± ti.
36. Ntant³na½ ª²mhito v±.
37. Bhavato bhoto.
38. Goss±-vaªa.
39. Puthussa pathavaputhav±.
40. Sam±santva.
41. P±p±d²hi bh³miy±.
42. Saªkhy±hi.
43. Nad²god±var²na½.
44. Asaªkhyehi c±ªguly±naññ±saªkhyatthesu.
45. D²gh±hovassekadesehi ca ratty±.
46. Gotvacatthe c±lope.
47. Rattindivad±ragavacaturass±.
48. ¾y±me-nugava½.
49. Akkhism±-ññatthe.
50. D±rumahyaªguly±.
51. Ci v²tih±re.
52. Ltvitthiy³hi ko.
53. V±-ññato.
54. Uttarapade.
55. Imassida½.
56. Pu½ pumassa v±.
57. Ýa ntant³na½.
58. A.
59. Man±dy±p±d²na mo mayeca.
60. Parassa saªkhy±su.
61. Jane puthassu.
62. So chass±-h±yatane v±.
63. Ltupit±d²na m±raªgaraªga.
64. Vijj±yonisambandh±nam± tatra catthe.
65. Putte.
66. Cismi½.
67. Itthiya½ bh±sitapumitth² pumeve-katthe.
68. Kvaci paccaye.
69. Sabb±dayo vuttimatthe.
70. J±y±ya jaya½ patimhi.
71. Saññ±ya mudodakassa.
72. Kumbh±d²su v±.
73. Sot±d²s³ lopo.
74. Ýa na-ussa.
75. Ana sare.
76. Nakh±dayo.
77. Nago v±-pp±ºini.
78. Sahassa soññatthe.
79. Saññ±ya½.
80. Appaccakkhe.
81. Ak±le sakatthe.
82. Ganthant±-dhikye.
83. Sam±nassa pakkh±d²su v±.
84. Udare iye.
85. R²rikkhakesu.
86. Sabb±d²nam±.
87. Ntakimim±na½ µ±k²µ².
88. Tumh±-mh±na½ t±mekasmi½.
89. Ta½ mama-ññatra.
90. Ve-tasseµa.
91. Vidh±d²su dvissa du.
92. Di guº±d²su.
93. T²sva.
94. ¾ saªkhy±y±sat±donaññatthe.
95. Tisse.
96. Catt±l²s±do v±.
97. Dviss± ca.
98. B±catt±l²s± do.
99. V²satidasesu pañcassa paººapann±.
100. Catussa cuco dase.
101. Chassa so.
102. Ekaµµh±nam±.
103. Ra saªkhy±to v±.
104. Chat²hi ¼o ca.
105. Catutthatatiy±nama¹¹hu¹¹habhiy±.
106. Dutiyassa saha diya¹¹hadiva¹¹h±.
107. Sare kada kussuttaratthe.
108. K±-ppatthe.
109. Purise v±.
110. Pubb±-parajjas±yamajjheh±-hassa ºho.

Iti moggall±ne by±karaºe sam±sakaº¹o tatiyo.