(2) Dutiyo kaº¹o (sy±di)

1. Dve dvek±-nekesu n±masm± si yo, a½ yo, n± hi, sa na½, sm± hi, sa na½, smi½ su.
2. Kamme dutiy±.
3. K±laddh±namaccantasa½yoge.
4. Gatibodh±h±rasaddatth±kammakabhajj±d²na½ payojje.
5. Har±d²na½ v±.
6. Na kh±d±d²na½.
1. Vahiss±-niyantuke (gaºa).
2. Bhakkhiss±hi½s±ya½ (gaºa).
7. Dhy±d²hi yutt±.
8. Lakkhaºittambh³tavicch±svabhin±.
9. Patipar²hi bh±ge ca.
10. Anun±.
11. Sahatthe.
12. H²ne.
13. Upena.
14. Sattamy±dhikye.
15. S±mitte-dhin±
16. Kattukaraºesu tatiy±.
17. Sahatthena.
18. Lakkhaºe.
19. Hetumhi.
20. Pañcam²ºe v±.
21. Guºe.
22. Chaµµh² hetvatthehi.
23. Sabb±dito sabb±.
24. Catutth² sampad±ne.
25. T±datthye.
26. Pañcamyavadhism±.
27. Apapar²hi vajjane.
28. Paµinidhipaµid±nesu patin±.
29. Rite dutiy± ca.
30. Vin±-ññatra tatiy± ca.
31. Puthan±n±hi.
32. Sattamy±dh±re.
33. Nimitte.
34. Yabbhovo bh±valakkhaºa½.
35. Chaµµh² c±-n±dare.
36. Yato niddh±raºa½.
37. Paµham±-tthamatte.
38. ¾mantaºe.
39. Chaµµh² sambandhe.
40. Tulyatthena v± tatiy±.
41. Ato yona½ µ±µe.
42. Nina½ v±.
43. Sm±sminna½.
44. Sass±-ya catutthiy±.
45. Ghapate-kasmi½ n±d²na½ yay±.
46. Ss± v± te-ti-m±m³hi.
47. Namhi nuka dv±d²na½ sattarasanna½.
48. Bahukatinna½.
49. ðºa½ººanna½ tito jh±.
50. Ubhinna½.
51. Su-u sassa.
52. Ssa½ss±ss±yesvitarekaññetim±nami.
53. T±ya v±.
54. Tetim±to sassa ss±ya.
55. Ratty±d²hi µo smino.
56. Suhisu-bhasso.
57. Ltupit±d²na m± simhi.
58. Ge a ca.
59. Ay³na½ v± d²gho.
60. Gha brahm±dite.
61. N±-mm±d²hi.
62. Rasso v±.
63. Gho ssa½ss±ss±ya½ti½su.
64. Ekavacanayosvaghona½.
65. Ge v±.
66. Sismi½n±-napu½sakassa.
67. Goss±gasihina½su g±vagav±.
68. Sumhi v±.
69. Gava½ sena.
70. Gunna½ ca na½n±.
71. N±ss±.
72. G±vumhi.
73. Ya½ p²to.
74. Na½jh²to.
75. Yona½ none pume.
76. No.
77. Smi½no ni.
78. Ambv±d²hi
79. Kamm±dito.
80. N±sse-no.
81. Jhal± sassa no.
3. Ito kvaci sassa µ±nubandho (gaºa).
82. N± sm±ssa.
83. L± yona½ vo pume.
84. Jantv±dito no ca.
85. K³to.
86. Lopo-musm±.
87. Na no sassa.
88. Yolopanisu d²gho.
89. Suna½hisu.
90. Pañc±d²na½ cuddasannama.
91. Yv±do ntussa.
92. Ntassa ca µa va½se.
93. Yosu jhissa pume.
94. Vevosu lussa.
95. Yomhi v± kvaci.
96. Pum±-lapane vevo.
97. Sm±hisminna½ mh±bhimhi.
98. Suhisvasse
99. Sabb±d²na½ na½mhi ca.
4. Pubbapar±varadakkhiºuttar±dhar±ni vavatth±yamasaññ±ya½ (gaºa).
100. Sa½s±na½.
101. Ghap± sassa ss± v±.
102. Smino ssa½.
103. Ya½.
104. Ti½sabh±paris±ya.
105. Pad±d²hi si.
106. N±ssa s±.
107. Kodh±d²hi.
108. Atena.
109. Sisso.
110. Kvace v±.
111. A½ napu½sake.
112. Yona½ ni.
113. Jhal± v±.
114. Lopo.
115. Jantuhetv²ghapehi v±.
116. Ye passivaººassa.
117. Gas²na½
118. Asaªkhyehi sabb±sa½.
119. Ekatthat±ya½.
120. Pubbasm± m±dito.
121. N±-to-mapañcamiy±.
122. V± tatiy±sattam²na½.
123. R±jassi n±mhi.
124 Suna½his³.
125. Imass±nitthiya½ µe.
126. N±mha-nimi.
127. Simha-napu½sakass±ya½.
128. Tyatet±na½ tassa so.
129. Mass±-mussa.
130. Ke v±.
131. Tatassa no sabb±su.
132. Ýa sasm±smi½ss±yassa½ss±sa½mh±mhisvimassa ca.
133. Ýe sissisism±.
134. Dutiyassa yossa.
135. Ekacc±d²ha-to.
136. Na nissa µ±.
137. Sabb±d²hi.
138. Yonameµa
139. N±ñña½-ca n±mappadh±n±.
140. Tatiyatthayoge.
141. Catthasam±se.
142. Veµa.
143. Pubb±d²hi chahi.
144. Man±d²hi smi½sa½n±sm±na½ siso-os±s±.
5. Sumedh±d²na mavuddhica (gaºa).
6. Saravay±yav±sacet± jal±sayakkhayalohapaµamanesu (gaºa).
145. Satosababhe.
146. Bhavato v± bhonto gayon±se.
147. Sissaggito ni.
148. Ntassa½.
149. Bh³to.
150. Mahant±rahant±na½ µ± v±.
151. Ntussa.
152. A½ªa½ napu½sake.
153. Himavato v± o.
154. R±j±diyuv±ditv±.
7. Dhammo v±-ññatthe (gaºa).
8. Imo bh±ve (gaºa).
155. V±-mh±naªa.
156. Yonam±no.
157. ¾yono ca sakh±.
158. Ýe smino.
159. Non±sesvi.
160 Sm±na½su v±.
161. Yosva½hisu c±raªa.
162. Ltupit±d²namase.
163. Na½mhi v±.
164. ¾.
165. Salopo.
166. Suhisv±raªa.
167. Najj±yosv±ma.
168. Ýi katimh±.
169. Ýa pañc±d²hi cuddasahi.
170. Ubhagohi µo.
171. ¾raªasm±.
172. Ýoµe v±.
173. ݱ n±sm±na½.
174. Ýi smino.
175. Div±dito
176. Rass±raªa.
177. Pit±d²namanatv±d²na½.
178. Yuv±d²na½ suhisv±naªa.
179. Non±nesv±.
180. Sm±smi½na½ n±ne.
181. Yona½ none v±.
182. Ito-ññatthe pume.
183. Ne smino kvaci.
184. Pum±.
185. N±mhi.
186. Sumh± ca.
187. Gassa½.
188. S±ssa½ se c±naªa.
189. Vattah± sananna½ non±na½.
190. Brahmassu v±.
191. N±mhi.
192. Pumakammath±maddh±na½ v± sasm±su ca.
193. Yuv± sassino.
194. No-tt±tum±.
195. Suhisu naka.
196. Sm±ssa n± brahm± ca.
197. Imet±namen±-nv±dese dutiy±ya½.
198. Kissa ko sabb±su.
199. Ki sasmi½su v±-nitthiya½.
200. Kima½sisu saha napu½sake.
201. Imassida½ v±.
202. Amuss±du½.
203. Sumh±-muss±-sm±.
204. Na½mhi ticatunnamitthiya½ tissacatass±.
205. Tisso catasso yomhi savibhatt²na½.
206. T²ºicatt±ri napu½sake.
207. Pume tayocatt±ro.
208. Caturo v± catussa.
209. Mayamasm±-mh±ssa.
210. Na½sesva-sm±ka½mama½.
211. Simha-ha½.
212. Tumhassa tuva½ tvamamhi ca.
213. Tay±tay²na½ tva v± tassa.
214. Sm±mhi tvamh±.
215. Ntant³na½ nto yomhi paµhame.
216. Ta½ na½mhi.
217. Tot±tit± sasm±smi½n±su.
218. Ýaµ±-a½ ge.
219. Yomhi dvinna½ duve dve.
220. Duvinna½ na½mhi v±.
221. R±jassa rañña½.
222. N±sm±su raññ±.
223. Raññoraññassar±jino se.
224. Smi½mhi raññer±jini.
225. Sam±se v±.
226. Smi½mhi tumhamh±na½ tayimayi.
227. A½mhi ta½ ma½ tava½ mama½.
228. N±sm±su tay±may±.
229. Tava mama tuyha½ mayha½ se.
230. Va½v±ka½ na½mhi.
231. Dutiye yomhi v±.
232. Ap±d±do padatekav±kye.
233. Yona½hisma-pañcamy± vono.
234. Teme n±se.
235. Anv±dese.
236. Sapubb± paµhamant± v±.
237. Na ca v±h±hevayoge.
238. Dassanatte-n±locane
239. ¾mantaºa½ pubbamasanta½va.
240. Na s±maññavacanamekatthe.
241. Bah³su v±.

Iti moggall±ne by±karaºe sy±dikaº¹o dutiyo.