Dukkhato bah³ mocesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.86.
Mah±mahim±maº¹ito, chabbaººara½sidh±rako;
mah±pabh±ya by±pako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.87.
Mah±karuº±sampatto, sad± mett±ya’bhirato;
mah±janahitarato, buddha½ ta½ paºam±myaha½.88.
Mah±micch±diµµhi½ hant±, mah±saddhammuddesako;
mah±-antakupacchinno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.89.
Mah±sokasallakatto, mah±kh²lavisodhano;
mah±santikaro loke, buddha½ ta½ paºam±myaha½.90.
Mah±p±papaªka½ dhot±, mah±dukkhavimocako;
mah±sajjana½ sodhesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.91.
Mah±-antakahant± yo, maccusenavin±sako;
mah±taºha½ vinodesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.92.
Mah±diµµhi½ viddha½sesi, p±papuññasam³hato;
m±na½ m±yañca maddesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.93.
Mah±moha½ vin±sesi, mah±r±ganirodhako;
mah±dosa½ niddha½sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.94.
Vicitradhammakathiko, abbhutamagguddesako;
mahakkh±to mah±kath², buddha½ ta½ paºam±myaha½.95.
Mah±v±d² kammav±d², mah±sakyamun²varo;
munipuªgavo munindo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.96.
Mah±mohanis±n±s², mah±pabh± vitth±rako;
mah±juºh± pajjotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.97.
Mah±’vijj±nis± hant±, vijj±ra½sivibh³sito;
mah±dhamm±bh± vikari, buddha½ ta½ paºam±myaha½.98.
Mah±moha½ nimmaddesi, m±y±j±lavimocano;
micch±v±da½ pamaddesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.99.
¾savasota½ sosesi, mah±vy±p±damaddano;
mohamahodadhitiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.100.
Mah±mohamatikkanto, mah±saªk±vinodano;
mah±bhavoghanittiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.101.
P±º±tip±t± virato, cattadaº¹o ahi½sako;
amitamettav±ridhi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.102.
Adinn±d±n± virato, aniccho apariggaho;
sabbassa c±g² vir±g², buddha½ ta½ paºam±myaha½.103.
Abrahmacariy±t²to, k±mabhogapariccajo;
m±radh²t±m±na½ maddi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.104.
K±y±nurakkh² sudanto, v±c±nurakkh² subbato;
mah±s²lena sampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.105.
Samm±-±j²vasampanno, suddh±caraºac±rako;
s²lasiromaºi s±m², buddha½ ta½ paºam±myaha½.106.
Subharo s²lasampanno, suddh±c±rasiromaº²;
th±mav± javasampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.107.
Avikappo avitakko, avic±ro acintako;
citta-ekaggat±ppatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.108.
Indriy±ni surakkhesi, sato sa½varam±naso;
samm±sam±hitacitto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.109.
Pabalapañño paññaññ³, gambh²rapaññ±sobhano;
sampannapañño paññakkho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.110.
Pah³tapañño supañño, puthulapañño paññav±;
paguºañ±ºo ñ±ºakkho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.111.
Tikkhapañño khippapañño, puººapañño paññ±pabh³;
paññ±n±tho paññ±s±m², buddha½ ta½ paºam±myaha½.112.
Dhuvapañño µhitapañño, thirapañño paññ±dado;
pariyod±tapañño yo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.113.
Paññ±ya p±ram²ppatto, anantapaññasekharo;
puññap±ram²sampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.114.
Paññ±dhan² paññ±bal², paññ±s²lasam±hito;
paññ±pati paññ±dh±r², buddha½ ta½ paºam±myaha½.115.
Paññavanto sudh²manto, s²dhapañño paññ±nidhi;
paññ±v±ridhi paññag³, buddha½ ta½ paºam±myaha½.116.
Paguºapaññ±kusalo, anantapaññav± vibh³;
seµµhapañño jeµµhapañño, buddha½ ta½ paºam±myaha½.117.
Paripuººapañño puººo, pavarapaññap±rag³;
paññissaro ñ±ºissaro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.118.
Accanta-amalapañño, sampuººapaµibh±nav±;
paµivedhapaññ±dh±r², buddha½ ta½ paºam±myaha½.119.
Anomapañño anomo, bh³ripañño paññavaro;
parisuddhapañño suddho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.120.
Nibbedhikapañño n±tho, paµibodhapañño paµ³;
visuddhapañño sa½suddho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.121.
Paññ±cakkhu ñ±ºacakkhu, buddhacakkhu sucakkhum±;
samantacakkhu sampuººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.122.
Pabalapaññ±sa½yutto, tikkhamedho medh±mayo;
puºº±bhiññ± aññ±t±v², buddha½ ta½ paºam±myaha½.123.
Paññ±vudhena sampanno, ajeyyo ajito pabh³;
jino ajini p±pima½, buddha½ ta½ paºam±myaha½.124.
Asaªkhatamanuppatto, paññ±’bharaºabh³sito;
paramattha½ paññ±pesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.125.
Paññav± pañña½ pas±resi, ñ±º² ñ±ºasa½va¹¹hano;
adhammadha½sako dhamm², buddha½ ta½ paºam±myaha½.126.
Paññ±sekharo paññindo, ñ±ºindo ñ±ºasekharo;
dhammasekharo dhammindo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.127.
Javanapañño jitatto, sabbaganthappamocano;
gaºµhimutto guttadv±ro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.128.
Bahupañño bahuk±r², bahuñ±º² bahuguºo;
bahulaguºasampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.129.
Paññ±vimuttisampanno, moh±t²to dukkh±tigo;
kilesasallakantako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.130.
Bodhihadayo sambuddho, paññindo paññam±naso;
ñ±ºacetaso ñ±º±bho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.131.
Dhuvas²lo dhuvacitto, dhuvamedho dhuvaªgato;
dhuvamutto dhuvaladdho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.132.
S²labal² cittabal², paññ±bal² aññ±bal²;
dhammabal² dh²rabal², buddha½ ta½ paºam±myaha½.133.
S²ladhan² cittadhan², paññ±dhan² aññ±dhan²;
dhammadhan² dh²radhan², buddha½ ta½ paºam±myaha½.134.
K±y±sa½varasa½yato, sa½yatav±c±sa½varo;
cittasa½vara sa½yato, buddha½ ta½ paºam±myaha½.135.
S²laggo sam±dhippatto, paññappatto subh±vito;
dhammasudh±rasa½ p±y², buddha½ ta½ paºam±myaha½.136.
Sus²lo sam±dhippatto, paññ±laªk±ra’laªkato;
dhamm±bharaºabh³sito, buddha½ ta½ paºam±myaha½.137.
Samm±sam±dhi’laªkito, s²lapaññavibh³sato;
sabb±bhiññ±balappatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.138.
Suddhas²lo suddhacitto, suddhapañño suddhamano;
suddhadhamma½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.139.
S²lav± susam±hito, paññav± yasav± isi;
lokavissuto vidito, buddha½ ta½ paºam±myaha½.140.
S²lasam±dhisampanno, vidhuro paññapuªgavo;
sabbesa½ sabba½ bodhesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.141.
Anantañ±º² nijjh±n², ñ±ºas²sac³¼±maºi;
ñ±ºakkho narap±mokkho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.142.
N±yak±na½ varo n±tho, ñ±ºiko ñ±ºapuººiko;
ñ±ºasamattho ñ±ºaµµho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.143.
ѱºar±mo ñ±ºarato, gambh²rañ±ºakovido;
ñ±ºadassanasampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.144.
ѱºasobhito ñ±ºagg³, ñ±ºa’laªk±ra’laªkato;
ñ±ºasiromaºi ñ±º², buddha½ ta½ paºam±myaha½.145.
ѱºavanto ñ±ºavaro, ñ±ºaneru suññ±ºav±;
ñ±ºasindhu ñ±ºodadhi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.146.
ѱºamoli ñ±ºamuddho, ñ±ºad²po ñ±ºasikho;
ñ±ºameru ñ±ºasiªgo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.147.
Gambh²raññ±º² medh±v², tikkhaññ±º² vicakkhaºo;
aññ±ºam³la½ bhañjesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.148.
Sabbañ±º² sabbaññ±to, satth± sammapavattako;
suddhadhamma½ vitth±resi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.149.
Sabbaññutañ±ºapatto, sabbaviññ³ vin±yako;
nibb±nasukhasampatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.150.
Sabbaññ³ sabbañ±ºiko, sabbato maññan±jaho;
sabbamathitavikkh²ºo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.151.
Sabbañ±º±dhipatiko, samattho pavaro pabh³;
sabbato ñ±ºadass±v², buddha½ ta½ paºam±myaha½.152.
Dasabal±dhipo n±go, amitañ±º±dhipati;
bahu½ iddhi½ anuppatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.153.
Paµivedhañ±ºayutto, m±y±paµapacchedako;
avijja½ paridha½sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.154.
Muttiñ±ºa½ gavesi yo, maggasaccapak±sako;
magga’kkh±y² maggavid³, buddha½ ta½ paºam±myaha½.155.
Sabb±ññ±ºa½ vin±sesi, mah±paññ±namuttamo;
bodhiñ±ºamah±sindhu, buddha½ ta½ paºam±myaha½.156.
Samm±dassanasampatto, samm±ñ±ºapatiµµhito;
samm±vimuttijitatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.157.
Arah± vijj±sampanno, ñ±ºasikharasekharo;
parama½ sukha½ sampatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.158.
Paramañ±ºasampanno, pavarapaññ±puººiko;
samm±vimutti½ sampatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.159.
Sabbadass±v² suññ±º², sabbakiccesu paº¹ito;
sabbadhi suguºupeto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.160.
Sa½vedan± sa½veditv±, samm±sambodhi½ bodhayi;
sokavigato sumato, buddha½ ta½ paºam±myaha½.161.
Vedan±su v²tagijjho, vedan±mutto sabbath±;
vedag³ ca vedantag³, buddha½ ta½ paºam±myaha½.162.
Viss±sabh³mi satt±na½, andh±na½ nayan³pamo;
arakkheyyo ±rakkhako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.163.
Dukkhasakkh² dukkhakkh²ºo, dukkhavid³ dukkhantag³;
dukkhappah²no dukkhaññ³, buddha½ ta½ paºam±myaha½.164.
K±yasakkh² cittasakkh², vedan±nusakkh² sukh²;
dhamm±nusakkh² susakkh², buddha½ ta½ paºam±myaha½.165.
Santak±yo santav±co, santacitto sam±hito;
sabb³padhiv³pasanto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.166.
Samm±sam±hitacitto, samm±s²le patiµµhito;
samm±paññ±paripuººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.167.
Nikhilaniµµha’dhigamo, acc±raddhavipassako;
samattasantisampatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.168.
Sabbak±ya½ sa½veditv±, sabbadhammavipassako;
bhavasa½s±ra½ riñcesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.169.
Sabbad± satisampanno, sampajaññarato sad±;
santata½ samaºo s±m², buddha½ ta½ paºam±myaha½.170.
Saccadassanadass±v², saccadhammavipassako;
saccacakka½ pavattesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.171.
Jh±nasokhummasampanno, attapaºidhip±rag³;