.Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Buddhaguºag±th±val²

Yatheva pupphar±simh±, gantheyya m±l± sobhan±;
eva½ buddhaguºag±th±, viraci½ sahass±dhik±.
Sopi bhagav± araha½, samm±sambuddho sayambh³;
vijj±caraºasampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1.
Purisadammas±rath², lokavid³ anuttaro;
satth±devamanuss±na½, buddha½ ta½ paºam±myaha½.2.
Sugato sugado s±m², sukhado santipad±yako;
sabbalok±nukampako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.3.
Varo varaññ³ varado, varuttamo var±haro;
varadhamma½ adesayi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.4.
Mah±maªgalamaªgalyo, maªgalo maªgal±layo;
maªgal±yatano n±tho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.5.
Maªgalindo maªgaliko, mah±maªgalan±yako;
maªgaladhamma½ desesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.6.
Maªgalaggo maªgalaññ³, maªgalatthapad±yako;
maªgalapanthadass±v², buddha½ ta½ paºam±myaha½.7.
Maªgaliccho maªgaliddho, maªgalamabhivaddhano;
maªgalehi paripuººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.8.
Maªgal±bh± ujjotesi, maªgalatthapabh±karo;
maªgal±lokamaº¹ito, buddha½ ta½ paºam±myaha½.9.
Maªgalatthamanuppatto, maªgalatthapar±yaºo;
sabbad± maªgalakaro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.10.
Maªgalamaggamanvesi, patto maªgalamuttama½;
maªgal±yana½ dasset±, buddha½ ta½ paºam±myaha½.11.
Maªgalamahim±dh±r², maªgalak±r² n±yako;
sabbadhi maªgalad±t±, buddha½ ta½ paºam±myaha½.12.
Maªgalassa kovido ca, amaªgalassa kovido;
parama½ maªgala½ laddho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.13.
Sabbamaªgalasampanno, maªgalaghosaghosako;
maªgaluttama½ desesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.14.
Mah±maªgalattha½ magg², laddho dhammasumaªgalo;
maªgala’ddh±na½ ñ±pesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.15.
Ag±rikattha½ ñ±pesi, mah±maªgalamuttama½;
gih² sah±yako s±m², buddha½ ta½ paºam±myaha½.16.
Mah±maªgala’laªkito, mah±maªgalabh³sano;
mah±maªgalasekharo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.17.
Mah±maªgala½sum±l², maªgal±bho samujjalo;
maªgala½su½ ujjotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.18.
Mahaggha maªgalodadhi, mahantamaªgalaººavo;
mah±maªgalas±garo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.19.
Amaªgalanis±hant±, maªgalabh±nubhassaro;
maªgal±lokavikiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.20.
B±husacco bujjhanako, dhammacakkhu-upp±dako;
tibhavamaªgalaªk±r², buddha½ ta½ paºam±myaha½.21.
Mah±vatt± pavatt± ca, atthassa ninnet± pabh³;
amatassa d±t± viññ³, buddha½ ta½ paºam±myaha½.22.
Div± tapati ±dicco, ratti½ dippati candim±;
ratti½diva½ tapi n±tho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.23.
Sannaddho khattiyo tapati, jh±y² tapati br±hmaºo;
nirantara½ tapi n±tho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.24.
Dukkhadomanassan±s², sokaparidevakkhayo;
j±timaccujar±tigo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.25.
Yath±v±d² tath±k±r², tathav±d² tath±gato;
yath±k±r² tath±v±d², buddha½ ta½ paºam±myaha½.26.
Bhaggar±go bhaggadoso, bhaggamoho so bhagav±;
bhaggam±no bhaggam±yo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.27.
Bhaggak±mo bhaggakodho, bhaggakopo bhaggakuho;
bhaggakas±vo bhaggindho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.28.
Bhaggaj±ti bhaggamacc³, bhaggaloko bhaggabhavo;
bhaggasa½s±ro bhaggogho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.29.
Bhogabhaggo sokabhaggo, rogabhaggo bhaggarajo;
s³labhaggo sallabhaggo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.30.
¾s±bhaggo iss±bhaggo, ej±bhaggo bhaggajaµ±;
chandabhaggo bandhabhaggo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.31.
V²tar±go v²tadoso, v²tamoho v²t±savo;
v²tak±mo v²takodho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.32.
V²tap±po v²tapuñño, v²tabh±ro v²tamalo;
v²tavik±ro v²tindho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.33.
Vantar±go vantadoso, vantamoho vantamalo;
vantakas±vo vant²gho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.34.
Vantar±go vantadoso, vantamoho vantamalo;
vantakas±vo vant²gho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.35.
Sagguru tilokaguru, sabbasatt±namaggagur³;
net±resu mah±net±, buddha½ ta½ paºam±myaha½.36.
Mah±guru naraguru, devaguru guruttamo!
Jeµµhaguru seµµhaguru, buddha½ ta½ paºam±myaha½.37.
Vissaguru lokaguru, dhammaguru gur³ttamo;
natthi et±diso guru, buddha½ ta½ paºam±myaha½.38.
Mah±satth± mah±sotthi, mah±mitto mah±sakh±;
mah±kaly±ºamitto yo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.39.
Mah±pañño mah±viññ³, mah±vidv± mah±vid³;
mah±medh±v² sumedho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.40.
Mah±suddho mah±bhaddo, mah±dayo mah±sayo;
mah±dibbo mah±bhabbo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.41.
Mah±v²ro mah±dh²ro, mah±s³ro mahabbalo;
mah±m±racam³ maddi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.42.
Mah±jeµµho mah±seµµho, mahaggo mah±n±yako;
mah±cheko mah±dakkho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.43.
Mah±byatto mah±ñ±to, mah±khy±to mah±yas²;
mahiddho mah±vikhy±to, buddha½ ta½ paºam±myaha½.44.
Mah±tuµµho mah±haµµho, mah±javo mah±jayo;
mah±santuµµho visiµµho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.45.
Mah±n±tho mah±s±m², mah±pabh³ mah±vibh³;
mahissaro bodhissaro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.46.
Mah±vaººo mah±kanto, manopiyo man±piko;
mah±sobhano manuñño, buddha½ ta½ paºam±myaha½.47.
Mah±jh±y² mah±ñ±º², mah±dh²m± mah±sudh²;
mah±vibh±v² medh±v², buddha½ ta½ paºam±myaha½.48.
Mah±khant² ca titikkho, mah±nikkaªkho dhammag³;
mah±sa½yato sa½vuto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.49.
Mah±thomito p³jito, mah±m±nito vandito;
mah±bhiv±dito bhiyyo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.50.
Mahatattho mahatthiko, mahantattho mahattaro;
mahanto mahattappatto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.51.
Mah±l±bh² mah±k±r², mah±d±y² mah±dhan²;
mah±vijjo mah±pujjo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.52.
Mah±buddhi mah±budh±, mah±pabodhipuªgavo;
mah±bhavaººava½ tiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.53.
Mah±n±go mah±bh±go, mah±b±ho mahiddhiko;
mah±yodho mahaggato, buddha½ ta½ paºam±myaha½.54.
Mah±danto mah±santo, mah±gaº² mah±guº²;
mah±santipad±yako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.55.
Mah±s²lo mah±citto, mah±budho mahesino;
mah±mohodadhi½ tiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.56.
Mah±tapass² dhammes², mah±yasass² n±yako;
mah±pat±p² tejass², buddha½ ta½ paºam±myaha½.57.
Mah±-±bho mah±pabho, mohandhak±rabhindako;
ñ±ºapad²pa½ d²pesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.58.
Mah±passaddhid±yako, munir±j± munissaro;
santidado sukhadado, buddha½ ta½ paºam±myaha½.59.
Mah±n²varaº±’t²to, mah±mohasam³hato;
mahoghatiººo mokkhako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.60.
Mah±bhavopadhicatto, lobhadosavin±sako;
mah±ripu½ nimaddesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.61.
Mah±’bhiññ±balappatto, mah±maññitan±sako;
mah±saddhama½ niddisi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.62.
Ahoratti½ sad±suddho, mah±lokaggan±yako;
samattavissavissuto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.63.
Mah±-avijj±-ucchinno, mah±-±sattiriñcako;
mah±jaµ± vijaµesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.64.
Mah±s³lavivattako, mah±sallavinodano;
mah±sava½ byantikaro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.65.
Mah±parakkam² s³ro, sabbath± apar±jayo;
accanta-abhayo v²ro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.66.
Mah±taºh±v²tivatto, mah±sokapan³dano;
mah±dukkhamatikkanto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.67.
Mah±m±namatikkamo, m±rasenanimmaddano;
kammaklesa½ nijjaresi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.68.
Mah±bhavodadhittiººo, p±paººavap±raªgato;
mah±sa½saraº±tigo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.69.
Mah±sa½yojan±t²to, mah±vaµµavin±sako;
mah±sa½s±roghatiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.70.
Mah±r±gavirañjako, mah±dosanimmaddako;
mah±sota½ visosesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.71.
Mah±mett±vih±r² yo, mah±puñño mah±raho;
mah±karuº±s±garo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.72.
Mah±bhavasindhulaªgh², bhavamutto bhavantag³;
sokas³lasamucchinno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.73.
Mah±vanapath±t²to, mah±kant±rap±rag³;
mah±bhavoghanittiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.74.
Mah±maggaphalappatto, supatto amatodadh²;
bhavacakka½ vibhañjesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.75.
Mah±subodhisampanno, muttimaggasubh±vito;
bhavabandhana½ bhañjesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.76.
Mah±nand²samucchinno, mah±kilesanissaµo;
mah±p±poghamuttiººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.77.
Mah±pih±parikkh²ºo, mah±sa½yojane nudo;
sabb±save vinodesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.78.
Mohatimira½ bhañjesi, suriyo’va pabhaªkaro;
mah±juti½ pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.79.
Mah±bhaya½ pad±lesi, chambhacchinno bhayanudo;
mah±dukkhakkhandhanudo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.80.
Mah±sattu½ vin±sesi, sattidh±r² mah±bal²;
mah±siddho mahesakkho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.81.
Mah±tama½ panudi ca, mah±jotipabh±sako;
±dicco viya d²pesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.82.
Mah±bhogaparicc±g², tiººamah±taºhaººavo;
mohudadhi½ p±raªgato, buddha½ ta½ paºam±myaha½.83.
Mah±bhiññ±balappatto, mah±padh±nan±yako;
mah±bandhanavimutto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.84.
Mah±bodhimahaººavo, mah±sambodhis±garo;
mah±ñ±ºamahodadhi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.85.
Mah±bhisakko yat²ndo, taºh±rogatikicchako;