G²v± suvaººamaya c±ru mutiªga bheri,
Bh±vambhaj± bhavatu bh³ta vibh³tiy± te.
52. Lakh² niv±sa vadanambuja matta ninna,
m±ka¹¹haya½ jana vilocana cañcar²ke;
sorabbha dhamma makaranda nisandam±na½,
piºetu tena sarasena sabh± jane te.
53. Lakh² sam±ruhita vattarathe rathaªga,
dvand±nu k±ri miga r±ja kapola l²la½;
t±daªka maº¹alayuga½ viya kaººabh±ja½,
gaº¹atthaladvyamala½kuruta½ janatte.
54. L±vaººa maººava pav±¼a lat± dvay±bha½,
tandeha deva taru pallava kante manta½;
vatt±ravinda makaranda par±jisobha½,
ratt±dharadvayamadho kuruta½ jan±gha½.
55. Uºº± sakuntigata matthaka natthu k³pa,
subbh³ lak±ra sahitoµµha pav±¼a n±v±;
gattuttararaººava gat± tava jantuk±na½,
hota½ bhavaººava samuttaranaya n±tha.
56. Isa½ vik±sa padumodara kesar±li,
l²l± vinaddha rucir± tava danta panti;
v±n² vadh³ dharita m±lati m±lya tuly±,
tassa½ j±nassa manarañjana m±careyya.
57. Saddhamma nijjhara suratta sil±tal±bh±,
jivh± vac² naµa vadh³ kala raªga bh³t±;
saddhamma seµµha taraº² nihitappiy± te,
sa½s±ra s±gara samuttaraº±ya hotu.
58. Danta½su kañcuk²ta rattadharo padh±ne,
jivh± suratta sayane mukha mandiraµµhe;
±mokkha mutti vadhuy± sayit±ya tuyha½,
kubbantu sa½gama mala½ jana sotu k±mi.
59. Uºº± tath±bhinava patta var±bhi r±m±,
l²lollasanta bhamukadvaya n²la patt±;
gh±noru c±ru kadal² vadan± lav±l±,
tuyha½ pavattatu cira½ jana maªgal±ya.
60. B±latthal² hari sil±tala piµµhikaµµha,
bh³vallaridvaya may³ra yugassa tuyha½;
pañcappabh± rucira piccha yugassir²ka½,
nettadvaya½ manasi puñchatu p±padh³li½.
61. Ind²var±ntagata bhiªgika panti bhaªgi,
pañambujassaratate viya gacchapant²;
nettambujassiri tirokaraº²va tuyha½,
pamh±val² sirigateha tiro karontu.
62. Vattullasambuja vilocana ha½sa tuº¹a,
kañja½su piñjara mul±la lat± dvy±bha½;
dol±dvaya½va savaºadvyamatta lakkhy±,
hota½ tavajja janat± matic±rahetu;
63. vamm²ka matthaka say±naka bh³ridatta,
bhoginda bhogavali vibbhamam± vahanti;
gh±nopariµµhitamune tava tuººamuºº±,
tagg±hino viya janassa dad±tu vitta½.
64. R³pindir±ya vijaye khila loka r³pa½,
gh±ºoru c±ru parighopari baddha siddh±;
n²l±bha v±ta viluthanta vayaddhaj±bh±,
tiµµhantu sajja durit±ri jay±ya te bh³.
65. Uººassitopala nivesita bunda sandhi,
gh±ºoru piº¹akamagh± tapa rundhitunte;
hotammukhambuja sir² sirasussit±bha½,
bh³ n²la paµµika lal±ta suvaººa chatta½.
66. Rupaªka vedana vilocana b±na diµµh²,
dh±r± nis±na maºivaµµa sir² siro te;
siddh± matosadha katañjana puñja lakkh²,
hota½ janassa nayan±maya n±san±ya.
67. Sakkhandha b±huyuga torana majjha g²v±,
dharappitassirighato pari mussav±ya;
n²luppal±va µhapit± savibhatti kante,
kes± bhavantu bhuvanattaya maªgal±ya.
68. Hemagghiye µhapita n²la sil± kap±le,
pajjota j±la lalita½ muni s±rayant²;
r³passir² sirasi bh³sita hema m±l±,
k±r± karotu subhaga½ tava ketu m±l±.
69. Bhy±mappabh±li tava kañcana mora k±le,
surodaye vitata candaka cakkalakkh²;
megh±vanaddha sikharunnata hema sel±,
yantindac±pa vikat²va dad±tu sobha½.
70. Paµµh±ya te paºidhito suci d±na s²la,
nekkhamma pañña viriyakkhama saccadhiµµh±;
mett± upekkhiti ime dasa p³ratova,
p³rentu p±rami guº± janat±namatte.
71. Pattuttaruttaradas± paºidh±na b²j±,
cetoradhar±ya karuº± jala sekha vuddh±;
sabbaññu ñ±ºa phalad± sati v±µa gutt±,
ta½ samphalandisatu p±ramit± lat± te.
72. ¾bodhi puººami padiµµha din±dito te,
sambh±ra k±la sita pakkha kam±bhi vuddho;
sampuººa p±rami guº±matara½si ta½va,
sabbaªgi kunda kumud±ni pabodhayeyya.
73. ¾pacchimabbhava sivapphala l±bha d±n±,
d±nappabandhamapid±na phalappabhanda½;
sa½va¹¹hayi tva½ abhipatthanato yatheva½,
jantuttaruttara phala½ khalu sambhunantu.
74. ¾rambhatoppabhuti y±va tavaggamagg±,
vikkh±lita ghakalusa½ suci s²la toya½;
mett± day± madhura s²talat±yupeta½,
sodhetu tva½va bhava nissita jantu meta½.
75. ¾paccimattamabhinikkhaman±bhiyog±,
paµµh±ya tampabhavato paripuººa geh±;
tva½ sabba j±ti gahato api nikkhamittho,
eva½ jan± bhava dukh± khalu nikkhamantu.
76. Ekaggato pala tale nisit± cirandhi,
dh±r± sucittu sutale sati daº¹a baddhe;
nibbijjhi lakkhaºa dhanuµµhiti santi lakkha½,
khitt± tayonamanu vijjhatu jantu khitt±.
77. Tva½ p±ram² jala nidhi½ caturiha b±hu,
satt²hi suttari cira½ janakova sindhu½;
sampanna vikkama phalosi yath± casova,
eva½ jan± viriyatapphalame dhayantu.
78. Satta paradha dahanesu cira½ sudhanta½,
khant² suvaººa kata r³pa samantimatt±;
sabb± par±dhamasahi tva½asayhameva½,
sabbe jan±pi khamanena bhajantu santi½.
79. Lakkh±dhika½ catura sa½khiya kappa k±la½,
saccena suµµhu paribh±vita v±cino te;
v±c±ya sacca phusit±ya samenti jantu,
eva½ visuddha vacan± janat± bhavantu.
80.
¾dinna dhamma mahiyatthira suppatiµµh±,
dhiµµh±na p±rami mah± vajiraddi tuyha½;
sattena kena pi yath±hi abhejja nejjo,
eva½ jan±pi kusalesu adhiµµha hantu.
81. Tva½ sabba satta cirabh±vita metta citta,
toyehi sa½samita kodha mah± hut±so;
lokuttara½ taditara½ hitam±vahittho,
eva½ janesu janat± hitam±vahant³.
82. Mittopak±ra paµipakkha jan±pak±re,
tva½ nibbik±ra manaso cirabh±van±ya;
pattosil±bha pabhutaµµusu nibbik±ra½,
eva½ jan±nunaya kopa nud± bhavantu.
83. Sampanna hetu vibhavo tusite vim±na½,
yutta½ guºehi navabhippadav² vim±na½;
tva½ v±dhiparamidhirohiniy± tiloko,
±rohatu bhaya sukha½ padav² vim±na½.
84. Tva½veraha½si samabujjhi yath±ca samm±,
sampanna vijja caraºo sugatosi hontu;
loka½ vido purisadammasus±rath² si,
satth±si bujjhi bhagav± si tatheva jantu.
85. Saccitta bh³ nidahita½ janat±ya tuyha½,
kaly±ºavaººaratanaººavaj±tibhinna½;
dukkhaggi cora jalupaddutaj±ti gehe,
tass± sukha½ bhavatu j²vitum±pad±ya.
86. V±c± vicitta vara tantu gataªgi kaºµhe,
sv± mutta sagguºa mah± ratan± val² te;
vevaººi yattani bhava½ sakalampah±ya,
hotañjanassa siri saªgama maªgal±ya.
87. Ta½ sagguºatthava dahaµµha sutippan±li,
nissandam±na guºan²ra nip±na tinte;
khettetta saññini jan± kata loma ha½sa,
b²jankur² kusala sassa phala½ labhantu.
88. ¾p±yikappabhuti dukkha nid±gha k±la,
sant±pit± nikhila loka mano kadamb±;
ta½ vaªºa megha phusan± hasanaªkurehi,
iddh± bhavantu mati vallari vell²t± te.
89. Hetuddas± phaladas± samavaµµhita½ ta½,
sabbattha satta hitam±vahaºena siddha½;
cint±path±tiganubh±va vibh±vanante,
bh³t±namatthu caritabbhutamattha sidhy±.
90. Aªg±rak±sumabhilaªghiya d±na k±le,
bhattattano pada paµicchaka paªkaj± ca;
y±takkhaºe tava pade dhaµamuµµhahitv±,
paªkeruh±½ siva madhu½ sarata½ dadantu.
91. Saccena maccha pati vassita vassadh±r±,
satte day±ya tava vassita vassadh±r±;
gimhe janassa samayi½su yath± tath±t±,
dhamambuvuµµhiva samentu kilesa d±he.
92. Chaddanta n±ga patin± khamat± par±dha½,
chetv± kare µhapita dantavar±va ludda½;
loke hit±ya µhapit± tava danta dh±tu,
seµµh± jana½ siva pura½ lahu p±payantu.
93. Ta½ temiy±khya yatinossama m±lakamhi,
okiººa mutta kanak± vuja vippakiºº±;
k±ruñña v±rida cuto daka bindu bandh³,
dh±tu samentu tava jantusu dukkhad±he.
94. Raµµhassa attha caraº±ya asammukhassa,
r±mena dinna tiºa sa½khata p±duk±va;
bhutt± tay± ciramasammukha n±gatassa,
lokassa atthamanu tiµµhatu patta dh±tu.
95. Vutto jan±namupadissa var±ha raññ±,
satthi½ sahassa sarada½ viya ñ±ya dhammo;
±deyya heyyamupadissa tay± pavutto,
dhammo pavattatu cira½ janat± hit±ya.
96. M±r±ri maddana hit±dhigama½ karot±,
bhatto tay± vara mah± jaya bodhi r±j±;
sagg± pavavagga hitahetu janassa hantv±,
sabbantar±yamiha tiµµhatu suµµhu sajjo.
97. S±moda vaººa bhajan² guºa mañjar²ya½,
cariy± lat± vikasit± tava sapphalaªga½;
okiººa citta madhupe rasa p²ºayanti,
sambh±vit± bhuvi pavattatu matthakehi.
98. Sambuddha selavalayantara j±nanavh±,
nottattato tipathag± yati s±garaµµh±;
dhamm± pag± suti vase tarite puºanti,
sambh±ra sassamiha vattatu pacayanti.
99. Paññ±ºa k³pa sita paggaha v±yu g±h²,
saddh± lak±ra sahit± sati pota v±h±;
samp±pay±tu bhava s±gara p±ra t²ra,
sappattana½ varadhane pati patti n±v±.
100. Bojjhaªga satta ratan±kara dhamma khandha,
gambh²ra n²ra caya s±sana s±garo sa½;
so s²lyananta tanu veµitha ñ±ºa mantha,
selena manthitavata½ disat± mata½ ve.
101. Vuttena tena vidhin± vidhin± tato ta½,
laddh± nubh³tamamata½ khila dosa n±sa½;
accanta roga jarat± maraº± bhi bh³ta½,
bh³ta½ karotu amara½ ajara½ aroga½.
102. Saddhamma r±ja raviniggata dhammara½si,
phullo dhutaªgadala sa½vara kesar±li;
saªgh±ravinda nikaro samadhu½ sam±dhi,
sakkiººiko disatu s±sana v±pi jato.
103. ¾nanda rañña ratan±di mah± yatinda,
niccappabuddha padumappiya sevinaªg²;
buddhappiyena ghana buddha guºappiyena,
ther±lin± racita pajjamadhu½ pibantu.
104. Ittha½ r³pa guº±nukittanavas± ta½ ta½ hit± si½ sato,
vatth±nussati vattita iha yath± sattesu mett± ca me;
eva½ t±bhi bhavanta ruttara tar± vattantu t± bodhi me,
sa½yogoca dhanehi santihi bhave kaly±na mittehi ca.