Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Pajjamadhu

¾nanda rañña ratan±di mah± yatinda,
niccappabuddha padumappiya sevinaªg²;
buddhappiyena ghana buddha guºappiyena,
ther±lin± racita pajjamadhu½ pibantu.
1. Uºº±papuººasasimaºdalato galitv±,
p±dambujaªguli dalaµµha sudh± lav±na½;
pant²va satthu nakhapanti paj±visesa½,
p²ºetu suddha sukhitammaºa tun¹ap²t±.
2. Khitt±ya m±raripun± parivatya satthu,
p±dassay± jita dis±ya sitattal±ya;
y± jeti kañcana sar±valiy± siri½ s±,
detangina½ raºajayaªgulipantikant±.
3. Sovaººa vaººa sukhumacchavi somma kumma,
piµµh²va piµµhi kamatunnati bh±ti yesa½;
tesuppatiµµhitasukomalad²ghapaºhi,
p±d± jinassa padadantu pada½ janassa.
4. Acchera paªkajasira½ siriy± sak±ya,
ye maddino viya caranti saroja s²se;
sañcumbit± viya ca t±ni par±ga r±g±,
te n²raj± munipad± padadantu lakkhi½.
5. Ag±mi k±la jana maªgala bhattu bh±va½,
vy±kattumatra kusaleniva nimmit±ni;
y±tr±sumaµµhasatamaªgalakkhaº±ni,
s±dhetu na½ padayuga½ jayamaªgal±ni.
6. Sassevijantuvarasantipurappavese,
nicca½ susajja µhapit±niva maªgal±ya;
ye te dadhanti kalamaªgalalakkhaº±ni,
vattantu te jinapad± jayamaªgal±ya.
7. Sabbebhibh³ya sapadesu nip±tanassa,
saññ±ºaka½ viya yadassitasabbaloko;
p±d±tyadhokatatilokasirovar± pi,
loka½ puºantu jayamaªgalak±raº±ni.
8. Lokattayekasaraºattavibh±van±ya,
sajjo va tiµµhati yahi½ suvibhattaloko;
ta½ sabbalokapaµibimbitadappaº±bha½,
p±dadvaya½ janasusajjanahetu hotu.
9. Lokuttar±ya siriy±dhigam±ya suµµhu,
rajanti yattha diguº±niva p±tu bh³t±;
cakk±san±bhisahanemisahassar±ni,
tyaªgh² disantu sakalissariya½ janassa.
10. Yatrullasanti duvidh±niva p±t³ bh³t±,
dhammassasabbabhuvanassa ca issaratte;
cakk±ni cakkasadis±ni sudassanassa,
t±najja jantu saraº± caraº±ni hontu.
11. Sattesu vacchatu sir² sirivacchakena,
sovatthi sotthimanutiµµhatu puggalesu;
nandi½ jan±namanuvattatu nandivatt²,
s²s±nala½kurutu p±davata½sako pi.
12. Bhadd±ya p²µhamupagacchatu bhaddap²µha½,
vuddhi½ jan±namanuvattatu vaddham±na½;
puººattamaªgimanukubbatu puººakumbho,
p±ti ca p±tu satata½ janata½ ap±y±.
13. Set±tapattamapanetamagh±tape ta½,
khaggo vichindatu sad± durit±rivagge;
sa½klesad±hamapanetu sat±lavanµa,
sa½v²jan² kumatimakkhikamorahattho.
14. ¾ka¹¹hano janavilocanamattaninna½,
v±retu sabbagativ±ranamaªkuso so;
p±dambujassirivil±saniketana½ va,
p±s±dalakhaºamupetu manopas±da½.
15. P±º²namattabhajata½ varapuººapatta½,
samm± dad±tu padanissitapuººapatto;
p±desu jantu manabandhanad±mabh³ta½,
d±ma½ dametu vimala½ janatamman±ni.
16. Uºh²sakuppalamaº²padumehi p±d±,
sassevijantukaraº±ni vibh³sayantu;
sannettan±vupagat±namanagghak±ni,
bojjhaªgasattaratan±ni dade samuddo.
17. Uttuªga niccalaguª± jitat±ya nicca½,
sev²va p±dasiri nicca samubbaha½ va;
atr±pi sakkabhavanubbahaºe niyutto,
p±daµµhameru bhavata½ bhavata½ vibh³ty±.
18. So cakkav±¼asikhar² pyavata½ samant±,
sabb³pasaggavisar±janata½ samagga½;
d²p± puth³pi caturo dvisahassa khudd±,
dh±rentvap±yapatam±namadatva jantu½.
19. S³ro pabodhayatu jantu saroruh±ni,
cando pas±da kumud±ni manodahesu;
nakkhattaj±tamakhila½ subhat±ya hotu,
cakka½ dhaja½ ripujay±ya jayaddhaj±ya.
20. Jetu½ sasa½sada-sudassana-cakkavatti,
cakk±nugantalalita½ yahim±vaheyya;
cakk±ºuvatti paris±vata-cakkavatti,
na½vattata½ padayuga½ janat± hit±ya.
21. Pujetum±gata vat± vajir±sanaµµha,
mindena cha¹¹ita mah±vijayuttar±khya½;
sa½kha½ paviµµhamiva m±rabhay± pad±dho,
p±daµµhasa½khamiha vattatu santiy± vo.
22. Sovaººamacchayugala½ sivabhatta bhoge,
icch± bah³pakaraºa½ bhavata½ jan±na½;
kumbh²ladhiggahitato va padutthacitt±,
p±dambuj±kara vig±hi tu nopahontu.
23. Satt±pag± janamanoja male jahantu,
sa½klesad±hamapanentu dah± ca satta;
sel± ca satta vidadhantu janassa t±na½,
lokappasiddhijanane bhavata½ pat±k±.
24. P±µaªki santi gamane bhavat³pak±r±,
d±hettanesu jahata½ padac±mara½ ta½;
sallokalocanamahussava-ussita½ va,
vatteyya toraºamanuttaramaªgal±ya.
25. Yasmi½ miginda gata bh²ti bal±va da¹¹ha,
d±n± nat± siravid±raºa p²¼it±va;
n±l±gir² karivaro girimekhalo ca,
ta½ s²havikkamapada½ hanat± ghadanti½.
26. P±p±hino hanatu p±dasuvaººar±j±,
vyaggh±dhipo kalijane adata½ asesa½;
v±l±ha-assapati sampatitu½ adatv±,
p±yesu p±payatu santipurampaj±yo.
27. Chaddanta danti lalita½ galita½ rusamh±,
luddetta dubbhini dise acala½ dadh±no;
p±daµµhahatthipati sampati jantut±se,
t±setu h±samaparandisata½ sat±na½.
28. Sabbaªgino caraºuposatha hatthir±j±,
p±petu sabbacatud²pikarajjalakkhi½;
kitt²va p±daparic±rikat± niyutt±,
kelasaselapaµim± hitam±careyya.
29. S±missa ha½sasamaye dahap±sabaddha,
m±s²na vesagamako viya p±daha½so;
nigghosa gantijitato viya m³gapakkho,
y±retu sabba janat± bhavagantukatta½.
30. Oh±ya dibbasarasi½ khilaloka sabba,
rammaªghiv±pimavag±hitav±va p±de;
er±vaºo karivaro manas±bhiru¼he,
jantu½ purindadapura½ nayata½ va s²gha½.
31. Hitv± sakambhavanamaªghinisevanattha,
m±gamma ramma tarat±yiha nissito va;
p±letva m³ni padav±pitaraªgabhaªgi,
mang² karontatanuv±suki n±gar±j±.
32. N±thassa kañcanasikh±valaj±til²la,
m±vikara½ va padanissitamorar±j±;
ta½ dhammadesanaraveniva luddakassa,
lokassa p±paphaºino hanata½ asesa½.
33. Sa½s±ras±garagate sadhane jane te,
netampade kalacatummukhaheman±v±;
nibb±ºapaµµanavara½ bharukacchakanta½,
supp±rapaº¹ita gat± viya ±sun±v±.
34. Sambodhi ñ±ºa parip±cayato munissa,
bhatto yath± himavataddi sam±dhihetu;
evammanena bhajata½ himavaddip±de,
sambodhiñ±ºa parip±canahetu hotu.
35. Da¼ha½ par±jitatay± munin± sarena,
suññassaropagata pañjara bandhanova;
so p±dapañjaragato karav²kapakkh²,
sabbesamapp²y±vacañjahat± bhavanta½.
36. Te cakkav±ka makar± api koñca j²va½,
j²v±di pakkhivisar± saras²va bhutta½;
vessantarena caraºambuji nibbhajant±,
jantu tahi½ viya pade suramentu nicca½.
37. Ta½ candakinnaragati½va gatassa bodhi,
sattassa tassa sapaj±patikassa bh±va½;
sa½s³cayanta pada kinnara kinnar² ve,
s±maggimagga paµi pattisu p±payantu.
38. Sa½r±jadh±nimusabho vahatagga bh±ra½,
p²tippayo pajanayeyya savacchadhenu;
sassevino abhiramentu chak±masagg±,
dh±rentu jh±yimiha so¼asa dh±tudh±m±.
39. Sutv± jinassa karav²ka sarammanuñña½,
aññoñña bh²tirahit± api paccan²k±;
hitv± gati½ viya µhit± padasattar³p±,
sabba½ bhavassita jan±nagati½ hanantu.
40. Sovaººa k±ha¼a yugo pamamindir±ya,
sann²rapuppha mukulopamamussav±ya;
nicca½ susajja µhapita½ muni tiµµhatante,
jaªgh±dvaya½ janavilocana maªgal±ya.
41. Lakhy± vil±sa mukuradvaya sannik±sa½,
t±¹aªka maº¹ana vi¹ambakama½su saº¹a½;
j±nudvaya½ la¼ita s±gara bubbal±bha½,
hota½ jagattaya nijatta vibh³situnte.
42. Chaddanti dinna varadanta yugopam±n±,
ta½ hatthi soº¹a kama puººa guº± tavor³;
l²la payodhi siri ke¼i suvaººarambh±,
khandh±va dentu paripuººa gune jan±n±½.
43. Jaªghakkha kadvya samappita cittap±da,
cakkadvay² manamanojahayo mune te;
son² ratho sirivaho manas± bhiru¼ha½,
lokattaya½ sivapura½ lahu p±pay±tu.
44. Rammora p±kaµa taµ±ka taµ± savanta,
rom±val² jala pan±lika koµikaµµh±;
n±bh² gabh²ra saras² siri ke¼it± te,
sassevina½ vyasana ghammamala½ sametu.
45. Kanticchaµ± lu¼ita r³pa payodhi n±bhi,
±vaµµa vaµµita nimujjita sabbaloko;
sobhagga toya nivaha½ visaso pivitv±,
lokuttar±di sukha mucchitata½ pay±tu.
46. Gambh²ra cittarahada½ parip³rayitv±,
ta½ sandam±na karuºambu pav±ha tuly±;
rom±livallihari n±bhi subh±lav±l±,
deta½ lahu½ sivaphala½ bhajata½ mune te.
47. C±r³ra s±riphalako kuµilagga loma,
pant² vibhatti sahito siri ke¼i sajjo;
sagg±pavagga sukha j³taka ke¼i hetu,
hota½ tiloka sukha j³taka soº¹ak±na½.
48. Gambh²ra citta rahado dara g±ham±na,
mett±day± kari vadh³ kara sanni k±s±;
sabbaªgina½ sivaphala½ tanu deva rukkhe,
s±kh± sakh± tava bhuj± bhajata½ dadantu.
49. Nih±ra bindu sahitaggadalopa sobhi,
by±lamba ratta padumadvaya bhaªgi bh±j±;
p±p±ris²salunateniva ratta ratt±,
ratt± kar± tava bhavumbhuvi maªgal±ya.
50. Rupassir² carita caªkama vibbham± te,
piµµh² yath± kalala muddhani setu bh³t±;
eva½ bhavaººava samuttaraº±ya setu,
hotammah±kanaka sa½kama sannik±s±.
51. Saddhamma desana manohara bherin±da,
sa½c±raºe sivapura½ visitu½ jan±na½;