Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo– dosa½ upaniss±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Moha½, dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Doso… moho… dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±ya saddh±ya…pe… patthan±ya… adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (3)
55. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ saddha½ upaniss±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ s²la½… suta½… c±ga½… pañña½… r±ga½… moha½… m±na½… diµµhi½… patthana½ upaniss±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati…pe… nigamagh±ta½ karoti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± saddh±… s²la½… suta½… c±go… paññ±… r±go… moho… m±no… diµµhi… patthan±… adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±ya saddh±ya…pe… patthan±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ saddha½ upaniss±ya sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati…pe… nigamagh±ta½ karoti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± saddh±…pe… patthan± sukh±ya vedan±ya sampayutt±ya saddh±ya…pe… patthan±ya… sukhasahagatassa k±yaviññ±ºassa sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (2)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ saddha½ upaniss±ya att±na½ ±t±peti parit±peti, pariyiµµhim³laka½ dukkha½ paccanubhoti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya p±ºa½ hanati. Dukkh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati…pe… saªgha½ bhindati. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± saddh±…pe… patthan±… dosassa… mohassa… dukkhasahagatassa k±yaviññ±ºassa… dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (3)

¾sevanapaccayo

56. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± sukh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ anuloma½ gotrabhussa… anuloma½ vod±nassa… gotrabhu maggassa… vod±na½ maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (1)
Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± dukkh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ anuloma½ gotrabhussa… anuloma½ vod±nassa… gotrabhu maggassa… vod±na½ maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (1)

Kammapaccayo

57. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik± [n±n±khaºik± (ka.)]. Sahaj±t±– sukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– sukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik± sukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– sukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (3)
58. Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– dukkh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– dukkh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– dukkh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
59. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± cetan± vip±k±na½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (3)

Vip±kapaccayo

60. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko sukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe sukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa…pe…. (1)
Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko dukkh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo …pe…. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya…pe… vip±ko adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)

¾h±rapaccay±di

61. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo…pe… indriyapaccayena paccayo…pe… jh±napaccayena paccayo…pe… maggapaccayena paccayo…pe… sampayuttapaccayena paccayo…pe… atthipaccayena paccayo…pe… natthipaccayena paccayo…pe… vigatapaccayena paccayo…pe… avigatapaccayena paccayo…pe….

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

62. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± pañca, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi upanissaye nava, ±sevane t²ºi, kamme aµµha, vip±ke t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, natthiy± satta, vigate satta, avigate t²ºi.

Hetusabh±ga½

63. Hetupaccay± adhipatiy± dve, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, vip±ke dve, indriye dve, magge dve, sampayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (10)

S±maññaghaµan± (2)

Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

Sa-indriya-maggaghaµan± (2)

64. Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

S±dhipati-indriya-maggaghaµan± (2)

65. Hetu-adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve hetu-adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve.

¾rammaºasabh±ga½

66. ¾rammaºapaccay± adhipatiy± catt±ri, upanissaye catt±ri. (2)

¾rammaºaghaµan± (1)

67. ¾rammaº±dhipati-upanissayanti catt±ri.

Adhipatisabh±ga½

68. Adhipatipaccay± hetuy± dve, ±rammaºe catt±ri, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye catt±ri, vip±ke dve, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (13)

Pakiººakaghaµan± (1)

69. Adhipati-±rammaºa-upanissayanti catt±ri.

Sahaj±taghaµan± (8)

Adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti dve.