Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– sukh±ya vedan±ya sampayutta½ cuticitta½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ bhavaªga½ ±vajjan±ya anantarapaccayena paccayo. Sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ vip±kamanodh±tuy± anantarapaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± vip±kamanoviññ±ºadh±tu kiriyamanoviññ±ºadh±tuy± anantarapaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ bhavaªga½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa bhavaªgassa anantarapaccayena paccayo. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ kusal±kusala½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa vuµµh±nassa… kiriya½ vuµµh±nassa… phala½ vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (2)
46. Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± dukkh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ vip±kamanodh±tuy± anantarapaccayena paccayo. Dukkh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (2)
47. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ anuloma½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa gotrabhussa anantarapaccayena paccayo. Anuloma½ vod±nassa… gotrabhu maggassa… vod±na½ maggassa… maggo phalassa… phala½ phalassa… anuloma½ phalasam±pattiy±… nirodh± vuµµhahantassa nevasaññ±n±saññ±yatana½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±ya phalasam±pattiy± anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± khandh± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ cuticitta½ sukh±ya vedan±ya sampayuttassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo. ¾vajjan± sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. Vip±kamanodh±tu sukh±ya vedan±ya sampayutt±ya vip±kamanoviññ±ºadh±tuy± anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ bhavaªga½ sukh±ya vedan±ya sampayuttassa bhavaªgassa anantarapaccayena paccayo. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ kusal±kusala½ sukh±ya vedan±ya sampayuttassa vuµµh±nassa… kiriya½ vuµµh±nassa… phala½ vuµµh±nassa… nirodh± vuµµhahantassa nevasaññ±n±saññ±yatana½ sukh±ya vedan±ya sampayutt±ya phalasam±pattiy± anantarapaccayena paccayo. (2)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– ±vajjan± dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccayo

48. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarapaccayasadisa½).

Sahaj±tapaccayo

49. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– sukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa sahaj±tapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe sukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa sahaj±tapaccayena paccayo. (1)
50. Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– dukkh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa sahaj±tapaccayena paccayo. (Dukkh±ya vedan±ya sampayuttapaµisandhi na labbhati.) (1)
51. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa sahaj±tapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto eko khandho dvinna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Dve khandh± ekassa khandhassa sahaj±tapaccayena paccayo. (1)

Aññamañña-nissayapaccay±

52. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo (aññamaññampi nissayampi sahaj±tapaccayasadisa½).

Upanissayapaccayo

53. Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo– sukh±ya vedan±ya sampayutta½ saddha½ upaniss±ya sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti, sukh±ya vedan±ya sampayutta½ jh±na½ upp±deti, vipassana½ upp±deti, magga½ upp±deti, sam±patti½ upp±deti, m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±ti. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ s²la½… suta½… c±ga½… pañña½… r±ga½… moha½… m±na½… diµµhi½… patthana½… sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti (saddh±pañcamakesu “m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±t²”ti k±tabba½, avasesesu na k±tabba½). Sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati, mus± bhaºati, pisuºa½ bhaºati, sampha½ palapati, sandhi½ chindati, nillopa½ harati, ek±g±rika½ karoti, paripanthe tiµµhati, parad±ra½ gacchati, g±magh±ta½ karoti, nigamagh±ta½ karoti. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± saddh±… s²la½… suta½… c±go… paññ±… r±go… moho… m±no… diµµhi… patthan±… sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ sukh±ya vedan±ya sampayutt±ya saddh±ya… s²lassa… sutassa… c±gassa… paññ±ya… r±gassa… mohassa… m±nassa… diµµhiy±… patthan±ya… sukhasahagatassa k±yaviññ±ºassa… sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (1)
Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
Pakat³panissayo– sukh±ya vedan±ya sampayutta½ saddha½ upaniss±ya att±na½ ±t±peti parit±peti, pariyiµµhim³laka½ dukkha½ paccanubhoti. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ s²la½… suta½… c±ga½… pañña½ upaniss±ya att±na½ ±t±peti parit±peti, pariyiµµhim³laka½ dukkha½ paccanubhoti. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ r±ga½… moha½… m±na½… diµµhi½… patthana½… sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya p±ºa½ hanati. Dukkh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati, mus± bhaºati pisuºa½ bhaºati, pharusa½ bhaºati, sampha½ palapati, sandhi½ chindati, nillopa½ harati, ek±g±rika½ karoti, paripanthe tiµµhati, parad±ra½ gacchati, g±magh±ta½ karoti, nigamagh±ta½ karoti, m±tara½ j²vit± voropeti, pitara½ j²vit± voropeti, arahanta½ j²vit± voropeti, duµµhena cittena tath±gatassa lohita½ upp±deti, saªgha½ bhindati. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± saddh±… s²la½… suta½… c±go… paññ±… r±go… moho… m±no… diµµhi… patthan±… sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ dosassa… mohassa… dukkhasahagatassa k±yaviññ±ºassa… dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (2)
Sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo– sukh±ya vedan±ya sampayutta½ saddha½ upaniss±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ jh±na½ upp±deti, vipassana½ upp±deti, magga½ upp±deti, abhiñña½ upp±deti, sam±patti½ upp±deti, m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±ti. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ s²la½… suta½… c±ga½… pañña½… r±ga½… moha½… m±na½… diµµhi½… patthana½… sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati mus± bhaºati, pisuºa½ bhaºati, sampha½ palapati [pharusa½ bhaºati, sampha½ palapati (s². sy±.)], sandhi½ chindati, nillopa½ harati, ek±g±rika½ karoti, paripanthe tiµµhati, parad±ra½ gacchati, g±magh±ta½ karoti, nigamagh±ta½ karoti. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± saddh±… s²la½… suta½… c±go… paññ±… r±go… moho… m±no… diµµhi… patthan±… sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±ya saddh±ya… s²lassa… sutassa… c±gassa… paññ±ya… r±gassa… mohassa… m±nassa… diµµhiy±… patthan±ya… adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (3)
54. Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe….
Pakat³panissayo dosa½ upaniss±ya p±ºa½ hanati, dukkh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati…pe… saªgha½ bhindati. Moha½, dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya p±ºa½ hanati, dukkh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati…pe… saªgha½ bhindati. Doso… moho… dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ dosassa… mohassa… dukkhasahagatassa k±yaviññ±ºassa… dukkh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (1)
Dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
Pakat³panissayo– dosa½ upaniss±ya sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena adinna½ ±diyati…pe… nigamagh±ta½ karoti. Moha½, dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya sukh±ya vedan±ya sampayuttena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Doso… moho… dukkhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ sukh±ya vedan±ya sampayutt±ya saddh±ya…pe… sukhasahagatassa k±yaviññ±ºassa sukh±ya vedan±ya sampayuttak±na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (2)