Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve, na-adhipatiy± dve, na-anantare dve, nasamanantare dve, na-upanissaye dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme dve, navip±ke dve, na-±h±re dve, najh±ne dve, navippayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve.
Hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve, na-adhipatiy± dve, na-anantare dve, nasamanantare dve, na-aññamaññe dve, na-upanissaye dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme dve, navip±ke dve, na-±h±re dve, najh±ne dve, nasampayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve. (Avip±ka½– 4)
Hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Savip±ka½– 5)

S±dhipati-indriya-maggaghaµan± (6)

553. Het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti na-±rammaºe catt±ri, na-anantare catt±ri, nasamanantare catt±ri, na-aññamaññe dve, na-upanissaye catt±ri, napurej±te catt±ri, napacch±j±te catt±ri, na-±sevane catt±ri, nakamme catt±ri, navip±ke catt±ri, na-±h±re catt±ri, najh±ne catt±ri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.
Het±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve, na-anantare dve, nasamanantare dve na-upanissaye dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve nakamme dve, navip±ke dve, na-±h±re dve, najh±ne dve, navippayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve.
Het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve, na-anantare dve, nasamanantare dve, na-aññamaññe dve, na-upanissaye dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme dve, navip±ke dve, na-±h±re dve, najh±ne dve, nasampayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve. (Avip±ka½– 3)
Het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Het±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Het±dhipati -sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Savip±ka½– 3)

Hetum³laka½.

¾rammaºaduka½

554. ¾rammaºapaccay± nahetuy± nava, na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, nasahaj±te nava, na-aññamaññe nava, nanissaye nava, na-upanissaye nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± nava, novigate nava, no-avigate nava. (23)

¾rammaºaghaµan± (5)

555. ¾rammaºa-adhipati-upanissayanti nahetuy± satta, na-anantare satta½, nasamanantare satta, nasahaj±te satta, na-aññamaññe satta, nanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, no-atthiy± satta, nonatthiy± satta, novigate satta, no-avigate satta.
¾rammaºa -purej±ta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
¾rammaºa-nissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
¾rammaºa-adhipati-upanissaya-purej±ta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, nanissaye eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
¾rammaºa-adhipati-nissaya-upanissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, napacch±j±te eka½ na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

¾rammaºam³laka½.

Adhipatiduka½

556. Adhipatipaccay± nahetuy± dasa, na-±rammaºe satta, na-anantare dasa, nasamanantare dasa, nasahaj±te satta, na-aññamaññe aµµha, nanissaye satta, na-upanissaye satta, napurej±te dasa, napacch±j±te dasa, na-±sevane dasa, nakamme dasa, navip±ke dasa, na-±h±re dasa, na-indriye dasa, najh±ne dasa, namagge dasa, nasampayutte aµµha, navippayutte satta, no-atthiy± satta, nonatthiy± dasa, novigate dasa, no avigate satta. (23)

Adhipatimissakaghaµan± (3)

557. Adhipati-atthi-avigatanti nahetuy± aµµha, na-±rammaºe satta, na-anantare aµµha, nasamanantare aµµha, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, nanissaye eka½, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te aµµha, na-±sevane aµµha, nakamme aµµha, navip±ke aµµha, na-±h±re aµµha, na-indriye aµµha, najh±ne aµµha, namagge aµµha, nasampayutte catt±ri, navippayutte catt±ri, nonatthiy± aµµha, novigate aµµha.
Adhipati -nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± aµµha, na-±rammaºe satta, na-anantare aµµha, nasamanantare aµµha, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te aµµha, na-±sevane aµµha, nakamme aµµha, navip±ke aµµha, na-±h±re aµµha, na-indriye aµµha, najh±ne aµµha, namagge aµµha, nasampayutte catt±ri, navippayutte t²ºi, nonatthiy± aµµha, novigate aµµha.
Adhipati-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe t²ºi, na-anantare catt±ri, nasamanantare catt±ri, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te catt±ri, na-±sevane catt±ri, nakamme catt±ri, navip±ke catt±ri, na-±h±re catt±ri, na-indriye catt±ri, najh±ne catt±ri, namagge catt±ri, nasampayutte catt±ri, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.

Pakiººakaghaµan± (3)

558. Adhipati-±rammaºa-upanissayanti nahetuy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, nasahaj±te satta, na-aññamaññe satta, nanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, no-atthiy± satta, nonatthiy± satta, novigate satta, no-avigate satta.
Adhipati-±rammaºa-upanissaya-purej±ta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, nanissaye eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Adhipati-±rammaºa-nissaya-upanissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Sahaj±ta-chand±dhipatighaµan± (6)

559. Adhipati-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± satta, na-±rammaºe satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta.