(Ga) anulomapuggalok±s±

115. (Ka) yassa yattha kusal± dhamm± nirujjhittha tassa tattha akusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Kha) yassa v± pana yattha akusal± dhamm± nirujjhittha tassa tattha kusal± dhamm± nirujjhitth±ti?
Suddh±v±s±na˝ dutiye akusale citte vattam±ne tesa˝ tattha akusal± dhamm± nirujjhittha, no ca tesa˝ tattha kusal± dhamm± nirujjhittha. Itaresa˝ catuvok±r±na˝ pańcavok±r±na˝ tesa˝ tattha akusal± ca dhamm± nirujjhittha kusal± ca dhamm± nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha kusal± dhamm± nirujjhittha tassa tattha aby±kat± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Kha) yassa v± pana yattha aby±kat± dhamm± nirujjhittha tassa tattha kusal± dhamm± nirujjhitth±ti?
Suddh±v±s±na˝ dutiye citte vattam±ne asańńasatt±na˝ tesa˝ tattha aby±kat± dhamm± nirujjhittha, no ca tesa˝ tattha kusal± dhamm± nirujjhittha. Itaresa˝ catuvok±r±na˝ pańcavok±r±na˝ tesa˝ tattha aby±kat± ca dhamm± nirujjhittha kusal± ca dhamm± nirujjhittha.
116. (Ka) yassa yattha akusal± dhamm± nirujjhittha tassa tattha aby±kat± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Kha) yassa v± pana yattha aby±kat± dhamm± nirujjhittha tassa tattha akusal± dhamm± nirujjhitth±ti?
Suddh±v±s±na˝ dutiye citte vattam±ne asańńasatt±na˝ tesa˝ tattha aby±kat± dhamm± nirujjhittha, no ca tesa˝ tattha akusal± dhamm± nirujjhittha. Itaresa˝ catuvok±r±na˝ pańcavok±r±na˝ tesa˝ tattha aby±kat± ca dhamm± nirujjhittha akusal± ca dhamm± nirujjhittha.