(©a) paccan˛ka-ok±so

107. (Ka) yattha kusal± dhamm± na nirujjhanti tattha akusal± dhamm± na nirujjhant˛ti? ľmant±.
(Kha) yattha v± pana akusal± dhamm± na nirujjhanti tattha kusal± dhamm± na nirujjhant˛ti? ľmant±.
(Ka) yattha kusal± dhamm± na nirujjhanti tattha aby±kat± dhamm± na nirujjhant˛ti? Nirujjhanti.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± na nirujjhanti tattha kusal± dhamm± na nirujjhant˛ti? Natthi.
108. (Ka) yattha akusal± dhamm± na nirujjhanti tattha aby±kat± dhamm± na nirujjhant˛ti? Nirujjhanti.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± na nirujjhanti tattha akusal± dhamm± na nirujjhant˛ti? Natthi.