(Gha) paccan²kapuggalo

105. (Ka) yassa kusal± dhamm± na nirujjhanti tassa akusal± dhamm± na nirujjhant²ti?
Akusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ kusal± dhamm± na nirujjhanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± na nirujjhanti. Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe kusalavippayutta-akusalavippayuttacittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ kusal± ca dhamm± na nirujjhanti akusal± ca dhamm± na nirujjhanti.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± na nirujjhanti tassa kusal± dhamm± na nirujjhant²ti?
Kusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± na nirujjhanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± na nirujjhanti. Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ akusal± ca dhamm± na nirujjhanti kusal± ca dhamm± na nirujjhanti.
(Ka) yassa kusal± dhamm± na nirujjhanti tassa aby±kat± dhamm± na nirujjhant²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ pavatte kusalavippayuttacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ kusal± dhamm± na nirujjhanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± na nirujjhanti. Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe ar³pe akusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ kusal± ca dhamm± na nirujjhanti aby±kat± ca dhamm± na nirujjhanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± na nirujjhanti tassa kusal± dhamm± na nirujjhant²ti?
Ar³pe kusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ aby±kat± dhamm± na nirujjhanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± na nirujjhanti. Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe ar³pe akusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ aby±kat± ca dhamm± na nirujjhanti kusal± ca dhamm± na nirujjhanti.
106. (Ka) yassa akusal± dhamm± na nirujjhanti tassa aby±kat± dhamm± na nirujjhant²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ pavatte akusalavippayuttacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± na nirujjhanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± na nirujjhanti Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe ar³pe kusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ akusal± ca dhamm± na nirujjhanti aby±kat± ca dhamm± na nirujjhanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± na nirujjhanti tassa akusal± dhamm± na nirujjhant²ti?
Ar³pe akusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ aby±kat± dhamm± na nirujjhanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± na nirujjhanti. Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe ar³pe kusal±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ aby±kat± ca dhamm± na nirujjhanti akusal± ca dhamm± na nirujjhanti.