(Kha) anuloma-ok±so

47. (Ka) yattha kusal± dhamm± uppajjittha tattha akusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana akusal± dhamm± uppajjittha tattha kusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha kusal± dhamm± uppajjittha tattha aby±kat± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± uppajjittha tattha kusal± dhamm± uppajjitth±ti?
Asaññasatte tattha aby±kat± dhamm± uppajjittha, no ca tattha kusal± dhamm± uppajjittha. Catuvok±re pañcavok±re tattha aby±kat± ca dhamm± uppajjittha kusal± ca dhamm± uppajjittha.
48. (Ka) yattha akusal± dhamm± uppajjittha tattha aby±kat± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± uppajjittha tattha akusal± dhamm± uppajjitth±ti?
Asaññasatte tattha aby±kat± dhamm± uppajjittha, no ca tattha akusal± dhamm± uppajjittha. Catuvok±re pañcavok±re tattha aby±kat± ca dhamm± uppajjittha akusal± ca dhamm± uppajjittha.