(Ca) paccan²kapuggalok±s±

272. (Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha sotindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha sotindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti?
Asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
273. Yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Gh±nindriyam³laka½)
274. (Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant± …pe….
275. (Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Purisindriyam³laka½)
276. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti?
Suddh±v±s±na½ dutiye citte vattam±ne asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ upapatticittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti?
Asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ upapatticittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjittha. (J²vitindriyam³laka½)
277. Yassa yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
Suddh±v±s±na½ dutiye citte vattam±ne tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ upapajjant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
278. Yassa yattha upekkhindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
279. Yassa yattha saddhindriya½ na uppajjittha tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
280. (Ka) yassa yattha paññindriya½ na uppajjittha tassa tattha manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjittha tassa tattha paññindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)