(©a) paccan²ka-ok±so

263. (Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha sotindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sotindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana gh±nindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Asaññasatte ar³pe tattha gh±nindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha. Yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Asaññasatte ar³pe tattha purisindriyañca na uppajjittha cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? Natthi.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
Ar³pe tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
Ar³pe tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tattha manindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
264. Yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ na uppajjittha tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjittha tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? Natthi.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tattha somanassindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte ar³pe tattha gh±nindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjittha tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte tattha gh±nindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjittha tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tattha manindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte tattha gh±nindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Gh±nindriyam³laka½)
265. (Ka) yattha itthindriya½ na uppajjittha tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ na uppajjittha tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant± …pe….
266. (Ka) yattha purisindriya½ na uppajjittha tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjittha tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? Natthi.
(Ka) yattha purisindriya½ na uppajjittha tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tattha somanassindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte ar³pe tattha purisindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjittha tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha purisindriya½ na uppajjittha tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjittha tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha purisindriya½ na uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tattha manindriya½ na uppajjittha. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjittha.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Purisindriyam³laka½)
267. (Ka) yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjittha tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
Yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? Natthi.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha. (J²vitindriyam³laka½)
268. (Ka) yattha somanassindriya½ na uppajjittha tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjittha tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha somanassindriya½ na uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
269. Yattha upekkhindriya½ na uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
270. Yattha saddhindriya½ na uppajjittha tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha saddhindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
271. (Ka) yattha paññindriya½ na uppajjittha tattha manindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ na uppajjittha tattha paññindriya½ na uppajjitth±ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)