(Kha) paccan²ka½

141. (Ka) na cakkhu na indriyanti?
Cakkhu½ µhapetv± avases± indriy± na cakkhu, indriy±. Cakkhuńca indriye ca µhapetv± avases± na ceva cakkhu na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na cakkhundriyanti? ¾mant±.
(Ka) na sota½ na indriyanti?
Sota½ µhapetv± avases± indriy± na sota½, indriy±. Sotańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva sota½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na sotindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na gh±na½ na indriyanti?
Gh±na½ µhapetv± avases± indriy± na gh±na½, indriy±. Gh±nańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva gh±na½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na gh±nindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na jivh± na indriyanti?
Jivha½ µhapetv± avases± indriy± na jivh±, indriy±. Jivhańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva jivh± na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na jivhindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na k±yo na indriyanti? ¾mant±.
(Kha) na indriy± na k±yindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na mano na indriyanti?
Mana½ µhapetv± avases± indriy± na mano, indriy±. Manańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva mano na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na manindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na itth² na indriyanti?
Itthi½ µhapetv± avases± indriy± na itth², indriy±. Itthińca indriye ca µhapetv± avases± na ceva itth² na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na itthindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na puriso na indriyanti?
Purisa½ µhapetv± avases± indriy± na puriso, indriy±. Purisańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva puriso na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na purisindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na j²vita½ na indriyanti?
J²vita½ µhapetv± avases± indriy± na j²vita½, indriy±. J²vitańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva j²vita½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na j²vitindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na sukha½ na indriyanti?
Sukha½ µhapetv± avases± indriy± na sukha½, indriy±. Sukhańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva sukha½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na sukhindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na dukkha½ na indriyanti?
Dukkha½ µhapetv± avases± indriy± na dukkha½, indriy±. Dukkhańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva dukkha½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na dukkhindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na somanassa½ na indriyanti?
Somanassa½ µhapetv± avases± indriy± na somanassa½, indriy±. Somanassańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva somanassa½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na somanassindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na domanassa½ na indriyanti?
Domanassa½ µhapetv± avases± indriy± na domanassa½, indriy±. Domanassańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva domanassa½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na domanassindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na upekkh± na indriyanti?
Upekkha½ µhapetv± avases± indriy± na upekkh±, indriy±. Upekkhańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva upekkh± na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na upekkhindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na saddh± na indriyanti?
Saddha½ µhapetv± avases± indriy± na saddh±, indriy±. Saddhańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva saddh± na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na saddhindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na v²riya½ na indriyanti?
V²riya½ µhapetv± avases± indriy± na v²riya½, indriy±. V²riyańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva v²riya½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na v²riyindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na sati na indriyanti?
Sati½ µhapetv± avases± indriy± na sati, indriy±. Satińca indriye ca µhapetv± avases± na ceva sati na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na satindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na sam±dhi na indriyanti?
Sam±dhi½ µhapetv± avases± indriy± na sam±dhi, indriy±. Sam±dhińca indriye ca µhapetv± avases± na ceva sam±dhi na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na sam±dhindriyanti ¾mant±.
(Ka) na pańń± na indriyanti?
Pańńa½ µhapetv± avases± indriy± na pańń±, indriy±. Pańńańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva pańń± na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na pańńindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na anańń±tańńass±m²ti na indriyanti?
Anańń±tańńass±m²ti½ µhapetv± avases± indriy± na anańń±tańńass±m²ti, indriy±. Anańń±tańńass±m²tińca indriye ca µhapetv± avases± na ceva anańń±tańńass±m²ti na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na anańń±tańńass±m²tindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na ańńa½ na indriyanti?
Ańńa½ µhapetv± avases± indriy± na ańńa½, indriy±. Ańńańca indriye ca µhapetv± avases± na ceva ańńa½ na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na ańńindriyanti? ¾mant±.
(Ka) na ańń±t±v² na indriyanti?
Ańń±t±vi½ µhapetv± avases± indriy± na ańń±t±v², indriy±. Ańń±t±vińca indriye ca µhapetv± avases± na ceva ańń±t±v² na ca indriy±.
(Kha) na indriy± na ańń±t±vindriyanti? ¾mant±.