(Kha) anuloma-ok±so

145. Yattha r³pakkhandho nirujjhittha…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

146. (Ka) yassa yattha r³pakkhandho nirujjhittha tassa tattha vedan±kkhandho nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha r³pakkhandho nirujjhittha, no ca tesa½ tattha vedan±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha r³pakkhandho ca nirujjhittha vedan±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vedan±kkhandho nirujjhissati tassa tattha r³pakkhandho nirujjhitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³pakkhandho nirujjhittha. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho ca nirujjhissati r³pakkhandho ca nirujjhittha.
147. (Ka) yassa yattha vedan±kkhandho nirujjhittha tassa tattha saññ±kkhandho nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho nirujjhittha, no ca tesa½ tattha saññ±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha vedan±kkhandho ca nirujjhittha saññ±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha saññ±kkhandho nirujjhissati tassa tattha vedan±kkhandho nirujjhitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saññ±kkhandho nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vedan±kkhandho nirujjhittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha saññ±kkhandho ca nirujjhissati vedan±kkhandho ca nirujjhittha.