(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

143. (Ka) yassa r³pakkhandho nirujjhittha tassa vedan±kkhandho nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ r³pakkhandho nirujjhittha, no ca tesa½ vedan±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ r³pakkhandho ca nirujjhittha vedan±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho nirujjhissati tassa r³pakkhandho nirujjhitth±ti? ¾mant±.
144. (Ka) yassa vedan±kkhandho nirujjhittha tassa saññ±kkhandho nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ vedan±kkhandho nirujjhittha, no ca tesa½ saññ±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ vedan±kkhandho ca nirujjhittha saññ±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana saññ±kkhandho nirujjhissati tassa vedan±kkhandho nirujjhitth±ti? ¾mant±.