(Kha) anuloma-ok±so

215. Yattha cakkh±yatana½ uppajjissati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

216. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjissati tassa tattha sot±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha sot±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pańcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sot±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha sot±yatanańca nirujjhissati cakkh±yatanańca uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjissati tassa tattha gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhissati. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanańca uppajjissati gh±n±yatanańca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanańca nirujjhissati cakkh±yatanańca uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjissati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pańcavok±ra½ upapajjant±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca nirujjhissati cakkh±yatanańca uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjissati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pańcavok±ra½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca nirujjhissati cakkh±yatanańca uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjissati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pańcavok±ra½ upapajjant±na½ asańńasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca nirujjhissati cakkh±yatanańca uppajjissati. (Cakkh±yatanam³laka½)
217. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjissati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca nirujjhissati gh±n±yatanańca uppajjissati.
Yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjissati tassa tattha man±yatana½ pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca nirujjhissati gh±n±yatanańca uppajjissati. (Gh±n±yatanam³laka½)
218. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjissati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti?
Asańńasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhissati. Pańcavok±r±na½ tesa½ tattha r³p±yatanańca uppajjissati man±yatanańca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pańcavok±ra½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha man±yatanańca nirujjhissati r³p±yatanańca uppajjissati.
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjissati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pańcavok±ra½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ pańcavok±r±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca nirujjhissati r³p±yatanańca uppajjissati. (R³p±yatanam³laka½)
219. (Ka) yassa yattha man±yatana½ uppajjissati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ asańńasatt±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pańcavok±r±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanańca nirujjhissati man±yatanańca uppajjissati.