(Kha) paccan²ka½

7. (Ka) na cakkhu n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na cakkhu?
(Ka) na sota½ n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na sota½?
(Ka) na gh±na½ n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na gh±na½?
(Ka) na jivh± n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na jivh±?
(Ka) na k±yo n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na k±yo?
(Ka) na r³pa½ n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na r³pa½?
(Ka) na saddo n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na saddo?
(Ka) na gandho n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na gandho?
(Ka) na raso n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na raso?
(Ka) na phoµµhabbo n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na phoµµhabbo?
(Ka) na mano n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na mano?
(Ka) na dhammo n±yatana½?
(Kha) n±yatan± na dhammo?