3. Suddh±yatanav±ro

(Ka) anuloma½

6. (Ka) cakkhu ±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkhu?
(Ka) sota½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± sota½?
(Ka) gh±na½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± gh±na½?
(Ka) jivh± ±yatana½?
(Kha) ±yatan± jivh±?
(Ka) k±yo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± k±yo?
(Ka) r³pa½ ±yatana½?
(Kha) ±yatan± r³pa½?
(Ka) saddo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± saddo?
(Ka) gandho ±yatana½?
(Kha) ±yatan± gandho?
(Ka) raso ±yatana½?
(Kha) ±yatan± raso?
(Ka) phoµµhabbo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± phoµµhabbo?
(Ka) mano ±yatana½?
(Kha) ±yatan± mano?
(Ka) dhammo ±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhammo?