3. Tatiyavaggo

(23) 3. Vimuttikath±

363. Sar±ga½ citta½ vimuccat²ti? ¾mant±. R±gasahagata½ r±gasahaj±ta½ r±gasa½saµµha½ r±gasampayutta½ r±gasahabhu r±g±nuparivatti akusala½ lokiya½ s±sava½ sa½yojaniya½ ganthaniya½ oghaniya½ yoganiya½ n²varaºiya½ par±maµµha½ up±d±niya½ sa½kilesiya½ citta½ vimuccat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saphassa½ citta½ vimuccati, phasso ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Sar±ga½ citta½ vimuccati, r±go ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedana½…pe… sasañña½…pe… sacetana½…pe… sapañña½ [sasañña½ (s². ka.)] citta½ vimuccati, paññ± ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Sar±ga½ citta½ vimuccati, r±go ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saphassa½ sar±ga½ citta½ vimuccati, phasso ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. R±go ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedana½ sar±ga½…pe… sasañña½ sar±ga½…pe… sacetana½ sar±ga½…pe… sapañña½ sar±ga½ citta½ vimuccati, paññ± ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. R±go ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
364. Sadosa½ citta½ vimuccat²ti? ¾mant±. Dosasahagata½ dosasahaj±ta½ dosasa½saµµha½ dosasampayutta½ dosasahabhu dos±nuparivatti akusala½ lokiya½ s±sava½…pe… sa½kilesiya½ citta½ vimuccat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saphassa½ citta½ vimuccati, phasso ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Sadosa½ citta½ vimuccati, doso ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedana½…pe… sasañña½…pe… sacetana½…pe… sapañña½ citta½ vimuccati, paññ± ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant± Sadosa½ citta½ vimuccati, doso ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saphassa½ sadosa½ citta½ vimuccati, phasso ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Sadosa½ citta½ vimuccati, doso ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedana½ sadosa½… sasañña½ sadosa½… sacetana½ sadosa½… sapañña½ sadosa½ citta½ vimuccati, paññ± ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Doso ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
365. Samoha½ citta½ vimuccat²ti? ¾mant±. Mohasahagata½ mohasahaj±ta½ mohasa½saµµha½ mohasampayutta½ mohasahabhu moh±nuparivatti akusala½ lokiya½ s±sava½…pe… sa½kilesiya½ citta½ vimuccat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saphassa½ citta½ vimuccati, phasso ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Samoha½ citta½ vimuccati, moho ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedana½ sasañña½… sacetana½… sapañña½ citta½ vimuccati, paññ± ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Samoha½ citta½ vimuccati, moho ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saphassa½ samoha½ citta½ vimuccati, phasso ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant± Moho ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedana½ samoha½… sasañña½ samoha½… sacetana½ samoha½…pe… sapañña½ samoha½ citta½ vimuccati, paññ± ca cittañca ubho vimuccant²ti? ¾mant±. Moho ca cittañca ubho vimuccant²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sar±ga½ sadosa½ samoha½ citta½ vimuccat²ti? ¾mant±. V²tar±ga½ v²tadosa½ v²tamoha½ nikkilesa½ citta½ vimuccat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi na vattabba½– “sar±ga½ sadosa½ samoha½ citta½ vimuccat²”ti.

Vimuttikath± niµµhit±.