3. Tatiyavaggo

(21) 1. Balakath±

354. Tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Tath±gatabala½ s±vakabala½, s±vakabala½ tath±gatabalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Taññeva tath±gatabala½ ta½ s±vakabala½, taññeva s±vakabala½ ta½ tath±gatabalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Y±disa½ tath±gatabala½ t±disa½ s±vakabala½, y±disa½ s±vakabala½ t±disa½ tath±gatabalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Y±diso tath±gatassa pubbayogo pubbacariy± dhammakkh±na½ dhammadesan± t±diso s±vakassa pubbayogo pubbacariy± dhammakkh±na½ dhammadesan±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Tath±gato jino satth± samm±sambuddho sabbaññ³ sabbadass±v² dhammass±m² dhammappaµisaraºoti? ¾mant± S±vako jino satth± samm±sambuddho sabbaññ³ sabbadass±v² dhammass±m² dhammappaµisaraºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Tath±gato anuppannassa maggassa upp±det± asañj±tassa maggassa sañjanet± anakkh±tassa maggassa akkh±t± maggaññ³ maggavid³ maggakovidoti? ¾mant±. S±vako anuppannassa maggassa upp±det± asañj±tassa maggassa sañjanet± anakkh±tassa maggassa akkh±t± maggaññ³ maggavid³ maggakovidoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. S±vako sabbaññ³ sabbadass±v²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
355. S±vako µh±n±µh±na½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako µh±n±µh±na½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “µh±n±µh±na½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako sabbatthag±mini½ paµipada½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako sabbatthag±mini½ paµipada½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “sabbatthag±mini½ paµipada½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako anekadh±tu½ n±n±dh±tu½ loka½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako anekadh±tu½ n±n±dh±tu½ loka½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “anekadh±tu½ n±n±dh±tu½ loka½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako satt±na½ n±n±dhimuttikata½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako satt±na½ n±n±dhimuttikata½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “satt±na½ n±n±dhimuttikata½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako pubbeniv±s±nussati½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako pubbeniv±s±nussati½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “pubbeniv±s±nussati yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
S±vako satt±na½ cut³pap±ta½ j±n±t²ti? ¾mant±. Hañci s±vako satt±na½ cut³pap±ta½ j±n±ti, tena vata re vattabbe– “satt±na½ cut³pap±ta½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
Nanu tath±gatass±pi ±sav± kh²º± s±vakass±pi ±sav± kh²º±ti ¾mant±. Atthi kiñci n±n±karaºa½ tath±gatassa v± s±vakassa v± ±savakkhayena v± ±savakkhaya½ vimuttiy± v± vimutt²ti? Natthi. Hañci natthi kiñci n±n±karaºa½ tath±gatassa v± s±vakassa v± ±savakkhayena v± ±savakkhaya½ vimuttiy± v± vimutti, tena vata re vattabbe– “±sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºan”ti.
356. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant± Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti Na heva½ vattabbe [ayamettha s±dh±raºapakkha½ sandh±ya paµikkhepo (µ²k± oloketabb±)] …pe….
Indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? ¾mant±…pe…. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vaka-as±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? ¾mant±. Indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ s±vakas±dh±raºanti? Na heva½ vattabbe…pe….

Balakath± niµµhit±.