5. Sabbamatth²tikath±

1. V±dayutti

282. Sabbamatth²ti ¾mant±. Sabbattha sabbamatth²ti? Na heva½ vattabbe. Sabbamatth²ti? ¾mant±. Sabbad± sabbamatth²ti? Na heva½ vattabbe. Sabbamatth²ti? ¾mant±. Sabbena sabba½ sabbamatth²ti? Na heva½ vattabbe. Sabbamatth²ti? ¾mant±. Sabbesu sabbamatth²ti? Na heva½ vattabbe. Sabbamatth²ti? ¾mant±. Ayoganti katv± sabbamatth²ti? Na heva½ vattabbe. Sabbamatth²ti? ¾mant±. Yampi natthi, tampatth²ti? Na heva½ vattabbe. Sabbamatth²ti? ¾mant±. Sabbamatth²ti y± diµµhi s± diµµhi micch±diµµh²ti, y± diµµhi s± diµµhi samm±diµµh²ti, hevamatth²ti? Na heva½ vattabbe. (Sa½khitta½). V±dayutti.