11. Gati-anuyogo

69. Puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. So puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? Na heva½ vattabbe …pe….
70. Puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Añño puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? Na heva½ vattabbe…pe….
71. Puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. So ca añño ca sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? Na heva½ vattabbe…pe….
72. Puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Neva so sandh±vati, na añño sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? Na heva½ vattabbe…pe….
73. Puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. So puggalo sandh±vati, añño puggalo sandh±vati, so ca añño ca sandh±vati, neva so sandh±vati na añño sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? Na heva½ vattabbe…pe….
74. Na vattabba½– “puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokan”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±–
“Sa sattakkhattuparama½, sandh±vitv±na puggalo;
dukkhassantakaro hoti, sabbasa½yojanakkhay±”ti [sa½. ni. 2.133; itivu. 24 itivuttakepi].
Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti.
75. Na vattabba½– “puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokan”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “anamataggoya½ [anamatagg±ya½ (ka.)], bhikkhave, sa½s±ro. Pubbakoµi na paññ±yati, avijj±n²varaº±na½ satt±na½ taºh±sa½yojan±na½ sandh±vata½ sa½saratan”ti [sa½. ni. 2.124]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti.
76. Puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? Na heva½ vattabbe…pe….
77. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Atthi koci manusso hutv± devo hot²ti? ¾mant±. Sveva manusso so devoti? Na heva½ vattabbe…pe….
78. Sveva manusso so devoti? ¾mant±. Manusso hutv± devo hoti, devo hutv± manusso hoti, manussabh³to añño, devo añño, manussabh³to svev±ya½ sandh±vat²ti micch±…pe….
Sace hi sandh±vati sveva puggalo ito cuto para½ loka½ anañño, heva½ maraºa½ na hehiti, p±º±tip±topi nupalabbhati. Kamma½ atthi, kammavip±ko atthi, kat±na½ kamm±na½ vip±ko atthi, kusal±kusale vipaccam±ne svev±ya½ sandh±vat²ti micch±.
79. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Atthi koci manusso hutv± yakkho hoti, peto hoti, nerayiko hoti tiracch±nagato hoti, oµµho hoti, goºo hoti, gadrabho hoti, s³karo hoti, mahi½so [mahiso (s². sy±. ka½. p².)] hot²ti? ¾mant±. Sveva manusso so mahi½soti? Na heva½ vattabbe…pe….
80. Sveva manusso so mahi½soti? ¾mant±. Manusso hutv± mahi½so hoti, mahi½so hutv± manusso hoti, manussabh³to añño, mahi½so añño, manussabh³to svev±ya½ sandh±vat²ti micch±…pe….
Sace hi sandh±vati sveva puggalo ito cuto para½ loka½ anañño, heva½ maraºa½ na hehiti, p±º±tip±topi nupalabbhati. Kamma½ atthi, kammavip±ko atthi, kat±na½ kamm±na½ vip±ko atthi, kusal±kusale vipaccam±ne svev±ya½ sandh±vat²ti micch±.
81. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant± Atthi koci khattiyo hutv± br±hmaºo hot²ti? ¾mant±. Sveva khattiyo so br±hmaºoti Na heva½ vattabbe…pe….
82. Atthi koci khattiyo hutv± vesso hoti, suddo hot²ti? ¾mant±. Sveva khattiyo so suddoti? Na heva½ vattabbe…pe….
83. Atthi koci br±hmaºo hutv± vesso hoti, suddo hoti, khattiyo hot²ti? ¾mant±. Sveva br±hmaºo so khattiyoti? Na heva½ vattabbe…pe….
84. Atthi koci vesso hutv± suddo hoti, khattiyo hoti, br±hmaºo hot²ti? ¾mant±. Sveva vesso so br±hmaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
85. Atthi koci suddo hutv± khattiyo hoti, br±hmaºo hoti, vesso hot²ti? ¾mant±. Sveva suddo so vessoti? Na heva½ vattabbe…pe….
86. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti ¾mant±. Hatthacchinno hatthacchinnova hoti, p±dacchinno p±dacchinnova hoti, hatthap±dacchinno hatthap±dacchinnova hoti, kaººacchinno… n±sacchinno… kaººan±sacchinno… aªgulicchinno… a¼acchinno… kaº¹aracchinno… kuºihatthako… phaºahatthako… kuµµhiyo… gaº¹iyo… kil±siyo… sosiyo… apam±riyo… oµµho… goºo… gadrabho… s³karo… mahi½so mahi½sova hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
87. Na vattabba½– “sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokan”ti? ¾mant±. Nanu sot±panno puggalo manussalok± cuto devaloka½ upapanno tatthapi sot±pannova hot²ti? ¾mant±.
Hañci sot±panno puggalo manussalok± cuto devaloka½ upapanno tatthapi sot±pannova hoti, tena vata re vattabbe– “sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokan”ti.
88. Sot±panno puggalo manussalok± cuto devaloka½ upapanno tatthapi sot±pannova hot²ti katv± tena ca k±raºena sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Sot±panno puggalo manussalok± cuto devaloka½ upapanno tatthapi manusso hot²ti katv±? Na heva½ vattabbe…pe….
89. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Anañño avigato sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
90. Anañño avigato sandh±vat²ti? ¾mant±. Hatthacchinno hatthacchinnova hoti, p±dacchinno p±dacchinnova hoti, hatthap±dacchinno hatthap±dacchinnova hoti, kaººacchinno… n±sacchinno… kaººan±sacchinno… aªgulicchinno… a¼acchinno… kaº¹aracchinno… kuºihatthako… phaºahatthako… kuµµhiyo… gaº¹iyo… kil±siyo… sosiyo… apam±riyo… oµµho… goºo… gadrabho… s³karo… mahi½so mahi½sova hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
91. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Sar³po sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sar³po sandh±vat²ti? ¾mant±. Ta½ j²va½ ta½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
Savedano…pe… sasañño…pe… sasaªkh±ro…pe… saviññ±ºo sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… saviññ±ºo sandh±vat²ti? ¾mant± Ta½ j²va½ ta½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
92. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. Ar³po sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³po sandh±vat²ti? ¾mant±. Añña½ j²va½ añña½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avedano…pe… asañño…pe… asaªkh±ro…pe… aviññ±ºo sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… aviññ±ºo sandh±vat²ti? ¾mant±. Añña½ j²va½ añña½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
93. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. R³pa½ sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pa½ sandh±vat²ti? ¾mant±. Ta½ j²va½ ta½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vedan± pe… saññ±…pe… saªkh±r±…pe… viññ±ºa½ sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… viññ±ºa½ sandh±vat²ti? ¾mant±. Ta½ j²va½ ta½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
94. Sveva puggalo sandh±vati asm± lok± para½ loka½, parasm± lok± ima½ lokanti? ¾mant±. R³pa½ na sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pa½ na sandh±vat²ti? ¾mant±. Añña½ j²va½ añña½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vedan± …pe… saññ±…pe… saªkh±r±…pe… viññ±ºa½ na sandh±vat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… viññ±ºa½ na sandh±vat²ti? ¾mant±. Añña½ j²va½ añña½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe. (Sa½khitta½).
Khandhesu bhijjam±nesu, so ce bhijjati puggalo;
ucched± bhavati diµµhi, y± buddhena vivajjit±.
Khandhesu bhijjam±nesu, no ce bhijjati puggalo;
puggalo sassato hoti, nibb±nena samasamoti.

Gati-anuyogo.