10. Paññatt±nuyogo

61. R³padh±tuy± r³p² puggaloti? ¾mant±. K±madh±tuy± k±m² puggaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
62. R³padh±tuy± r³pino satt±ti? ¾mant±. K±madh±tuy± k±mino satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
63. Ar³padh±tuy± ar³p² puggaloti? ¾mant±. K±madh±tuy± k±m² puggaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
64. Ar³padh±tuy± ar³pino satt±ti? ¾mant±. K±madh±tuy± k±mino satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
65. R³padh±tuy± r³p² puggalo ar³padh±tuy± ar³p² puggalo, atthi ca koci r³padh±tuy± cuto ar³padh±tu½ upapajjat²ti? ¾mant±. R³p² puggalo upacchinno, ar³p² puggalo j±toti? Na heva½ vattabbe…pe….
66. R³padh±tuy± r³pino satt± ar³padh±tuy± ar³pino satt±, atthi ca koci r³padh±tuy± cuto ar³padh±tu½ upapajjat²ti? ¾mant±. R³p² satto upacchinno, ar³p² satto j±toti? Na heva½ vattabbe…pe….
67. K±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Puggaloti v± j²voti v±, j²voti v± puggaloti v±, puggala½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Añño k±yo, añño puggaloti? ¾mant±. Añña½ j²va½, añña½ sar²ranti? Na heva½ vattabbe.
¾j±n±hi niggaha½. Hañci k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, puggaloti v± j²voti v±, j²voti v± puggaloti v±, puggala½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, añño k±yo añño puggalo; tena vata re vattabbe– “añña½ j²va½ añña½ sar²ran”ti. Ya½ tattha vadesi– “vattabbe kho– ‘k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, puggaloti v± j²voti v±, j²voti v± puggaloti v±, puggala½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, añño k±yo añño puggalo,’ no ca vattabbe– ‘añña½ j²va½ añña½ sar²ra”n’ti micch±.
No ce pana vattabbe– “añña½ j²va½ añña½ sar²ran”ti, no ca vata re vattabbe– “k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, puggaloti v± j²voti v±, j²voti v± puggaloti v±, puggala½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, añño k±yo añño puggalo”ti. Ya½ tattha vadesi– “vattabbe kho– ‘k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, puggaloti v± j²voti v±, j²voti v± puggaloti v±, puggala½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, añño k±yo añño puggalo’, no ca vattabbe– ‘añña½ j²va½ añña½ sar²ra”n’ti micch±…pe….
68. K±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Vutta½ bhagavat±– “atthi puggalo attahit±ya paµipanno”ti? ¾mant±. Añño k±yo añño puggaloti? Na heva½ vattabbe.
¾j±n±hi paµikamma½. Hañci k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, vutta½ bhagavat±– “atthi puggalo attahit±ya paµipanno,” tena vata re vattabbe– “añño k±yo añño puggalo”ti. Ya½ tattha vadesi– “vattabbe kho– ‘k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, vutta½ bhagavat±– atthi puggalo attahit±ya paµipanno,’ no ca vattabbe– ‘añño k±yo añño puggalo”’ti micch±.
No ce pana vattabbe– “añño k±yo añño puggalo”ti, no ca vata re vattabbe– “k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, vutta½ bhagavat±– ‘atthi puggalo attahit±ya paµipanno”’ti. Ya½ tattha vadesi– “vattabbe kho– ‘k±yoti v± sar²ranti v±, sar²ranti v± k±yoti v±, k±ya½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±te, vutta½ bhagavat±– atthi puggalo attahit±ya paµipanno,’ no ca vattabbe– ‘añño k±yo añño puggalo”’ti micch±. (Sa½khitta½)

Paññatt±nuyogo.